Kdo jsme

Jsme kreativním prostorem na rozhraní dolního Žižkova a Karlína, zázemím pro umělce*kyně i širokou veřejnost. Tvoříme program pro všechny bez ohledu na věk, národnost nebo příslušnost k sociální skupině. Podílíme se na tvorbě a vzniku nových progresivních tanečních děl, zejména jako koproducent. Jsme prostorem pro kreativitu, setkávání a dialog pro všechny - od dospělých, přes děti, teenagery, celé rodiny, seniory, školní skupiny i lidi prchající před válkou.
 

Pro dospělé diváky*čky s otevřenou myslí
Současný tanec, pohybové divadlo, žánrové přesahy, nová média. Svoboda tvorby i svoboda vnímání. PONEC je divadlem, kde jsou vítány všechny divácké reakce. Divadlem, kde můžete být, kým potřebujete.

Nechcete jen přihlížet?
Každou středu v 19 hodin otevíráme dveře všem bez rozdílu věku a zkušeností na otevřených lekcích contemporary. Každou provází jiný*á umělec*kyně a každá tak přináší jiný pohled na současný tanec. Je jen na vás, kolika se budete chtít zúčastnit. Pro děti jsou určeny tanečně-pohybové lekce Dětského studia. Za doprovodu živé hudby probíhají každou středu od října do května.

Pro seniory*ky
O středečních odpolednech pořádáme pravidelné pohybově hlasové dílny pro starší, které nabízí příjemnou fyzickou aktivitu i nové umělecké prožitky. Účast na dílnách je zdarma a nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti. Zapojit se můžete kdykoli do konce listopadu, od prosince se skupina schází ve stálém složení.

Pro mámy - táty - babičky - dědy
Říká se, že to nejcennější, co můžeme dětem darovat, je čas. Říká se i to, že dny s dětmi jsou dlouhé (a roky krátké). Myslíme na obojí. O sobotách, nedělích a pondělních dopolednech u nás můžete prožít smysluplný čas s dětmi od 1 do 12 let. Pro blízké starších dětí (12+) pak nabízíme programovou linii Family friendly -  výběr představení na míru tweens, teens a jejich rodičům. Součástí nabídky jsou i zvýhodněné rodinné vstupenky

Pro pedagogy*žky MŠ - ZŠ - ZUŠ
Hledáte způsoby jak stmelit kolektiv, podpořit individualitu a posílit sebevědomí vašich žaček*ků, něžně a kreativně je popostrčit z komfortní zóny? Vybírejte z nabídky pro (před)školní kolektivy. Nemusíte kupovat zajíce v pytli, PONEC pedagogům*žkám nabízí možnost představení zhlédnout zdarma předem. A když budete spokojeni, můžeme my začít chodit za vám přímo do školy a budovat dlouhodobější vztahy v rámci projektu Tanec školám.

Pro všechny, kterým válka vzala domov
S vírou v ozdravnou sílu umění nabízíme ukrajinským uprchlicím*kům vstupenky na veškerý program zdarma, organizujeme tvůrčí dílny pro ukrajinské děti ve spřátelených prostorách žižkovských organizací Tep39, Truhlárna a Krenovka, pořádáme pro ně letní tábor. Po uprchlických ubytovnách cestujeme s interaktivním představením Na cestě a Čas dětství v choreografii Yany Reutové (CZ/UA), zveme na ně i do PONCE. Podporujeme autorské projekty Yany Reutové v propojení s českými i ukrajinskými a dalšími umělci v Praze a zapojení ukrajinských tanečnic do mezinárodních projektů (festival TANEC PRAHA aj.). Jsme partnery projektu Moving Borders, který získal podporu programu EU Kreativní Evropa a zkoumá rozvoj práce ukrajinských tanečnic - uprchlic v několika zemích EU.


Od roku 2015 jsme součástí prestižní sítě evropských tanečních domů EDN - European Dancehouse Network. V roce 2022 jsme se zapojili do projektu Dance Well, jehož cílem je skrze současný tanec zvyšovat kvalitu života (nejen) lidí s Parkinsonovou chorobou. Jsme také domovskou scénou festivalů Česká taneční platforma a TANEC PRAHA

Díky SUDOP Real a.s. od léta 2022 disponujeme v sousedním Art Centru Krenovka novým administrativním zázemím a historicky prvním zkušebním sálem - Studiem Krenovka.
 


Provozovatelem PONCE je Tanec Praha z. ú. na základě smlouvy o nájmu prostor nesloužících k bydlení s MČ Praha 3, platné do roku 2031 za finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 3.

Dramaturgie

Divadlo PONEC každoročně přináší:

  • pestrou nabídku domácích a mezinárodních projektů s důrazem na kvalitu současného tance
  • minimálně 7 premiér, na jejichž vzniku se podílí jako koproducent
  • 1/3 hlavního programu je zaměřená na děti, mládež, seniory a minoritní skupiny
  • tanečně-pohybové dílny pro širokou veřejnost

o    Pohybově-hlasové dílny pro starší a seniory

o    Dětské studio

o    Contemporary dance - lekce pro veřejnost

  • odborné semináře, konference, diskuse, otevřené zkoušky a workshopy
  • program domácích festivalů TANEC PRAHA a Česká taneční platforma
  • program dalších festivalů, např. 4+4 dny v pohybu, Malá inventura, Bazaar, Cirkopolis ad.
  • mimo hlavní dramaturgii, poskytujeme prostor také hostujícím umělcům a dalším aktivitám

 

PONEC JUNIOR

Prozkoumejte, co všechno nabízíme dětem a mladému publiku!

Více informací

Přijďte tančit!

Rozhýbejte se na otevřených lekcích současného tance pro veřejnost!

Pro starší a seniory organizujeme pohybově - hlasové dílny, které kromě příjemné fyzické aktivity nabízí i nové umělecké prožitky a možnost strávit volný čas ve skupině podobně naladěných lidí!

Více informací

#tanecpraha