Kdo jsme

Podílíme se na tvorbě a vzniku nových progresivních tanečních děl, zejména jako koproducent. Oslovujeme dětské a mladé diváky a věnujeme velkou pozornost tvorbě interaktivních představení pro školy a rodiny. Dáváme prostor českým umělcům, ale rovněž rozšiřujeme možnosti mezinárodní spolupráce. Poskytujeme zpětnou vazbu kmenovým umělcům. Patříme do komunity Žižkova a naším programem, přístupném všem bez ohledu na věk a národnost, přispíváme k oživení kultury na Praze 3. Vedle tance jsme otevřeni dalším formám současného živého umění.

Divadlo PONEC je domovská scéna festivalů TANEC PRAHA a Česká taneční platforma.

Od roku 2015 je PONEC součástí prestižní sítě evropských tanečních domů EDN - European Dancehouse Network.  Zásadní význam pro vznik vlastních produkcí, ale i rozvoj práce s publikem má v současné době zapojení do evropského projektu Be SpectACTive! (2015 - 2018) a Be SpectACTive! 2 (2019 - 2022).

 

PONEC – divadlo pro tanec provozuje Tanec Praha z. ú. na základě smlouvy o pronájmu na 25 let s MČ Praha 3, platné do roku 2023 za finanční podpory Hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 3 a řady dalších partnerů.

Dramaturgie

Divadlo PONEC každoročně přináší:

  • pestrou nabídku domácích a mezinárodních projektů s důrazem na kvalitu současného tance
  • minimálně 7 premiér, na jejichž vzniku se podílí jako koproducent
  • 1/3 hlavního programu je zaměřená na děti, mládež, seniory a minoritní skupiny
  • tanečně-pohybové dílny pro širokou veřejnost

o    Pohybově-hlasové dílny pro starší a seniory

o    Dětské studio

o    Contemporary dance - lekce pro veřejnost

  • odborné semináře, konference, diskuse, otevřené zkoušky a workshopy
  • doplňující program, např. improvizační večery v dialogu soudobé hudby a tance realizované Pražským improvizačním orchestrem či celonoční sleepover koncerty Silent Night ve spolupráci s Radiem Wave a kolektivem Genot Centre
  • program domácích festivalů TANEC PRAHA a Česká taneční platforma
  • program dalších festivalů, např. bienále Dance.transit, 4+4 dny v pohybu, Malá inventura, Bazaar, Cirkopolis ad.
  • mimo hlavní dramaturgii, poskytujeme prostor také hostujícím umělcům a dalším aktivitám

 

PONEC JUNIOR

Prozkoumejte, co všechno nabízíme dětem a mladému publiku!

Více informací

Přijďte tančit!

Rozhýbejte se na otevřených lekcích současného tance pro veřejnost!

Pro starší a seniory organizujeme pohybově - hlasové dílny, které kromě příjemné fyzické aktivity nabízí i nové umělecké prožitky a možnost strávit volný čas ve skupině podobně naladěných lidí!

Více informací

#tanecpraha