TANEC NA ŽIŽKOVĚ PRO UKRAJINU
Podzimní lekce pro děti pokračují za podpory Nadace člověk člověku a MHMP ve spolupráci Tance Praha, Studiu TEP39 (Prostor 39) a Truhlárny. Vstup na dílny je zdarma.

 

Studio Truhlárna
Pohybové lekce s živou hudbou a výtvarná dílna

–Taneční dílna Tanec hrou (Yana Reutova, Anastasia Pavlovska)
Dílna tance jako hravý pohybový ateliér. Budeme poznávat sami sebe a to všechno, co dovedeme skrze hry, taneční cvičení a pozorování prostředí, které nás obklopuje a vybízí k pohybu. Budeme skákat, běhat, improvizovat, padat, plazit se, točit se a na závěr naše objevy spojíme v menší choreografii, která bude otiskem naší fantazie.

–Výtvarná dílna (Terezie Kusbach Kolářová, Yana Gerajmovich)
Na výtvarné dílně budeme hledat společný jazyk skrz nejrůznější výtvarné techniky. Vydáme se od kresby přes malbu až po prostorové objekty z hlíny.

Termín: Od 24. října každé pondělí dopoledne, pravidelně každý týden. 
Čas: Výtvarná dílna 9:00-10:00
         Taneční dílna 10:00-11:00
Věk: 4-6 let
Kapacita: 10 dětí na jedné dílně
Kde: Studio Truhlárna, Rokycanova 33, Žižkov, Praha
Kontakt info pro rodiče:
Inga Zotova-Mikshina zotova-mikshina@tanecpraha.eu +420773943314
Kontakt Truhlárna:
Tereza Lenerová, lenerovat@gmail.com +420724038754

 

TEP39
www.tep39.cz
Taneční lekce s živou hudbou a výtvarná dílna

–Tvořivé pohybová dílna s živou hudbou (Yana Reutova, Anastasia Pavlovska)
Tanečně-pohybové dílny pro děti s pohybovými hrami a improvizacemi, které rozvíjí jejich kreativitu, vnímání hudby, spontánní sebevyjádření a spolupráci s ostatními. Dílny vycházejí z přirozeného pohybu a jsou proto dostupné všem dětem. 

–Technická taneční lekce s živou hudbou (Yana Reutova, Anastasia Pavlovska)
Základy současného tance. Budeme rozvíjet přirozené dispozice, správné vnímání pohybu v těle, posilníme svalovou oporu. Na základě toho budeme tvořit i choreografie. Budeme taky pracovat na improvizaci a svobodném pohybu. 

–Výtvarná dílna (Victoria Mashchenko)
Výtvarná dílna přispívá k rozvíjení schopnosti dítěte cítit a uvědomovat si své pocity, zároveň trénuje vnímání barev, tvarů, zvuků a pohybu. Nejdůležitější pro nás je, aby dítě získalo takové tvůrčí zkušenosti, které mu pomůžou objevit jeho další schopnosti ve škole, pozitivní ovlivní interakci s jinými lidmi, vnímání světa a přispěje svobodnému sebevyjádření. V hodinách se naučíme používat různé umělecké materiály a techniky, abychom měli širší možnosti pro vyjádření svých emocí a myšlenek. Témata hodin budou v průběhu procesu koordinována s lektory tance kreativním a lákavým pro žáky způsobem.

Termín: Od 22.9. ve čtvrtek odpoledne pravidelně každý týden
Čas: 16:00 – 17:00 I. skupina Tvořivá pohybová dílna 
         16:00 – 17:00 II. skupina  Výtvarná dílna 
         17:10 – 18:10 II. skupina Technická taneční hodina 
         17:10 – 18:10 I. skupina Výtvarná dílna
Věk: 7-13
Kapacita: 10 dětí
Kde: TEP39, Řehořova 33/39, Žižkov, Praha, www.tep39.cz
Kontakt info pro rodiče:
Inga Zotova-Mikshina zotova-mikshina@tanecpraha.eu +420773943314

Na všech lekcích bude přítomen tlumočník do ukrajinštiny nebo ruštiny. Vstup na dílny je zdarma.

 

                    

 
   

Танцювально-рухові майстерні для дітей
Осінні курси для дітей тривають за підтримки Lidé lidem Foundation та MHMP у співпраці з Tanec Praha, Studio TEP39 (Prostor 39) та Truhlárna. Вхід вільний.

Заняття рухом під живу музику та художню майстерню
Studio Truhlárna
Rokycanova 33, Žižkov, Praha-3

–Танцювальна майстерня Танець грою (Яна Реутова, Анастасія Павловська)
Танцювальна майстерня як студія ігрового руху. Через ігри, танцювальні вправи та спостереження будемо пізнавати себе та середовище, яке нас оточує і спонукає до руху. Будемо стрибати, бігати, імпровізувати, падати, повзати, крутитися, і вкінці об’єднаємо наші відкриття в невелику хореографію, яка буде відбитком нашої уяви.

–Мистецька майстерня (Terezie Kusbach Kolářová, Yana Gerajmovich)
У художній майстерні ми присвячуємо себе творчому процесу. Ми будемо досліджувати світ кольорів і розвиватимемо уяву. І все це в ігровій формі. «Мистецтво змиває з душі пил
повсякденності». (Пабло Пікассо)

Початок проведення: З 24.10 понеділка вранці кожного тижня
Час: Творча майстерня 9:00-10:00
         Танцювальна майстерня 10:00-11:00
Вік: 4-6 років
Кількість: 10 дітей у кожній майстерні
Вступ до майстерні безкоштовний.

Інформація для батьків:
Inga Zotova-Mikshina zotova-mikshina@tanecpraha.eu +420773943314

 

Уроки танцю з живою музикою та творча майстерня
TEP39
Řehořova 33/39, Žižkov, Praha
https://www.tep39.cz/

– Креативний танець: творча майстерня руху з живою музикою (Яна Реутова, Анастасія Павловська)
Танцювально-рухові майстерні для дітей з рухливими іграми та імпровізаціями, які розвинуть їхню креативність, сприйняття музики, самовираження та взаємодію з іншими. Майстерні базуються на природному русі, а тому підходять усім дітям.

– Сучасний танець: урок танцю з живою музикою (Яна Реутова, Анастасія Павловська)
Основи сучасного танцю. Розвинемо природні здібності, правильне сприйняття руху в тілі, укріпимо м’язову опору. На основі цього створюватимемо і хореографію. Також будемо працювати над імпровізацією та вільним рухом.

– Творча майстерня (Вікторія Мащенко)
Творча майстерня сприяє розвитку вміння дитини відчувати та усвідомлювати свої почуття, водночас тренує сприйняття кольорів, форм, звуків та руху. Для нас головне, щоб дитина отримала такий творчий досвід, який допоможе їй розкрити свої інші здібності у школі, позитивно вплине на її взаємодію з іншими людьми, сприйняття світу та сприятиме вільному самовираженню. На уроках ми навчимося використовувати різні художні матеріали та техніки, щоб мати ширші можливості для вираження своїх емоцій та думок. Теми уроків узгоджувати муться з викладачами танців у творчій та привабливий для учнів формі.

Початок: З 22.9 у четвер ввечері щотижня.
Час:
16:00 – 17:00 - I. група Креативний танець
16:00 – 17:00 - II. група Творча майстерня
17:10 – 18:10 - II. група Сучасний танець
17:10 – 18:10 - I. група Творча майстерня
Вік: 7-13 років
Кількість: 10 дітей. Вхід у майстерні безкоштовний.

Інформація для батьків: 
Inga Zotova-Mikshina zotova-mikshina@tanecpraha.eu +420773943314

#tanecpraha