TANEČNÍ DÍLNY BEZ HRANIC
Tanec Praha, ve spolupráci s žižkovskými studii TEP39, Truhlárna a nově i komunitním centrem Žižkostel, realizuje od dubna 2022 pravidelné taneční a výtvarné dílny pro děti z Ukrajiny.  A protože roste jak zájem o tyto kroužky, tak i úroveň češtiny našich lektorek, otevíráme kurzy nově i česky mluvícím dětem.

 

POHYBOVÉ LEKCE S ŽIVOU HUDBOU PRO DĚTI 4-6 LET
Studio Truhlárna

Přihlašovací formulář

Taneční dílna Tanec hrou (Yana Reutova, Anastasia Pavlovska)
Dílna tance jako hravý pohybový ateliér. Budeme poznávat sami sebe a to všechno, co dovedeme skrze hry, taneční cvičení a pozorování prostředí, které nás obklopuje a vybízí k pohybu. Budeme skákat, běhat, improvizovat, padat, plazit se, točit se a na závěr naše objevy spojíme v menší choreografii, která bude otiskem naší fantazie. 

Termín: Od 11. října, každou středu
Čas: 16:00-17:00
Věk: 4-6 let
Kapacita: 10 dětí na jedné dílně
Kde: Studio Truhlárna, Rokycanova 33, Žižkov, Praha

 

 

TANEČNÍ DÍLNY BEZ HRANIC
Komunitní centrum Žižkostel

Přihlašovací formulář

Pravidelné taneční dílny pro děti pod vedením ukrajinských a českých profesionálních umělců. Taneční dílny jsou obohacené o živou hudbu. Lekce jsou vedené v ukrajinském a českém jazyce. Děti jsou rozdělené na skupiny podle věku: od 16:00 - 17:00 mladší věk (7-9 let), od 17:00-18:00 starší věk (10-13 let). Lekce jsou vedené v českém a ukrajinském jazyce.

– Kreativní tanec (7-9 let)
Taneční dílna vychází z přirozeného pohybu a je přístupná všem dětem bez ohledu na zkušenosti. Součástí je živá hudba, pohybové hry a improvizace.

– Současný tanec (10-13 let)
Dílna zaměřená na techniku současného tance, vhodná pro děti s taneční zkušeností.
Lektoři: Yana Reutova, Anastasiia Pavlovska a hudebníci

Kurz nevyžaduje žádné taneční dovednosti, pouze vlastní chuť a zájem. Skupiny jsou rozdělené podle věku, taneční kurz pro starší děti zahrnuje hlubší technický výklad pohybu, který dítěti dává větší kontrolu nad svým tělem a více nástrojů pro improvizaci. 

Termín: každý čtvrtek 
Čas: 

I. skupina (mladší věk)
      16:00 – 17:00  Mladší skupina (7-10 let)

II. skupina (starší věk)
      17:00 – 18:00 Starší skupina (10-13 let)

Věk: 7-13
Kapacita: 15 dětí v každé skupině
Kde: Komunitní centrum Žižkostel, Náměstí Barikád 2015/1
Cena: 500,- Kč za první pololetí a 700,- za druhé pololetí - dílny lze zaplatit pomocí portálu darujme kroužky. Více info na https://www.darujemekrouzky.cz.

Kontakt pro rodiče:
Inga Zotova-Mikshina zotova-mikshina@tanecpraha.eu +420773943314

 

        

         

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské Unie prostřednicvtím NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

   

ТАНЦІ НА ЖИЖКОВІ ДЛЯ УКРАЇНИ
Tanec Praha у співпраці зі студіями Žižkov TEP39, Truhlárna та тепер громадським центром Žižkostel з квітня 2022 року організовує регулярні танцювальні та художні майстер-класи для дітей з України. Оскільки інтерес до цих груп зростає, як і рівень чеської мови наших викладачів, ми відкриваємо курси також для чеськомовних дітей.

 

УРОКИ РУХУ ПІД ЖИВУ МУЗИКУ ДЛЯ ДІТЕЙ 4-6 РОКІВ
Studio Truhlárna

Реєстраційна форма

Танцювальна майстерня Танець з грою (Яна Реутова, Анастасія Павловська)
Танцювальна майстерня як студія ігрового руху. Ми будемо досліджувати себе і все, що ми можемо робити через ігри, танцювальні вправи та спостереження за середовищем, яке нас оточує і спонукає до руху. Ми будемо стрибати, бігати, імпровізувати, падати, повзати, крутитися, а в кінці об'єднаємо наші відкриття в невелику хореографічну постановку, яка стане відбитком нашої фантазії. 

Дата: з 11 жовтня та щосереди
Час: 16:00-17:00
Вік: 4-6 років
Кількість: 10 дітей на майстер-класі
Де: Studio Truhlárna, Rokycanova 33, Žižkov, Praha

 

ТАНЦЮВАЛЬНІ МАЙСТЕРНІ БЕЗ КОРДОНІВ
Komunitní centrum Žižkostel

Реєстраційна форма

Регулярні танцювальні та мистецькі майстер-класи для дітей під керівництвом українських та чеських професійних митців. На танцювальних майстер-класах лунає жива музика. Обидва заняття проводяться українською та чеською мовами і тематично пов'язані між собою. Заняття триває дві години: художня майстерня 60 хв + танцювальна майстерня 60 хв. Діти діляться на групи відповідно до віку (6-9 / 10-13 років) і завжди відвідують обидві майстерні. Заняття проводяться чеською та українською мовами.

- Творчий танець (7-9 років)
Танцювальна майстерня заснована на природному русі і доступна для всіх дітей, незалежно від досвіду. Він включає живу музику, рухливі ігри та імпровізацію.

- Сучасний танець (10-13 років)
Майстер-клас з техніки сучасного танцю, який підходить для дітей з танцювальним досвідом.
Викладачі: Яна Реутова, Анастасія Павловська та музиканти

Курс не вимагає жодних навичок танцю, лише власне бажання та інтерес. Групи розділені за віком, танцювальний курс для старших дітей включає більш глибоку технічну інтерпретацію руху, що дає дитині більше контролю над своїм тілом і більше інструментів для імпровізації.

Дата: щочетверга
Час:
I. група (молодший вік - 7-10)
      16:00 - 17:00 

ІІ. група (старший вік - 10-13)
      17:00 - 18:00

Вік: 7-13 років
Кількість: 15 дітей у кожній групі
Де: Komunitní centrum Žižkostel, Náměstí Barikád 2015/1
Ціна: 500 крон за перше півріччя і 700 крон за друге півріччя - майстер-класи можна оплатити через портал даруємо гуртки (darujeme kroužky). Більше інформації на https://www.darujemekrouzky.cz 

Контакт для батьків:
Інга Зотова-Мікшина zotova-mikshina@tanecpraha.eu +420773943314 

 

#tanecpraha