TANEC NA ŽIŽKOVĚ PRO UKRAJINU
Podzimní lekce pro děti pokračují za podpory Nadace člověk člověku a MHMP ve spolupráci Tance Praha, Studiu TEP39 (Prostor 39) a Truhlárny. Vstup na dílny je zdarma.

 

Studio Truhlárna
Pohybové lekce s živou hudbou a výtvarná dílna

–Taneční dílna Tanec hrou (Yana Reutova, Anastasia Pavlovska)
Dílna tance jako hravý pohybový ateliér. Budeme poznávat sami sebe a to všechno, co dovedeme skrze hry, taneční cvičení a pozorování prostředí, které nás obklopuje a vybízí k pohybu. Budeme skákat, běhat, improvizovat, padat, plazit se, točit se a na závěr naše objevy spojíme v menší choreografii, která bude otiskem naší fantazie.

–Výtvarná dílna (Terezie Kusbach Kolářová, Yana Gerajmovich)
Na výtvarné dílně budeme hledat společný jazyk skrz nejrůznější výtvarné techniky. Vydáme se od kresby přes malbu až po prostorové objekty z hlíny.

Termín: Od 24. října každé pondělí dopoledne, pravidelně každý týden. 
Čas: Výtvarná dílna 9:00-10:00
         Taneční dílna 10:00-11:00
Věk: 4-6 let
Kapacita: 10 dětí na jedné dílně
Kde: Studio Truhlárna, Rokycanova 33, Žižkov, Praha
Kontakt info pro rodiče:
Inga Zotova-Mikshina zotova-mikshina@tanecpraha.eu +420773943314
Kontakt Truhlárna:
Tereza Lenerová, lenerovat@gmail.com +420724038754

 

TEP39
www.tep39.cz
Taneční lekce s živou hudbou a výtvarná dílna

Tanec Praha a studio TEP39 pokračují v kreativních kurzech pro děti z Ukrajiny ve věku 5 - 9 a 10 - 13 let. Od února 2023 spojuje taneční a výtvarné kurzy společné téma - voda. V tanečních lekcích děti využívají fantazii a tělesné praktiky k objevování nových možností svého těla. Prostřednictvím pohybu se učí reflektovat různé stavy vody, pohybové hry rozvíjejí imaginaci, porozumění vlastnímu tělu a prostoru. Ve výtvarných dílnách využívají představivost, aby se naučily vnímat tak obyčejný jev, jakým je voda, novým způsobem a přenášet svá pozorování na papír pomocí různých materiálů a technik. Lekce se tematicky prolínají a vzájemně doplňují, taneční a výtvarná dílna vždy tvoří jeden celek. Děti mají možnost podívat se na téma vody i z vědeckého hlediska a něco nového se tak i dozvědět.

Lekce plynule přechází z předchozí do další, což také připomíná mírný, ale jistý tok vody. Součástí kurzu jsou také skupinové lekce, které kombinují práci s tělem a kreslení. Celý kurz je zaměřen na rozvoj dětské fantazie a kreativity a poskytuje dostatek prostoru pro individuální sebevyjádření. Pro plnění úkolů nejsou stanovena žádná jasná pravidla, pouze téma, materiály a prostor pro realizaci všech nápadů.

Kurz nevyžaduje žádné taneční ani kreslířské dovednosti, pouze vlastní chuť a zájem. Skupiny jsou rozdělené podle věku, taneční kurz pro starší děti zahrnuje hlubší technický výklad pohybu, který dítěti dává větší kontrolu nad svým tělem a více nástrojů pro improvizaci. 

Termín: každý čtvrtek 
Čas: 

I. skupina (mladší věk)
      16:00 – 17:00  Tvořivá pohybová dílna 
      17:10 – 18:10  Výtvarná dílna

II. skupina (starší věk)
      16:00 – 17:00  Výtvarná dílna 
      17:10 – 18:10  Technická taneční hodina 

Věk: 5 -13
Kapacita: 15 dětí v každé skupině
Kde: TEP39, Řehořova 33/39, Žižkov, Praha, www.tep39.cz
Kontakt info pro rodiče:
Inga Zotova-Mikshina zotova-mikshina@tanecpraha.eu +420773943314

Na všech lekcích bude přítomen tlumočník do ukrajinštiny nebo ruštiny. Vstup na dílny je zdarma.

 

                  

               

 
   

Танцювально-рухові майстерні для дітей
Осінні курси для дітей тривають за підтримки Lidé lidem Foundation та MHMP у співпраці з Tanec Praha, Studio TEP39 (Prostor 39) та Truhlárna. Вхід вільний.

 

Studio Truhlárna
Rokycanova 33, Žižkov, Praha-3
Заняття рухом під живу музику та художню майстерню

–Танцювальна майстерня Танець грою (Яна Реутова, Анастасія Павловська)
Танцювальна майстерня як студія ігрового руху. Через ігри, танцювальні вправи та спостереження будемо пізнавати себе та середовище, яке нас оточує і спонукає до руху. Будемо стрибати, бігати, імпровізувати, падати, повзати, крутитися, і вкінці об’єднаємо наші відкриття в невелику хореографію, яка буде відбитком нашої уяви.

–Мистецька майстерня (Terezie Kusbach Kolářová, Yana Gerajmovich)
У художній майстерні ми присвячуємо себе творчому процесу. Ми будемо досліджувати світ кольорів і розвиватимемо уяву. І все це в ігровій формі. «Мистецтво змиває з душі пил
повсякденності». (Пабло Пікассо)

Початок проведення: З 24.10 понеділка вранці кожного тижня
Час: Творча майстерня 9:00-10:00
         Танцювальна майстерня 10:00-11:00
Вік: 4-6 років
Кількість: 10 дітей у кожній майстерні
Вступ до майстерні безкоштовний.

Інформація для батьків:
Inga Zotova-Mikshina zotova-mikshina@tanecpraha.eu +420773943314

 

TEP39
Řehořova 33/39, Žižkov, Praha
https://www.tep39.cz/
Уроки танцю з живою музикою та творча майстерня

Tanec Praha та студія TEP39 продовжують творчі курси для дітей з України віком від 5 до 9 та від 10 до 13 років. З лютого 2023 року танцювальні та художні курси об'єднані спільною темою - водою. На танцювальних заняттях діти використовують уяву та фізичні практики, щоб дослідити нові можливості свого тіла. Через рух вони вчаться рефлексувати над різними станами води, рухливі ігри розвивають уяву та розуміння власного тіла і простору. У художніх майстернях вони використовують свою уяву, щоб навчитися по-новому сприймати таке звичайне явище, як вода, і переносити свої спостереження на папір, використовуючи різні матеріали та техніки. Заняття тематично переплітаються і доповнюють одне одного, причому танцювальні та художні майстерні завжди складають одне ціле. Діти мають можливість подивитися на тему води з наукової точки зору і дізнатися щось нове.

Урок плавно перетікає з попереднього в наступний, що також нагадує лагідний, але впевнений потік води. Курс також включає групові заняття, які поєднують роботу з тілом та малювання. Весь курс спрямований на розвиток дитячої уяви та креативності і надає багато простору для індивідуального самовираження. Немає чітких правил для виконання завдань, лише тема, матеріали та простір для реалізації всіх ідей. 

Курс не вимагає жодних навичок танцю чи малювання, лише власний смак та зацікавленість. Групи розділені за віком, танцювальний курс для старших дітей включає більш глибоку технічну інтерпретацію руху, що дає дитині більше контролю над своїм тілом і більше інструментів для імпровізації.

Дати: щочетверга
Час:
Група I (молодший вік)
      16:00 - 17:00 Креативний танець
      17:10 - 18:10 Художня майстерня 

Група ІІ (старших дітей)
      16:00 - 17:00 Художня майстерня 
      17:10 - 18:10 Сучасний танець

Вік: 5-13 років
Кількість: 15 дітей у кожній групі. Вхід на майстер-класи вільний.

Інформація для батьків: 
Inga Zotova-Mikshina zotova-mikshina@tanecpraha.eu +420773943314

#tanecpraha