Pětidílný taneční seriál pro vaše uši. Z pražského divadla PONEC k vám tentokrát nepromlouváme pohybem, ale slovem. O pohybu ale bude řeč. Stejně tak o světle (jako univerzálním jazyku napříč kulturami?), sebepéči (nejen u tanečních profesí), udržitelnosti (v designu, umění i pohybu) nebo o zvuku (jako nástroji sdílení). A možná se nakonec dozvíte i to, co že je to ten současný tanec. 

Zvukem tance provází Hana Řičicová (Týdeník Respekt) a Tereza Havlínková (Radio Wave).

 

Světlo jako prostor

S Pavlou Beranovou a Martinem Špetlíkem o specifickém vnímání světla, lightdesignu živého umění a pohybového divadla, o světle jako viditelném prostoru a nositeli informací pro performery i diváky. 

 

 

Dočasné setkání

S Viktorem Černickým a Miřenkou Čechovou o těle jako matérii, vztahu k pohybu a fyzické námaze, režii sebe sama, komunikaci tancem a střídání sdělovacích kódů v závislosti na publiku i spolupracovnících napříč uměleckými obory.

 

 

Pohled na scénu

S Hanou Frišonsovou a Terezou Bartůňkovou o vizualitě tanečních představení, výtvarné práci v prostředí divadla a možnostech autorského vyjádření v odvětví textilního designu a scénografie.

 

 

Jazykem hudby

S Tomášem Dvořákem aka Floexem a Cécile da Costa o hudbě jako nedílné součásti pohybu a tance. O hlasu a zvuku jako jazyku k vyjádření emocí i nástroji komunikace, který stejně jako rytmus spojuje performera s diváky i prostředím. 

 

 

Choreografie popkultury

S Yemi AD a Leonou Kvasnicovou o vývoji choreografie pro komerční hudební videoklipy, muzikály nebo televizní show a o tom, jak se liší tanec a jeho stylizace podle publika, žánru nebo vývoje trendů.

 

#tanecpraha