Umělecká rada divadla PONEC

PONEC – stálá scéna pro současný tanec – prošel během své 23. sezóny výraznou proměnou. Tou je především změna strategie uměleckého vedení, která je nyní založena na spolupráci obnoveného týmu divadla s nově vzniklou Uměleckou radou tvořenou třemi externími odborníky: Dagmar Bednárikovou, Sylvou Šafkovou a Honzou Malíkem. Ti přinášejí názorovou pestrost a mnohaleté zkušenosti různých generací s odlišným backgroundem. 

Nová Umělecká rada je funkční od dubna 2024 a bude tvořit umělecký plán na rok 2025.
Do konce roku 2024 je program připravován v návaznosti na předchozí umělecké vedení.

PONEC – divadlo pro tanec zastupuje Hana Pelánková, výkonná manažerka, Barbora Loumová Miko, koordinátorka programu, a Ema Šlechtová za tým komunikace.    Tři lidé z týmu divadla povedou dialog se třemi odborníky zvenku, budou naslouchat návrhům i argumentům, hledat konsensus v duchu poslání a vize první stálé scény pro současný tanec. Spolupráce by měla vést k hlubší odborné diskusi o roli tanečního divadla v novém kontextu, čitelnosti jeho dramaturgie a větší otevřenosti. Dále také k prohloubení způsobu spolupráce, který je postaven na partnerství týmu divadla s tvůrčími kolektivy. To vše za jasných, rámcově definovaných, podmínek, které odpovídají možnostem obou stran.

MgA. Dagmar Bednáriková, Ph.D.

Je absolventkou katedry produkce DAMU v Praze a následně doktorského studijního programu na divadelní fakultě JAMU v Brně. V praxi se zaměřovala na produkci divadelních projektů alternativní činohry, později na pohybové divadlo a současný cirkus. Uplynulých 15 let se věnuje řízení kulturního centra KD Mlejn, kde se vedle pohybového divadla, současného cirkusu a tance spojuje také divadlo, hudba a komunita. Je členkou prezidia ITI, které se jako zastřešující platforma pro scénická umění věnuje strategickým tématům, jako je Status umělce, VKI (Veřejná kulturní instituce) a podobně. Zájmem Dagmar Bednárikové je propojování Prahy s dalšími regiony prostřednictvím Asociace kulturních center ČR a celosvětové organizace ASSITEJ, která podporuje divadlo pro děti a mládež. Netradiční divadlo, tanec a cirkus jsou pro ni hlavními nositeli možností spolupráce a tvůrčího rozvoje v domácím i mezinárodním prostředí.