Dětské studio ve školním roce 2019/2020

Tanečně-pohybové lekce pro děti, které rozvíjí jejich kreativitu, vnímání hudby a rytmu, cítění prostoru a spolupráci s ostatními dětmi. Lekce vedou zkušení taneční lektoři a aktivní umělci společně s hudebníky. Děti se setkávají přímo na jevišti divadla PONEC každou středu od října do května v pravidelném čase.

Kreativní lekce Dětského studia probíhají ve třech skupinách:

15:00 - 16:10 - děti 8 - 12 let
16:20 - 17:05 - děti 4 – 6 let 
17:15 - 18:15 - děti 6 - 8 let

Kapacita pro školní rok 2019/2020 je již naplněna

Věkové zařazení do skupin je pouze orientační, děti rozdělí lektoři po první ukázkové hodině. 

Upozornění:

Prosíme rodiče, aby měli na paměti a dodržovali věkovou hranici dětí: 4-12let. Děti mladší 4 let nepřijímáme. Upřednostňujeme děti samostatné, aby měly možnost stejnoměrně rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti.

Informace: Ilona Daňková, E: office@tanecpraha.eu

Realizováno za podpory MŠMT.

Lektorský tým

#tanecpraha