O projektu

Tanec školám je umělecko-vzdělávací projekt, který již 12. rokem realizujeme s myšlenkou, že tanec a pohyb mají nezastupitelné místo ve výchovném procesu dětí.  Projekt navazuje na dlouholetou praxi Tance Praha s komunitní prací umělců mezi dětmi. S pilotní celoroční výukou jsme začali již roku 2006 a naši umělci dosud působili celkem na jedenácti pražských školách. V roce 2017 jsme kontinuální výuku nahradili kratšími bloky a díky tomu se do projektu zapojilo více pražských škol.

Jde o alternativně-vzdělávací umělecký program vycházející z principů metodiky Taneční a pohybové výchovy. Využívá specifik taneční tvorby k formování dětské osobnosti, vytváří trvalé vazby mezi myšlením, emocemi a fyzickou stránkou dítěte, harmonizuje jeho tělesný vývoj a rozvíjí inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, podporuje rozvoj sociální inteligence. Vede žáky od spontánního pohybu k vědomému používání těla a ke kultivování pohybu.

* Pokud by došlo ke změně pandemické situace, jsme připraveni s lektory nabídnout jiné varinaty uskutečnění projektu, dle aktuálních omezení a nařízení vlády - venkovní prostory či online stream z divadla Ponec, tak jako tomu bylo na jaře roku 2021.

Krátký film o projektu Tanec školám:

Vzdělávací obsah programu

Kreativní pohybovou výuku realizujeme přímo na základních školách. Lekce jsou vedené profesionálními tanečníky s pedagogickou zkušeností, navíc za doprovodu živé hudby. Výuka vychází z přirozeného pohybu dětí, nevyžaduje speciální předpoklady a je proto dostupná všem žákům základních škol.

Hlavním cílem Kreativní pohybové výuky je rozšířit možnosti aktivního pohybu dětí na základních školách.

  • Podpořit pohybové schopnosti a tvořivé sebevyjádření žáků.
  • Rozvinout sociální dovednosti - vzájemnou spolupráci žáků.
  • Porozumět  propojení těla - prostoru - hudby - rytmu.

Rádi Vám projekt Tanec školám představíme osobně.

Těšíme se na další roztančené školy! 

Kreativní pohybová výuka má podobu 3 měsíčních bloků: - Jarní blok = 12 lekcí / únor-květen - Podzimní blok = 10 lekcí / říjen-prosinec Ideální je návaznost podzimního a jarního bloku v jedné třídě. Rozvržení hodin je individuální, dle možností školy i lektorů. Lektoři obvykle učí na škole vícero tříd návazně za sebou ve 2 – 4 hodinových blocích pravidelně každý týden.

Kreativní pohybová výuka je obvykle součástí vyučování. Školy mohou čerpat časovou dotaci (10–12 hodin/blok) v rámci estetické výchovy (doplňující obor Taneční a pohybová výchova), často jí však čerpají v rámci hodin tělesné výchovy, vzhledem k využití tělocvičny. Program je svým tvůrčím a uměleckým zaměřením, s intenzivní hudební složkou i obohacením estetické výchovy. Taneční a pohybová výchova je doplňující vzdělávací obor v rámci estetické výchovy, který byl začleněn do Rámcového vzdělávacího programu opatřením ministra školství s účinností od 1. 9. 2010 (část 5.10.5). Umožňuje školám obohatit vzdělávací obsah základního vzdělání v oblasti Umění a kultura.

Kreativní pohybová výuka je vhodná především pro 1. ale i 2. stupeň základních škol. Optimální je její zavádění postupně od prvního ročníku, vhodná je i pro přípravné třídy.

Prostor výuky by měl odpovídat velikosti skupiny: - Pro početné skupiny (nad 18 žáků) je vyhovujícím prostorem tělocvična školy. - Pro menší skupiny (max. 18 žáků) lze realizovat výuku i v jiných odpovídajících prostorách. (Pozn. Práce s menší skupinou umožňuje individuálnější přístup, lepší soustředěnost a vzájemnou spolupráci dětí i výsledky.)

Tanec Praha, jako organizátor výuky/projektu, poskytuje pedagogické a koordinační zázemí pro realizaci ve školách. Tzn. zkušené lektory, profesionální taneční umělce/pedagogy dlouhodobě se věnují práci s dětmi. Lektorský tým tvoří 1 taneční umělec a 1 hudebník, v případě větších kolektivů i 1 asistent.

Více o lektorech se dozvíte níže.

Finanční podmínky:  Kreativní pohybová výuka je financována převážně z dotací projektu Tanec školám (limitovaný počet škol), školy však také žádáme o příspěvek na dofinancování (min 2500 Kč/třída za celý 3-měsíční blok) .

Pro školy, které by chtěly Kreativní pohybovou výuku vyzkoušet, nabízíme nezávaznou ukázkovou hodinu zdarma. Učitelé se zájmem o výuku ve své třídě jsou vítáni na zážitkově-metodických seminářích, které pořádáme vždy před zahájením bloku. Semináře přibližují práci jednotlivých lektorů, umožňují aktivně zažít principy výuky a společně s lektorem synergicky pracovat na tematickém bloku pro svou třídu.

         

Kontakt

V případě zájmu o projekt Tanec školám nás neváhejte kontaktovat:
Martina Filinová
Manažerka aktivit pro děti a mládež
Email: martina.filinova@tanecpraha.eu
Tel.: 776 319 505

#tanecpraha