Vystudovala obor choreografie na pražské AMU. Jako tanečnice se podílela na projektech českých a zahraničních choreografů. Na festivalu Masdanza na Kanárských ostrovech získala cenu „The most outstanding dancer” a hlavní cenu za skupinové...
  Viktor Černický se věnuje interdisciplinární práci na pomezí tance, performativního umění, cirkusu a výtvarného umění. Aktuálně svou tvorbu soustřeďuje v Praze. Jeho projekty, oceněné Hlavní Cenou a Cenou diváků České taneční platformy...
Eun-Me Ahn Eun-Me Ahn prošla tradiční korejskou výchovou, ale brzy vedle šamanských tradic objevila i svět Isadory Duncan a „západního“ tance. Odhodlala se pokračovat ve studiu v New Yorku a zůstala tam několik let. Byla si...
  Věra Ondrašíková studied choreography at the Academy of Performing Arts in Prague (AMU). As a dancer, she participated in projects by Czech and international choreographers. At the Masdanza festival in the Canary Islands, she won the "The...
Eun-Me Ahn Eun-Me Ahn had a traditional Korean upbringing, but besides shamanic traditions, she soon discovered the world of Isadora Duncan and Western dance. She decided to continue her studies in New York and stayed there for several years...
Eun Me Ahn Company (KR) Eun-Me Ahn prošla tradiční korejskou výchovou, ale brzy vedle šamanských tradic objevila i svět Isadory Duncan a „západního“ tance. Odhodlala se pokračovat ve studiu v New Yorku a zůstala tam několik...
Jaro Viňarský  (1978) – tanečník, choreograf a performer, zakladateľ o.z. SKOK! V rokoch 1996 – 2001 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave – obor choreografia baletu. Ďalej v štúdiách pokračoval v Prahe na Akademii muzických...
Jaro Viňarský  Dancer, choreographer and performer, founder of the SKOK! civic association Jaro Viňarský studied ballet choreography at the Academy of Performing Arts in Bratislava (1996–2001), and later furthered his studies in dance...
  Mirka Eliášová je absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze. Studium absolvovala v roce 1997 a v  následujících letech se věnovala především využití improvizace v současném tanci, v roce 2007 obhájila disertační...

#tanecpraha