Vystudovala obor choreografie na pražské AMU. Jako tanečnice se podílela na projektech českých a zahraničních choreografů. Na festivalu Masdanza na Kanárských ostrovech získala cenu „The most outstanding dancer” a hlavní cenu za skupinové...
  Viktor Černický se věnuje interdisciplinární práci na pomezí tance, performativního umění, cirkusu a výtvarného umění. Aktuálně svou tvorbu soustřeďuje v Praze. Jeho projekty, oceněné Hlavní Cenou a Cenou diváků České taneční platformy...
Eun-Me Ahn Eun-Me Ahn prošla tradiční korejskou výchovou, ale brzy vedle šamanských tradic objevila i svět Isadory Duncan a „západního“ tance. Odhodlala se pokračovat ve studiu v New Yorku a zůstala tam několik let. Byla si...
  Věra Ondrašíková studied choreography at the Academy of Performing Arts in Prague (AMU). As a dancer, she participated in projects by Czech and international choreographers. At the Masdanza festival in the Canary Islands, she won the "The...
Eun-Me Ahn Eun-Me Ahn had a traditional Korean upbringing, but besides shamanic traditions, she soon discovered the world of Isadora Duncan and Western dance. She decided to continue her studies in New York and stayed there for several years...
Eun Me Ahn Company (KR) Eun-Me Ahn prošla tradiční korejskou výchovou, ale brzy vedle šamanských tradic objevila i svět Isadory Duncan a „západního“ tance. Odhodlala se pokračovat ve studiu v New Yorku a zůstala tam několik...
Jaro je tanečník, choreograf a performer. Choreografii baletu a tance studoval na VŠMU v Bratislavě a HAMU v Praze. Je držitelem mnoha ocenění jako je CENA SAZKY za „objev v tanci“, Cena diváka na České taneční platformě, prestižní ceny THE BESSIES...
Jaro is a dancer, choreographer and performer. He studied ballet and dance choreography at the Academy of Performing Arts in Bratislava (VŠMU) and the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (HAMU). He is the recipient of...
  Mirka Eliášová je absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze. Studium absolvovala v roce 1997 a v  následujících letech se věnovala především využití improvizace v současném tanci, v roce 2007 obhájila disertační...

#tanecpraha