Eli a kol. / Mirka Eliášová

 

Mirka Eliášová je absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze. Studium absolvovala v roce 1997 a v  následujících letech se věnovala především využití improvizace v současném tanci, v roce 2007 obhájila disertační práci na téma Improvizační postupy v současném tanci v oboru teorie choreografie. V současné době působí jako pedagog na Taneční katedře HAMU v Praze a část svých sil věnuje práci s dětmi na ZUŠ v Praze 8. Od roku 1997 vytvořila více než dvacet autorských choreografií, na kterých spolupracovala s Jiřím Jaklem a dalšími současnými skladateli, spolupracovala také na operních představeních ND v Praze a divadle v Ústí nad Labem, podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů, získala ocenění Prix de Intellect cenu České taneční platformy v roce 2000 a cenu za taneční film na studentském festivalu v Písku. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Je také autorkou dvou dětských interaktivních představení “Svět z papíru” a “Momo”, které jsou uváděny pravidelně v divadle PONEC.  Její práce jsou uváděny na festivalech v ČR i zahraničí.
#tanecpraha