YOU ARE HERE vytvořili  

režisérka Petra Tejnorová, tanečníci a performeři Jaro Viňarský, Tereza Ondrová a Nathan Jardin, scénografka Adriana Černá, sound designer Dominik Žižka, light designer Tomáš Morávek, produkční Michal Somoš - ve spolupráci s teoretičkou Alicí Koubovou, tanečníkem  a asistentem choreografie a režie Matthew Rogersem, grafickým designerem Jaromírem Skácelem, dramaturgickým okem Marty Ljubkové a s Tebou...

DERNIÉRA

19. 11. 2018

Fyzický průvodce přítomností, lidskými vztahy a jinými dobrodružstvími

YOU ARE HERE - je něco jako čirý okamžik přítomnosti možný, nebo jsme neustále vlečeni naší minulostí, předsudky, nahromaděnou zkušeností a plány? Je možné mezi hektickou produkcí významů skutečnosti a rezignací na schopnost vnímat a rozumět, zažít čas jiného druhu, kdy se třeba jen jednoduše díváme na tanec? A možná ještě na menší detail - na jednoho tanečníka, na jeho oči, nebo na jeho pravý lýtkový sval. Je možné proměňovat v přítomnosti představení naše perspektivy a zaměřit se i sami na sebe, na naši diváckou tělesnost, na to, jak naše vlastní tělo právě vnímá a cítí?

YOU ARE HERE - nechte se provést a nechte se vykolejit! Ovšem nikoli z něčeho, ale pro něco. Nechte se vykolejit „pro přítomnost”. Netvrdíme, že čirá přítomnost skýtá nějakou hlubší pravdu, ale že změna úhlu pohledu, temporytmu a citlivosti, vás, jako diváka, jednoduše aktivuje a dá vám možnost tvořivě vnímat svět kolem vás. A kdo ví, možná uvidíte věci, které většinu času viditelné nejsou, protože jsou nevšedně blízko,jsou až přehnaně “tady a teď”.

YOU ARE HERE získalo v roce 2017 Cenu diváka na České taneční platformě

ROZHOVOR S REŽISÉRKOU PETROU TEJNOROVOU

V představení se v určitých pasážích mluví pouze anglicky.

Koproducenti: SKOK! o.z., Michal Somoš a Tanec Praha z.ú. 

 

Čtyři otázky pro režisérku ke vzniku představení

O čem je YOU ARE HERE?

O vás. O divácích. O dívání se. O vnímání reality a přítomnosti. O vztahu těla a mysli. O momentu společného setkání „ teď a tady.“ O radosti ze hry. Projekt YOU ARE HERE vzniká autorskou a kolektivní formou, tedy všichni v týmu jsou spoluautory inscenace, tanečníci nejsou jenom interprety. Taková forma zkoušení se jmenuje DEVISING (termín „devisedtheatre“), hledáme scénický tvar a pravidla pro hru na základě skupinové spolupráce a improvizace. Vše vzniká během procesu. Zkoušky jsou proměnlivé a improvizace bude také součástí představení  chceme vtáhnout diváky do společného dobrodružství, které bude každý večer trochu jiné.

Můžete více osvětlit název představení?

Tady a teď, když YOU ARE HERE.

Co by mohlo zaujmout průměrného divadelního diváka?

Formát YOU ARE HERE je hravý, hrajeme si s tělem a slovem, pohybem a řečí.  Je to taková kombinace her, jako je Scrabble, Imagineif… nebo Dixit. Stačí jen chuť se zúčastnit dobrodružství, které zapojuje imaginaci a tělo. Opustit zažitá očekávání, jistoty a předsudky  a to nejen o tanci. Pokoušíme se o zážitek z vnímání a změnu divákova vědomí, která snad někdy může vést i k proměně jeho vztahu k životu a ke světu. Zažít radost z toho, co nevím, z toho, že mohu být něčím překvapen, je záležitostí nejen přístupu k divadelní nebo taneční zkoušce,  ale i k životu… Na našich setkáních se zabývám otázkami jako např., zda je něco jako čirý okamžik přítomnosti možné, nebo jsme neustále vlečeni naší minulostí, předsudky, nahromaděnou zkušeností a plány? Je možné mezi hektickou produkcí významů skutečnosti a rezignací na schopnost vnímat a rozumět, zažít čas jiného druhu, kdy se třeba jen jednoduše díváme na tanec? Představení YOU ARE HERE, jako fyzický průvodce přítomností, lidskými vztahy a jinými dobrodružstvími chce diváka provést, a dokonce i vykolejit! Ovšem nikoli z něčeho, ale pro něco. Chceme vykolejit „pro přítomnost”  s tím, že netvrdíme, že čirá přítomnost skýtá nějakou hlubší pravdu, ale že změna úhlu pohledu, temporytmu a citlivosti, vás, jako diváka, jednoduše aktivuje a dá vám možnost tvořivě vnímat svět kolem vás.

A proč zrovna tanec?

Exprese života je tělo. Tělo, to je fyzická přítomnost. Pohyb není jen přesun těl v prostoru. Pohyb je práce s časem. Pohyb je v práci s vyprávěním. Pohyb se může dít v divákově mysli. Pohyb se děje v jeho vnímání a účasti…Kdy jindy než teď se zabývat přítomností a s čím jiným, než s tělem, tancem a pohybem…

 „Manifestací života je tělo, forma, ve které život zakoušíme v každý jeden okamžik přítomnosti.“  Tejnorová, Viňarský a kolektiv

Vstupenky

#tanecpraha