Workshop organizuje Tanec Praha ve spolupráci s festivalem 4+4 dny v pohybu. Je to výjimečná příležitost obohatit zkušenost ze zářijového semináře Prostor a rytmus dalším úhlem pohledu – termín je stanoven s ohledem na disponibilitu přednášejícího.  

O zářijovém víkendu se účastníky workshopu potkají s originálním umělcem, pedagogem a realizátorem sice-specific projektů, Tomášem Žižkou, s nímž mohou rozvíjet téma prostoru jinou formou. Tvořivé objevování různých prostor opuštěné budovy Nové strašnické školy (tělocvična, jídelna, třídy, chodby, zahrada a další) tanečně-pohybovým, hudebním a výtvarným projevem bude pro účastníky inspirací pro další práci ve školním prostředí. Workshopu je možné zúčastnit se i samostatně, není nutná návaznost na seminář Prostor a rytmus.

Obsah workshopu:
Téma:
 zážitek a příběhovost místa, tedy speciální secesní budovy základní školy, kde se “Já-tanečník” - účastník právě nacházím, s čím se konfrontuji, co si odnáším. Přijít na to, co mne formovalo a formuje při stálém procesu výuky i tvorby tady a teď.
Klíčová slova: inovace pohledu ve vzdělávání tancem, zásadní role rozvoje kreativity a originálního přístupu pro budoucí osobnostní vývoj pedagogů, žáků, sebe sama
Umělecký směr: syntéza tanečního, výtvarného umění - konceptu, dramatického umění, happening a art-komunitní aktivismus
Využití v předmětech: český jazyk, matematika, vlastivěda
Kontext: v současnosti probíhá výuka na základních školách většinou po předmětech a epochová výuka neboli projektová práce je jen ojediněle akceptována. Chceme nabídnout zážitkovou metodu jako způsob celostního vnímaní témat.

Popis workshopu: tématem je cirkulace života v opuštěném prostoru, účastníci budou zkoumat vnitřní i vnější prostory školy a akcentovat jejich výpovědní možnosti. Bodou hledat své místo a svůj čas jak s prostorem a prostředím komunikovat a jak jej zapojit. Záměrem je vytvořit z budovy mentální krajinu – kinetickou sochu vzpomínek každého účastníka a pak spojit ve skupinovou dispozici a choreografickou strukturu, zážitek transformovat v plán a projekt se závěrečným společným projevem.

Více informací workshopu a vzdělávacích seminářích nejdete zde
 

 

#tanecpraha