Pořádáme zážitkově vzdělávací semináře pro zájemce z okruhu umělců, tanečních pedagogů a učitelů. Série seminářů je realizována v rámci projektu Tanec školám, který třináctým rokem přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře neposkytují samotné vzdělávání lektorů Taneční a pohybové výchovy, ale jsou zaměřeny na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit tuto výuku. 

 

Za podpory:

     

         

V roce 2023/2024 je projekt Tanec školám 2023/2024 (č. projektu: 0313000185) podpořen EU prostřednictvím NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstvem kultury České republiky z programu Status umělce a umělkyně. Dále děkujeme za podporu magistrátu HMP a MČ Praha 3.

Tanec Praha zve na vzdělávací a tvořivý seminář určený tanečním a hudebním lektorům pracujícím s dětmi, pedagogům taneční a pohybové výchovy na ZŠ a ZUŠ a studentům příslušných oborů zajímajícím se o práci s dětmi. Seminář je součástí projektu Tanec školám, který od roku 2006 přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku, kterou lze zařadit například v rámci doplňujícího předmětu Taneční a pohybová výchova (TPV).
Semináře nezajišťují kvalifikaci lektorů TPV, ale zaměřují se primárně na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit výuku a vůbec tvořivou pohybovou práci ve větším dětském kolektivu.

V pořadí již 15. seminář představí tři zajímavé osobnosti z oboru, díky kterým budete mít možnost načerpat teoretické i praktické poznatky pro taneční práci s dětmi.

Nezávislá kreativní producentka z Londýna, Lia Prentaki, bude sdílet své bohaté zkušenosti z oblasti propagace a distribuce tanečních děl zaměřených na dětské a mladé publikum. Poodhalí také metodiku získávání hodnotné zpětné vazby od dětí.

Jakub Zeman, praktik a učitel Fighting Monkey Practice, přinese formou 4hodinového workshopu ochutnávku této inspirující metody. Otevřený workshop nabídne praktické tvořivé nástroje pro fyzický a kognitivní rozvoj lidského organismu, a také myšlenkový aparát, jež podporuje využití materiálu v různorodých aplikacích (osobní praxe, atletický rozvoj, umění, léčebná praxe...). Workshop je otevřen tanečníkům, umělcům, sportovcům, fyzioterapeutům, pedagogům a vůbec všem nadšencům pro pohyb z řad laiků, kteří mají chuť zkoumat a testovat neotřelé, inovativní nápady, aby mohli tříbit a rozvíjet svou praxi.

Lektorka Karolína Gilová, tanečnice a taneční a pohybová pedagožka, se zaměří na základy tance s partnerem přenesené do dětského tance a práci se skupinou. Vyzkoušíte si metodu práce skrze principiální improvizaci a konkrétní technická cvičení, která lze aplikovat i pro děti "netanečníky" a začátečníky. Podělí se o zkušenosti z výuky Taneční a pohybové výchovy na základní škole.

Harmonogram

26. 1., pátek
15:30
18:30 | Lia Prentaki: Jak propagovat tvorbu pro děti (v AJ s tlumočením)

27.1., sobota
9:30
- 11:30 a 12:00 - 14:00 | Jakub Zeman: Fighting Monkey Practice
15:3018:30 | Lia Prentaki: Děti jako dramaturgové (v AJ s tlumočením)

28.1., neděle
10:00
13:00 | Karolína Gilová: Základy tance s partnerem přeneseným do dětského tance

Chcete se o lektorech a programu semináře dozvědět více? Kontaktujte nás.
Přihlašování a informace: martina.filinova@tanecpraha.eu
Kapacita semináře je omezená.
Místo konání: Studio Krenovka, Husitská 22, Praha 3
Účastnický poplatek: 1800 Kč/dospělý; 1000 Kč/student

V roce 2023/2024 je projekt Tanec školám 2023/2024 (č. projektu: 0313000185) podpořen EU prostřednictvím NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstvem kultury České republiky z programu Status umělce a umělkyně. Dále děkujeme za podporu magistrátu HMP a MČ Praha 3.

Lektoři:
Lia Prentaki

Nezávislá kreativní producentka pro tanec, divadlo a další projekty, se speciálním zaměřením na tvorbu pro děti a mladé publikum. Vystudovala dramatická umění v Aténách, poté studovala ve Velké Británii tanec a divadelní umění na Birminghamské univerzitě a na London Contemporary Dance School. Ve své práci působí jako taneční praktička, pedagožka, choreografka, pohybová režisérka a performerka. V letech 2015-2019 spolupracovala s interdisciplinárním cambridgeským souborem 30 Bird, s nímž realizovala projekty, jako například Junctures nebo HOME in the Service of Science. V posledních letech se věnuje hlavně produkční činnosti tanečních a divadelních představení. Působila také jako konzultantka řecké národní opery a jejich strategie mezinárodních turné. Zároveň působila v letech 2005 – 2022 v renomovaném tanečním centru a divadle The Place v Londýně, kde vytvořila mnoho inovativních projektů pro rodiny a mladé publikum. Jako producentka a členka divadelního týmu vede komplexní portfolio projektů, které sahá od divadelních představení až po projekty spolupráce v rámci Kreativní Evropy s mezinárodními partnery (včetně projektu Shape It, do kterého byl zapojen i Tanec Praha), stejně jako projekty spolupráce s mládežnickými soubory.

Jakub Zeman
Praktik a senior FM Teacher, který staví na základech z bojových umění, capoeiry, tance a sportů. Od roku 2015 intenzivně studuje se zakladateli Fighting Monkey Practice (Linda Kapetanea a Jozef Fruček). Pohyb a tanec, coby stěžejní prostředky lidské komunikace a rozvoje, jsou ve středu zájmu jeho výzkumu a učení. V roli učitele FM se snaží především pomoci lidem kultivovat smysluplnou praxi a praktickou filosofii, která jim bude oporou v nekonečné proměnlivosti okolností jejich životů.

Karolína Gilová
Tanci se věnuje od svých deseti let, je absolventkou Taneční pedagogiky na pražské AMU. Studovala na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, na Univerzitě Hradec Králové (obor Vychovatelství – etopedie). Dva semestry se věnovala studiu balijského tance na Institutu umění (ISI) Denpasar – Indonésie. V současné době působí jako externí pedagog na konzervatoři Duncan Centre, pražské DAMU a HAMU, interní pedagog Tanečního studia Emotion a Tanečního studia ELPÉ. Věnuje se pohybové spolupráci na divadelních představeních (Divadlo Disk, Městská divadla pražská, Ductus Deferens) a interpretaci (Sternenhoch/ND, Dechovka/VOSTO5). V pedagogické praxi se dlouhodobě zaměřuje na výuku současného tance a taneční pohybovou výchovu dětí i dospělých, vede semináře a školení pro herce, pedagogy ZUŠ a lektory tance.


Fighting Monkey Practice
Aplikovaná praxe pro lidský rozvoj prostřednictvím pohybu, kterou založili Linda Kapetanea a Jozef Fruček. Od roku 2002 ji Linda a Jozef rozvíjejí skrze zevrubnou mezidisciplinární pohybovou analýzu se záměrem porozumět principům lidského pohybu, komunikace a procesu stárnutí (
www.fightingmonkey.net). Výzkum v rámci FM Practice se zaměřuje na komunikaci, fyzickou obratnost, tvořivé myšlení a pohyb za účelem rozvoje schopnosti řešit reálné životní problémy
a vzkvétat ve svém prostředí.

 

Více o workshopu Fighting Monkey Practice

Pro účast na workshopu nejsou třeba žádné specifické dovednosti. Každý účastník může plnohodnotně pracovat s tím, co má k dispozici, zatímco budeme studovat principy lidského pohybu, učení a komunikace.
Během workshopu budeme sdílet návrhy a poskytovat vedení v následujících oblastech:

Zero forms
jsou strukturální a pohybovou hygienou pro lepší výkonnost, kvalitu života a stárnutí, která podporuje naši fyzickou integritu, hojení, prevenci a minimalizaci budoucích zranění.
Skrze klid, artikulaci kloubů, koordinační trénink a improvizaci budeme kultivovat naše porozumění principům lidského pohybu, naší individuální strukturální kompozici, a celkové pružnosti a muzikalitě vlastního těla v pohybu.

Pohybové situace
jsou hry s proměnlivými překážkami a omezeními, které testují, nakolik jsou naše znalosti platné v různorodých podmínkách, a jak tvořivě přizpůsobivý dokážeme být v komplexních situacích.
Budeme vytvářet širokou škálu situací, abychom stimulovali a rozvíjeli všechny systémy našeho organismu. Naši akci/pohyb budeme vztahovat k partnerům, objektům i prostoru, a zaměříme se na hravé testování našich strategií učení a ladění našeho cyklu akce-vnímání v proměnlivém, dynamickém prostředí.

Komunikace
Dialog, jenž vytváříme sami se sebou a s ostatními lidmi během tréninku, když čelíme výzvám, či v čase krize, definuje naše příležitosti učit se a vytvářet adaptace, které zvýší naši životaschopnost.
Budeme zkoumat, jak naše struktura a fyziologie souvisí s naším chováním, emocemi, myšlením, a jak hluboce se všechny tyto oblasti navzájem ovlivňují.

Budeme se znovu tázat na to, co již víme, jak tyto znalosti tvarují naše budoucí učení, jak si osvojujeme nové znalosti, jak měníme ustálené zvyky a vytváříme nové. Jaké strategie můžeme využívat, abychom kultivovali porozumění univerzálním kvalitám a principům namísto fixních dovedností a drilů?

Nenabízíme předepsaná řešení, nezpochybnitelnou pravdu ani falešné garance oslňující fyzické či psychologické transformace. Namísto toho přicházíme s otevřenou sadou nástrojů, která nám umožňuje nahlédnout a zpochybňovat konvenční způsoby myšlení, a pomáhá pěstovat každodenní vytrvalou praxi založenou na péči, s níž přispíváme k tvarování naší vlastní reality.

Tanec Praha zve na vzdělávací a tvořivý seminář určený tanečním a hudebním lektorům*kám pracujícím s dětmi, pedagogům*žkám taneční a pohybové výchovy na ZŠ a ZUŠ a studentům*kám příslušných oborů zajímajícím se o práci s dětmi.
Seminář je součástí projektu Tanec školám, který od roku 2006 přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku, kterou lze zařadit například v rámci doplňujícího předmětu Taneční a pohybová výchova (TPV). Semináře nezajišťují kvalifikaci lektorů*ek TPV, ale zaměřují se primárně na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit výuku a vůbec tvořivou pohybovou práci ve větším dětském kolektivu.
V pořadí již 14. seminář vychází z praxe projektu a reaguje na konkrétní impulsy z výuky na školách. Společně s lektory*kami budeme hledat cestu k dětským emocím, hlasu a rytmu. S tanečně-pohybovou terapeutkou Renou Milgrom se zaměříme na různé emoční situace, se kterými se můžeme u dětí setkat během výuky nebo prezentace před diváky. S hudebníkem Tomášem Kerlem objevíme šíři a možnosti rytmických technik, nástrojů a jejich využití. Lektorskou trojici uzavře hudebnice Gabriela Vermelho, díky které objevíme nové možnosti hlasového projevu a jeho propojení s dechem, pohybem i pedagogikou. Tradičně je také připravena ukázková lekce projektu Tanec školám pod vedením Aleny Dittrichové, s hudbou Tomáše Kerleho.

Kdy: 6. - 8. října 2023
Kde: Studio Krenovka, Husitská 22, Praha 3
Přihlašování a info: martina.filinova@tanecpraha.eu
Účastnický poplatek: 1600 Kč / dospělý; 900 Kč / student
Kapacita workshopu je omezená.

Bližší informace a harmonogram:
6. 10. pátek

15:30 - 18:30 - Rena Milgrom: Naslouchat tělem
Co když přijde úzkost? Tréma? Stud? Vzdor?... Emoce, se kterými si nedokážeme efektivně poradit? Zkusme naslouchat. Vydat se jinudy. Během semináře budeme na základě vlastních zkušeností hledat cesty, jak s těmito emocemi zacházet.

7. 10. sobota
10:00 - 10:45 - ukázková lekce projektu Tanec školám (Alena Dittrichová, Tomáš Kerle)
11:00 - 17:30 - Tomáš Kerle: Cesta rytmu
Hudební seminář určený všem, kdo chtějí zábavnou formou prohloubit své vnímání rytmu a otevřít brány kreativitě. Během workshopu nejprve rytmicky probudíme naše těla skrze bodypercussion techniky v kombinaci s hlasem i pohybem. Dále se naučíme základní techniku hry na cajony a různé další perkuse a vyzkoušíme si tvorbu rytmů skrze systém tzv. rytmických buněk. V druhé půlce dílny si vyzkoušíme zahrát některé základní rytmické doprovody vycházející jak z tradiční africké hudby, tak i moderních hudebních žánrů. Aby výsledná hudba získala tolik potřebnou barevnost a hloubku, zaměříme se na závěr semináře na hru ve skupině a ukážeme si možnosti komunikace mezi jednotlivými hráči, nástroji a rytmickými vrstvami.

8. 10. neděle
10:00 - 15:30 - Gabriela Vermelho: Práce s hlasem v taneční výuce
Během workshopu posílíme hlas pomocí různých hlasových a dechových technik, díky kterým si uvědomíme a prohloubíme propojení dechu s hlasem. Prakticky se budeme věnovat technikám a cvičením, které hlas posílí a zesílí natolik, abychom jej uměli komfortně a bezpečně používat při vedení lekcí i ve zvukově náročných podmínkách velkých a intenzivních dětských kolektivů.
Dále také propojíme a prohloubíme hlasový projev s pohybem. Uvědomíme si hlas jako možnost dalšího výukového nástroje. Dotkneme se možnosti využití hlasu jako podpůrného prostředku k tanci jako takovému. Prostředku, který může pomoci rozproudit pohyb, emoce, uvolnit tělo, pomoci dětem objevit jejich možnosti pohybové kreativity, podpořené zvukem, slovem, dokonce tónem, který bude nejen viděn, ale i slyšen. Ukážeme si prakticky možnosti různých zvukových a hlasových her.

Lektoři:
Rena Milgrom
, CMA, RSME, DMT
Lektorka somatického pohybu a terapie, tanečně-pohybová terapeutka, tanečnice. Více než deset let vede vzdělávací program somatického umění, vede dílny pohybu v propojení s hlasem a výtvarným uměním, vyučuje Labanovu pohybovou analýzu v zahraničí i u nás. Je registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA).  Založila studio DanceLab Praha, kde vede somaticky orientované lekce, letní workshopy, vzdělávací programy a  individuální terapeutickou praxi. Jako taneční terapeutka pracuje s pacienty s Parkinsonovou nemocí pod Parkinson-Help, z.s. a se skupinami i individuály v Autentickém Pohybu.
https://www.somatika.cz/rena-milgrom/

Tomáš Kerle
Hráč na bicí nástroje, perkuse, tvůrce elektronické a experimentální hudby, rytmický lektor. Vyučuje děti, dospělé i pedagogy na africké bubny, cajony a rozmanité perkuse v rámci specializovaných seminářů Cesta rytmu a Tamburína.
Absolvoval roční stipendijní pobyt na Západní Sumatře, kde se zabýval výzkumem lokálních tanečních a hudebních tradic a podobná témata jezdil opakovaně studovat i do subsaharské Afriky (Guinea, Mali).
V průběhu své hudební kariéry působil v mnoha tanečně-divadelních projektech jako živý hudební doprovod, založil skupiny Marimba Mama, Soundokan, Pararingapatam a Barati Squad, zabývá se experimentální zvukově-performativní tvorbou v rozmanitých vnitřních i venkovních prostorech v rámci ansámblu Topos Kolektiv. Jako hudebník Tance školám se angažuje od roku 2017.

Gabriela Vermelho
Houslistka, violistka, hráčka na kvinton, zpěvačka, skladatelka, herečka a hudební experimentátorka působí v oblasti klasické hudby, šansonu, jazzu a rockové alternativy. Věnuje se pedagogické práci a výuce houslí, zpěvu a hlasové terapii, půsopbí jako hudebnice v projektu Tanec školám.  Je primariem smyčcového kvarteta Gadrew Way, zakladatelkou hudební skupiny GaRe, členkou Talichova komorního orchestru, a také stálou hostující zpěvačkou skupiny Escualo quintet. Vystupuje sólově, ale i s předními umělci současné hudební generace, hrála na mnoha významných hudebních festivalech doma i v zahraničí.
http://www.gabrielavermelho.cz/

Za finanční podporu projektu Tanec školám děkujeme:

      

Tanec Praha zve na vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy taneční a pohybové výchovy na ZŠ a ZUŠ a studenty příslušných oborů zajímající se o práci s dětmi.

V pořadí 13. seminář představí inspirativní osobnost, německo-izraelského choreografa Liora Shneiora, který ve své práci často propojuje umění se vzděláváním a pracuje s dětmi i dospívajícími z různých sociálních skupin. Formou intenzivního workshopu seznámí účastníky s originální metodou tanečního mixpultu, inspirovanou Maike Plathovou, která umožňuje taneční tvorbu mladým lidem i bez nutnosti tanečního vzdělání (2. stupeň ZŠ). Zajímavou osobností pro konzultaci v oblasti pedagogiky bude na semináři Karin Korčáková, učitelka v Montessori programu ZŠ Na Beránku. Ta účastníkům přiblíží možnosti komunikace mezi učitelem a dítětem a partnerský přístup ve výchově, i v složitějších situacích v rámci třídního kolektivu.

Seminář je součástí projektu Tanec školám, který přináší od roku 2006 dětem do škol kreativní pohybovou výuku, kterou školy mohou zařadit například v rámci doplňujícího předmětu Taneční a pohybová výchova (TPV). Semináře nezajišťují kvalifikaci lektorů TPV, ale zaměřují se primárně na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit výuku a vůbec tvořivou pohybovou práci ve větším dětském kolektivu.

Lior Shneior o kreativní metodě taneční mixpult:
Taneční mixpult (mixér) je sadou velkých karet, které mají za cíl přiblížit tanec každému, kdo má zájem experimentovat s tancem a choreografickými metodami bez nutnosti jakéhokoli tanečního vzdělání. Studenti se jejich pomocí sami stávají režiséry/choreografy. 
Metoda vznikla díky spolupráci s divadelní pedagožkou Maike Plathovou, která koncept „mixpultu“ vyvinula a již dříve publikovala několik sad karet s různými tématy. Ve své práci se Maike Plathová zaměřuje jak na participativní tvorbu s teenagery, tak na koncept „open Knowledge“ (sdílené znalosti), který je esencí „tanečního mixpultu“. 
„Mixpult“ je skvělou technikou pro každého, kdo rád experimentuje s taneční kompozicí. 
Na přední straně každé karty je klíčové slovo označující nějaký pohyb nebo choreografický prvek. Na zadní straně karty je vysvětlení tohoto prvku. Karty se následně rozloží na zem a studenti s nimi mohou samostatně experimentovat a vytvářet vlastní choreografie.
Zmíněné metody jsou založeny na zkušenostech, které Lior Shneior získal jako lektor pohybu a choreografie, kdy učil studenty, jak pracovat s tanečními a choreografickými prvky. 
Díky této praxi vyvinul vlastní metody pro práci s taneční kompozicí a choreografické techniky v různých kontextech. 

Předběžný harmonogram: sobota 21. 1.  9.00 – 18.30 a neděle 22. 1. 9.00 – 15:30
Kde: Studio Krenovka, Husitská 22, Praha 3
Přihlašování: formulář ZDE
Info: martina.filinova@tanecpraha.eu
Účastnický poplatek: 1800 Kč /student: 1000 Kč 
Workshop bude v angličtině s tlumočením, konzultace s Karin Korčákovou v českém jazyce.
Kapacita workshopu je omezená.

Lektoři: 
Lior Shneior

Německo-izraelský choreograf, tanečník a lektor pohybu se narodil v kibucu v Izraeli. Vystudoval tanec na Folkwang Hochschule v Essenu a poté v letech 2008 - 2012 působil jako tanečník a choreograf v New Yorku. Nyní žije od roku 2012 v Berlíně, kde je uměleckým ředitelem projektu Berlin Moves. Od roku 2016 spolupracoval s více než 300 mladými choreografy a umělci. Díky tomu se mu podařilo vytvořit jedinečné propojení mezi pouličními umělci, mediálními umělci, módními dizajnéry, zpěváky a skladateli, mezi street dancem a vážnou hudbou, underground scénou, popem a vysokou kulturou. Jeho práce se záměrně pohybuje na pomezí umělecké a vzdělávací činnosti. 

Tanz-Mischpult video trailer 1
Tanz-Mischpult video trailer 2
www.liorshneior.com
www.berlinmoves.com

Mgr. Karin Korčáková
Učitelka v Montessori programu v ZŠ Na Beránku v Praze 12 - koordinátorka 1. trojročí. 
„Karin dle svých slov nikdy neměla sen učit, a tak má maturitu z analytické chemie a praxi v roztodivných firmách spojených s chemií či obchodem. Až narození vlastních dětí ji dovedlo k úvahám o školství, o nerovných vztazích mezi učiteli a žáky, o přípravě na život v měnící se společnosti… a není divu, že ji oslovila pedagogika Marie Montessori.
Absolvovala diplomový kurz Montessori pedagogiky a postupně se do tohoto světa nechala vtáhnout. Nejprve jako spolulektorka v dětské skupince, později jako asistentka v Montessori třídě v ZŠ Na Beránku. Tam nakonec začala i s učitelskou dráhou. Dálkově vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského a na Katolické univerzitě v Ružomberku. Ve škole nakonec zakotvila v prvním trojročí, kde učí již od roku 2010.“
Absolvovala mnoho kurzů s tématikou Montessori vzdělávání, dále působila jako provázející učitelka v programu Učitel naživo, nebo v projektu Kreativním partnerstvím za rovné příležitosti - Škola pro budoucnost (https://www.erudio-montessori.cz/kopie-z-petra-miticka/).
Se vzděláváním úzce souvisí i komunikace mezi učitelem a dítětem. První kurz o partnerském přístupu ve výchově a vzdělávání absolvovala v dnes již notoricky známém přístupu Respektovat a být respektován u psycholožky PhDr. Jany Nováčkové. Mezi nejdůležitější kurzy řadí kurzy MBTI Jiřiny Majerové, na kterých se naučila, že díky typologii lze lépe pochopit chování a myšlení lidí různých osobnostních typů. Další dovednosti v tématech vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti a práce s vlastními emocemi získávala v kurzech Michala Dubce.

         

23.  – 25. 9. 2022, Studio Krenovka, Husitská 22, Praha 3

Tanec Praha z.ú. zve na vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy taneční a pohybové výchovy na ZŠ a ZUŠ a studenty příslušných oborů zajímající se o práci s dětmi.
Seminář je součástí projektu Tanec školám, který od roku 2006 přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku, kterou školy mohou zařadit například v rámci doplňujícího předmětu Taneční a pohybová výchova (TPV). Semináře nezajišťují kvalifikaci lektorů TPV, ale zaměřují se primárně na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit výuku a vůbec tvořivou pohybovou práci ve větším dětském kolektivu.

Seminář navazuje na úspěšný stejnojmenný workshop, který realizoval Tanec Praha v roce 2018 ve spolupráci s jedním ze zakladatelů hnutí Intuitivní pedagogiky, Thomasem Pedrolim. Letos převezme štafetu Dieter Schwartz, rovněž zkušený lektor Intuitivní pedagogiky, zakladatel Human Play Academy, původně dirigent a skladatel. 
Rozvíjení principů intuitivní pedagogiky v prostředí taneční komunity se ukázalo jako velmi obohacující. Intuitivní pedagogika jako alternativní pedagogický přístup může být velmi přínosná a podpůrná metoda pro kreativní rozvoj osobnosti dítěte, ale také pro práci se skupinou, což je v taneční pedagogické práci zásadní. 
Během intenzívního třídenního workshopu projdeme širokou škálou cvičení a her. Typické pro tento druh hraní jsou nesoutěživé aspekty, spolupráce, přicházející intenzivní radost, střídání vzrušení i klidu a vnitřní disciplína, která vyvstává ze zdánlivého pohybového chaosu. Budeme pracovat s tělem, ale také s holemi, šálami, provazy, míčky a nábytkem. Občas se posadíme a budeme hovořit o kontextu, didaktice a všech ostatních otázkách, které budete mít. „Dítě ve vás se chce znovu narodit!”(Thomas Pedroli) 

Přihlašovací formulář ZDE
Více info: martina.filinova@tanecpraha.eu
Kapacita workshopu je omezená, přihlašování do 15. 9. 2022.
Účastnický poplatek: 1800 Kč/student: 1000 Kč 
Workshop bude v angličtině s tlumočením.

Dieter Schwartz. Narozen v roce 1967 v Německu. Dirigent orchestru a skladatel, spoluzakladatel „Human Play Academy“ a „Pedagogy 4 Future“. Již více než 10 let působí jako lektor intuitivní pedagogiky na různých univerzitách a seminářích ve východní a západní Evropě.
https://humanplayacademy.com/
https://www.dieterschwartz.com/

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP MŠMT. Akreditaci mohou získat jen pedagogičtí pracovníci, tj. učitele pohybové výchovy na ZŠ, učitele tanečních oborů ZUŠ, SUŠ, případně pedagogy volného času, kteří vedou taneční kroužky, učitele vedoucí školní taneční kroužky.
Ostatní absolventi semináře získají potvrzení o absolvování. Za finanční podporu děkujeme: MKČR, SFK, MHMP, Praha 3

Harmonogram:
23. 9.  – 15:00 – 19:00
24. 9. – 10:00 – 13:00 a 14:00 – 17:00 
25. 9. – 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Tanec Praha z.ú. zve na vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ a studenty příslušných oborů zajímající se o práci s dětmi.
28. 5. 2022, 10:00 - 17.00, PONEC - divadlo pro tanec 

Seminář je součástí projektu Tanec školám, který od roku 2006 přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku, kterou školy mohou zařadit například v rámci doplňujícího předmětu Taneční a pohybová výchova (TPV). Semináře nezajišťují kvalifikaci lektorů TPV, ale zaměřují se primárně na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit výuku a vůbec tvořivou pohybovou práci ve větším dětském kolektivu.

V pořadí již 11. seminář povede taneční terapeutka Klára Čížková, která přiblíží možnosti využití prvků taneční terapie v tvořivé práci s dětmi.
Během semináře se účastníci mohou dozvědět a vyzkoušet základní možnosti kotvení a práce s tělem a kreativním pohybem, tak jak jsou používány v tanečně pohybové terapii, s přesahem do taneční pedagogiky. 

Co se na semináři dozvíte: 
 - Způsoby kotvení v těle a tvorby bezpečí, které nabízí práce s tělem a pohybem.
 - Základní principy taneční a pohybové terapie.
 - Jak využití tyto principy práce v péči o sebe, pohybové preference a zdroje v těle. 
 - Aplikace taneční a pohybové terapie v práci s krizí a traumatem. 
 - Rádi vám představíme i program Tanec školám formou ukázkové lekce.

Přihlašování: https://bit.ly/Tanec_školám_přihlášení
Cena: 800 Kč/studenti: 600 Kč 
Kontakt: martina.filinova@tanecpraha.eu

Klára Čížková
taneční terapeutka a psycholožka, Pracuje v Centru komplexní péče Roseta, kde se věnuje klientům s psychosomatickými obtížemi, a vede skupinové terapeutické programy. Využívá dynamickou hlubinně orientovanou psychoterapii v propojení s tanečně pohybovou terapií, prací se sny a v těle ukotvenou pohybovou imaginací. Zabývá se propojením tanečně pohybové terapie a ekoterapie v přírodě. Je ředitelkou platformy Moving Self Institut, kde vyučuje ve výcvikovém programu tanečně pohybové terapie.

 

Vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční a hudební lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ a studenty příslušných oborů zajímající se o práci s dětmi.
Seminář je součástí projektu Tanec školám, který od roku 2006 přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku, kterou školy mohou zařadit například v rámci doplňujícího předmětu Taneční a pohybová výchova (TPV). Semináře nezajišťují kvalifikaci lektorů TPV, zaměřují se primárně na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit výuku a vůbec tvořivou pohybovou práci ve větším dětském kolektivu.
Tentokrát se můžete těšit na inspirativní osobnosti Kateřinu Šobáňovou z Divadla Continuo, Lenku Pospíšilovou z České Orffovy společnosti a tanečnici, choreografku a pedagožku Mirku Eliášovou. Budeme se zabývat tématem doteku v prostoru a čase a využitím body percsussion či hry na boomwhackers v pohybové výuce dětí. S Mirkou Eliášovou se budeme věnovat specifikům práce s chlapeckou skupinou. Rádi vám představíme i program Tanec školám formou ukázkové lekce či diskuse.

Cena semináře za oba dny je 1.500 Kč (studenti 1.000 Kč).
Přihlašování: https://bit.ly/SeminarTanecSkola2021
Info: martina.filinova@tanecpraha.eu
Kapacita workshopu je omezena, přihlašování možné do 20.11.
Pro účast na semináři je potřebné splňovat podmínku TNO (test – nemoc – očkování).


Program:

Sobota, 27. 11.
Kateřina Šobáňová – 
divadelní umělkyně, herečka, režisérka, pedagožka, členka Divadla Continuo a programová ředitelka kulturního centra Švestkový dvůr
Dotek v prostoru a čase
Dotek je prvotním zdrojem poznání okolního světa a mezilidské komunikace. Je nositelem lidskosti a humanity, či naopak brutality a strachu. A právě otázky, které stojí mezi těmito krajními póly a tvoří základní archetypy lidského bytí, budou tématem divadelně pohybové dílny, kterou povede Kateřina Šobáňová, lektorka a herečka mezinárodního divadelního souboru Divadlo Continuo. Během workshopu budou účastníci skrze fyzický kontakt a materiál hledat příběhy, které se odehrávají v každém z nás. Hlavní zaměření bude na vnímání pohybu, který vychází z centra těla, na jeho osy a impulzy, které reagují na partnerův tlak či tah. Práce s papírem pak bude inspirací pro tělesnou partituru jako jedna z možností pro uchopení pohybových principů v divadelní tvorbě a pedagogické činnosti.

Neděle, 28. 11.
Lenka Pospíšilová - 
předsedkyně České Orffovy společnosti, pedagožka na ZŠ, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, lektorka vzdělávacích seminářů pro pedagogy nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě, http://www.orff.cz/
Body percussion a hra na boomwhackery v pohybové výuce dětí
Body percussion je jedním z nejstarších hudebních umění na světě, při kterém se k vytváření zvuků používá vlastní tělo. Body percussion spojuje hudbu a tanec v jedno. Hra na tělo rozvíjí smysl pro rytmus, postřeh, koordinaci, kooperaci a komunikaci.
Pojďme si zahrát s boowhackery! Seznámíte se s rozmanitými možnostmi využití těchto barevných trubek v hudebně-pohybové výchově dětí. Vyzkoušíme si zahrát některé melodie, ale především objevíme možnosti improvizace, harmonického doprovodu k písničkám a realizaci jejich notového zápisu. Neopomeneme ani aktivní poslech, při kterém se boomwhackery mohou stát i součástí symfonického orchestru.
Mirka Eliášová - tanečnice, choreografka, pedagožka na HAMU, se zaměří na specifikou práci s chlapeckou skupinou, zejména na pohybové hry, rozvíjení spolupráce, využití předmětů a náčiní pro rozvíjení tvořivého pohybu a muzikality.


Lektoři:

Mgr. Kateřina Šobáňová
divadelní umělkyně, herečka, režisérka, pedagožka. Vystudovala Pedagogickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně (učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na literaturu a dramatickou výuku). Poté absolvovala Divadelní fakultu na AMU v Praze (katedra výchovné dramatiky). Po studiu pracovala jako učitelka na ZŠ a vedla seminář na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od roku 2008 je členkou mezinárodní divadelní skupiny Divadlo Continuo (Švestkový Dvůr, Malovice), kde se během svého působení podílela na vzniku asi 20 představení. Své dlouholeté zkušenosti získané při práci s tělem, pohybem, materiálem, loutkou, hlasem, zvukem, živou hudbou, vizuální stylizací a jejich vzájemné přesahy kromě hraní a režie využívá i v pedagogické činnosti. Jako lektorka již řadu let vede workshopy pro děti, studenty a dospělé v ČR i zahraničí. Od roku 2020 je také programovou ředitelkou uměleckého, pedagogického a kulturního centra Švestkový Dvůr.

PaeDr. Lenka Pospíšilová 
Předsedkyně České Orffovy společnosti. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, praxi absolvovala u Pavla Jurkoviče, se kterým později učila na stejné škole. On ji přivedl k orffovským principům výuky HV. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovu institutu v Salzburku. Dnes učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr i rodičovský sbor. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé ČR, Evropě, Americe a Asii. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa.

Mgr. Bohumíra Eliášová, PhD. 
Tanečnice, pedagožka, choreografka. Absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze, kde obhájila i disertační práci a v současné době zde působí jako pedagog. Vytvořila více než 20 autorských choreografií, spolupracovala na operních představeních a podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Její díla jsou uváděna na festivalech v ČR i zahraničí a získala nejedno ocenění. Věnuje se i tvůrčím aktivitám pro děti jako pedagožka ZUŠ a lektorka pohybových dílen. Je autorkou dětských interaktivních představení Svět z papíru, Momo a Škatulení, která vznikla v koprodukci divadla PONEC.

Sobota, 19. 9. 2020 - Mirka Eliášová – Kreativní tanec a prostor
Seminář bude zaměřený na využití tématu prostoru v kreativním dětském tanci. Prostřednictvím pohybových her, cvičení a improvizací se seznámíme, prozkoumáme a „osaháme“ využití prostoru podle Rudolfa Labana.

Neděle, 20.9. 2020 - Jiří Bouda: Body music - Body percussion
Dostaň se do rytmu a nech rytmus, aby se dostal do tebe.
Body percussion je hudební styl hry na tělo čerpající z mnoha kultur. Je jedním z nejstarších hudebních umění na světě, při kterém se k vytváření zvuků používá vlastní tělo. Body percussion spojuje hudbu a tanec do jednoho. Od té chvíle, kdy používáš určité pohyby za účelem vzniku rytmu, jsi současně i tanečníkem... a navíc bez jakéhokoli hudebního nástroje.
Hra na tělo rozvíjí smysl pro rytmus, postřeh, koordinaci, kooperaci a komunikaci. Body percussion současně zlepšuje motorické schopnosti a zapojením různých částí mozku působí pozitivně na paměť a koncentraci.
Více: https://www.denbaya.cz/kurzy-workshopy/body-percussion/

Harmonogram: 10.00 – 17.00 (pauza na oběd, 13.00-14.00)
Cena semináře za oba dny je 1.400 Kč (studenti 1.000 Kč). Bonus pro účastníky semináře: workshop s Tomášem Žižkou v rámci festivalu Čtyři dny (10. - 11. říjen 2020) v secesní budově nové strašnické školy! Více informací - níže Workshop “KOM... EN.. SIÍÍ?”

Přihlašování, informace a kontakt: martina.filinova@tanecpraha.eu
---
Mirka Eliášová

Tanečnice, pedagožka, choreografka. Absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze, kde obhájila i disertační práci a v současné době zde působí jako pedagog. Vytvořila více než 20 autorských choreografií, spolupracovala na operních představeních a podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Její díla jsou uváděna na festivalech v ČR i zahraničí a získala nejedno ocenění. Věnuje se i tvůrčím aktivitám pro děti jako pedagožka ZUŠ a lektorka pohybových dílen. Je autorkou dětských interaktivních představení Svět z papíru a Momo, které jsou pravidelně uváděny v divadle PONEC.

Jiří Bouda
Hudební lektor a hráč na řadu melodických a perkusních nástrojů. Od roku 2001 aktivně vystupuje v různých hudebních uskupeních a projektech. Na africkou harfu koru, djembe a balafon se učil u mistrů v západoafrické Guineji a poté v Anglii, Francii a Španělsku. Mezi jeho učitele rytmu a melodie patří Epina Bagoura, Djakali Kone, Famadou Konate, Mohamed Bangoura, Adam Dougty a další. V současné době hudbu skládá, učí děti i dospělé a koncertuje po celé Čr. Vystupuje s bubenickou show Ritmo Factory, skupinou Korajunglejazz, body percussion skupinou Bd beat a podílí se na řadě hudebních projektů Denbaya.

Lektor: MgA. Tomáš Žižka, scénograf, režisér, pedagog DAMU
10. – 11. 10. 2020
Budova Nové strašnické školy
 

Doplňujícím / navazujícím programem pro účastníky zářijového víkendu je workshop s originálním umělcem, pedagogem a realizátorem sice-specific projektů, Tomášem Žižkou, s nímž mohou účastníci rozvíjet téma prostoru jinou formou. Tvořivé objevování různých prostor opuštěné budovy Nové strašnické školy (tělocvična, jídelna, třídy, chodby, zahrada aj.) tanečně-pohybovým, hudebním a výtvarným projevem, což bude pro účastníky nepochybně velkým inspiračním zdrojem pro další práci ve školním prostředí. Workshopu je možné zúčastnit se i samostatně, není nutná návaznost na seminář Prostor a rytmus.

Workshop organizuje Tanec Praha ve spolupráci s festivalem 4+4 dny v pohybu. Je to výjimečná příležitost obohatit zkušenost ze zářijového semináře dalším úhlem pohledu – termín je stanoven s ohledem na disponibilitu přednášejícího (v září nemohl).

Obsah workshopu:
Téma:
 zážitek a příběhovost místa, tedy speciální secesní budovy základní školy, kde se “Já-tanečník” - účastník právě nacházím, s čím se konfrontuji, co si odnáším. Přijít na to, co mne formovalo a formuje při stálém procesu výuky i tvorby tady a teď.
Klíčová slova: inovace pohledu ve vzdělávání tancem, zásadní role rozvoje kreativity a originálního přístupu pro budoucí osobnostní vývoj pedagogů, žáků, sebe sama
Umělecký směr: syntéza tanečního, výtvarného umění - konceptu, dramatického umění, happening a art-komunitní aktivismus
Využití v předmětech: český jazyk, matematika, vlastivěda

Kontext: v současnosti probíhá výuka na základních školách většinou po předmětech a epochová výuka neboli projektová práce je jen ojediněle akceptována. Chceme nabídnout zážitkovou metodu jako způsob celostního vnímaní témat.

Popis workshopu: tématem je cirkulace života v opuštěném prostoru, účastníci budou zkoumat vnitřní i vnější prostory školy a akcentovat jejich výpovědní možnosti. Bodou hledat své místo a svůj čas jak s prostorem a prostředím komunikovat a jak jej zapojit. Záměrem je vytvořit z budovy mentální krajinu – kinetickou sochu vzpomínek každého účastníka a pak spojit ve skupinovou dispozici a choreografickou strukturu, zážitek transformovat v plán a projekt se závěrečným společným projevem.

Teorie v interakci: kreativní aktivita vs. přednáška zaměřená na originální metody skupinové tvorby se záměrem na postoupnost a interakci s prostorem (výtvarné a divadelní techniky k zážitkovosti a animaci prostoru)

V úvodu povede Jiřina Jiřičková z České Orffovy Společnosti interaktivní workshop určený zvláště pro vzdělávání dětí mladšího školního věku na základních školách. Účastníci se seznámí s rozmanitými možnostmi využití boomwhackerů v hudebně pohybové výchově dětí.

Zaměříme se také na inkluzi - možnosti práce s integrovanými dětmi v rámci pohybových lekcí a jejich zapojení do společných aktivit budete moct konzultovat se speciální pedagožkou Klárou Janů.

V neděli se budeme ve dvou blocích věnovat hlasu. Hlasová pedagožka Alena Tichá zasvětí účastníky do principů hlasové hygieny, poradí jak šetřit svůj hlas a starat se o něj. Zpěvačka a autorka Ridina Ahmedová povede workshop  zaměřený na hlasová cvičení a hry pro práci s dětmi a mládeží, které rozvíjí jejich fantazii.

Již tradičně můžete zažít i ukázku z hodiny projektu Tanec školám. Přijďte se inspirovat, sdílet, dobít baterky!

Cena semináře za oba dny je 1300 Kč (studenti 900 Kč)
Přihlašování: http://bit.ly/SeminarTanecSkolam2020
Informace a kontakt: martina.filinova@tanecpraha.eu

Program:
Blok Jiřiny Jiřičné
Pojďme si zabouchat! Metodika hry na boomwhackery
Interaktivní workshop určený zvláště pro vzdělávání dětí mladšího školního věku na základních školách. V průběhu workshopu se účastníci seznámí s rozmanitými možnostmi využití boomwhackerů v hudebně pohybové výchově dětí. Zahrají si aktivizační hry s boomwhackery, vyzkoušejí různé možnosti doprovodů písní, realizaci jednoduchého zápisu melodie a doprovodu a elementární improvizaci na tyto nástroje.

Blok Kláry Janů
Mluvit budeme o možnostech podpory dětí se specifickými potřebami, stejně jako o možnostech, jak tyto nároky zohlednit v rámci skupinové dynamiky. Společně se detailněji seznámíme s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a jejich projevy. Lehce se dotkeneme i možností spolupráce lektora s asistentem pedagoga. Druhá část bloku bude zaměřena na možná řešení modelových situací a na vaše dotazy

Lektoři
PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD.
Pedagog, sbormistryně, lektorka Společnosti pro Hudební výchovu ČR a České Orffovy společnosti. Vyučuje na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Orffovy nástroje a pohybová výchova), působí zde jako tajemnice katedry. V roce 2005 založila a od té doby vede dětský pěvecký sbor Jiřičky, působící při ZUŠ Mladá Boleslav. Sbor v letošním roce získal řadu ocenění, mj. v září 2019 tři zlatá pásma na Mezinárodním festivalu Canco Mediterranea v Lloret de Mar (Španělsko) a v listopadu 2019 zlaté pásmo a cenu absolutního vítěze na Mezinárodním festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů v Pardubicích. Jiřina Jiřičková vyučuje hudební nauku na Hudební škole hl.m. Prahy. Lektoruje semináře s komplexním přístupem k hudební výchově pro učitele MŠ, ZŠ i středních škol. Je organizátorkou Hudební olympiády ČR a členkou komité Mezinárodní hudební olympiády.

PaedDr. Alena Tichá, PhD.
Přední hlasová poradkyně, pedagog katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK Praha, lektorka České společnosti pro hudební výchovu ČR, autorka učebnic a odborných textů. Vyučuje zpěv a didaktiku na PedF UK Praha, zpěv na ZUŠ, externě vyučovala na DAMU. 15 let vyučovala hudební výchovu na 1. stupni ZŠ a vedla dětský pěvecký sbor při ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Odborně se zabývá tématikou Metodika hlasové výchovy a práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími. Vede praktické kurzy (pracovní semináře) na téma: Hlasová výchova dětí, Práce s nezpěváky, Hlasová výchova ve sboru a Profesní únava hlasu. Externě působí jako hlasový poradce u několika dětských, gymnaziálních a dospělých smíšených sborů. Podrobněji zde.

Klára Janů
Vystudovala speciální pedagogiku, věnuje se problematice vzdělávání a sociálního začleňování. Šest let spolupracovala s dětskými domovy a azylovými domy v oblasti vzdělávacích a volnočasových aktivit. Učila na prvním stupni, působila jako asistentka pedagoga integrovaných žáků. Spolupracovala s neziskovými organizacemi v oblasti vzdělávání a vzdělávání žáků se socio-kulturním znevýhodněním. Ve své praxi využívá Feuersteinovu metodu Instrumentálního obohacování. Má dvě děti - Lujzu a Cyrila.

Ridina Ahmedová
Zpěvačka a autorka. Vedle sólových koncertů vystupuje spolu s kontrabasistou Petrem Tichým jako oceňované duo "HLASkontraBAS". Je součástí a capella interaktivního projektu ŘEKNI MI pro publikum a tři hlasy. Vede hlasové dílny, založila centrum pro práci s lidským Hlasohled a také vytvořila projekt Zpěvomat, který přináší živý zpěv do veřejných prostor ve městech.
Hlasové dílny vedu už téměř 20 let. Prošly jimi už tisíce lidí, amatérů i profesionálů různých souvisejících oborů. Je to pro mě smysluplná cesta jak sdílet to, co mě samotnou na práci s hlasem fascinuje a baví.
Více info: www.ridina.cz

Harmonogram:

Sobota 25. 1.:
9.30 – 12.30
PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD
. – Pojďme si zabouchat! Metodika hry na boomwhackery
Interaktivní workshop určený zvláště pro vzdělávání dětí mladšího školního věku na základních školách. Účastníci se seznámí s rozmanitými možnostmi využití boomwhackerů v hudebně pohybové výchově dětí. Zahrají si aktivizační hry s boomwhackery, vyzkoušejí různé možnosti doprovodů písní, realizaci jednoduchého zápisu melodie a doprovodu a elementární improvizaci na tyto nástroje.
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.00
Tanec školám
- krátká ukázka z lekce projektu Tanec školám, lektoři Jan Bárta, Jitka Hradilková, Romana Packová
14.00 – 17.00
Klára Janů
– Budeme mluvit o možnostech podpory dětí se specifickými potřebami, stejně jako o možnostech, jak tyto nároky zohlednit v rámci skupinové dynamiky. Společně se detailněji seznámíme s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a jejich projevy. Lehce se dotkeneme i možností spolupráce lektora s asistentem pedagoga. Druhá část bloku bude zaměřena na možná řešení modelových situací a na vaše dotazy.

Neděle 26.1.:
9.30 – 12.30
Alena Tichá, PaedDr., Ph.D.
: Profesní únava hlasu - možnosti prevence a nápravy
Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníků.
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 16.30
Ridina Ahmedová:
Hlasové hry a techniky vhodné pro děti i pro dospělé, podporující muzikalitu a hravost, rozvíjející cit pro melodii, harmonii a rytmus, podporující v odvaze improvizovat a tvořit. Součástí odpoledne budou také sebezkušenostní hlasové techniky pro samotné lektory.

 

 

Vzdělávací a tvořivý workshop určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ. Již šestý ze série seminářů v rámci projektu Tanec školám, který třináctým rokem přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře neposkytují samotné vzdělávání lektorů Taneční a pohybové výchovy, ale jsou zaměřeny na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit tuto výuku. Nyní vás čekají inspirace z techniky Body Mind Centering (Anna Sedláčková) a kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou (Mirka Eliášová).

Workshop Anky Sedláčkové bude zaměřený na jednotlivá témata z oblasti zkušenostní anatomie a vývojového pohybu s možnostmi využití v kreativním pohybu s dětmi školního věku. Prezentovaná témata budou zkoumána v improvizovaném pohybu i pohybových zadáních. Přístup BMC je přístupem, který vnímá člověka (učitele a dítě) jako komplexní osobnost a prostředním pohybu a dotyku nabízí možnost projevení mysli prostřednictvím těla a naopak. Vytváří prostor pro pohybové sdílení.

Lektorka Mirka Eliášová naváže svým blokem na předchozí seminář, kde představila základy kontaktní improvizace v práci s dětmi. Nyní se zaměří na možnosti využití předmětu jako mediátora kontaktu v improvizaci, ale také jako další podnět pro tvořivou práci dětí.

Nebude chybět ani sdílení zkušeností, vzájemné konzultace a ukázková lekce programu Tanec školám.

Lektorky: Anka Sedláčková a Mirka Eliášová

Místo konání: PONEC – divadlo pro tanec

Mirka Eliášová

Tanečnice, pedagožka, choreografka. Absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze, kde obhájila i disertační práci a v současné době zde působí jako pedagog. Vytvořila více než 20 autorských choreografií, spolupracovala na operních představeních a podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Její díla jsou uváděna na festivalech v ČR i zahraničí a získala nejedno ocenění. 

Věnuje se i tvůrčím aktivitám pro děti jako pedagožka ZUŠ a lektorka pohybových dílen. Je autorkou dětských interaktivních představení Svět z papíru a Momo, které jsou pravidelně uváděny v divadle PONEC.

Anna Sedláčková

 Slovenská tanečnice, pedagožka a choreografka. Od r. 1996 působí jako tanečný pedagóg na Katedře taneční tvorby VŠMU, kde založila Ateliér pohybu Dvorana. Věnuje se celostnímu přístupu k člověku v umění a pohybové terapii. Pracovala s významnými osobnostmi pohybové terapie v USA, je držitelkou certifikátu Body-Mind Centering ® Teacher, Body-Mind Centering Practitioner® a Infant Developmental Movement Educator (Pedagog dětského vývinového pohybu) a Somatic Movement Educator metódy BMC.  Specializuje se na aplikaci BMC pro rozvoj malých dětí.   
Současně působí jako aktivní umělec, pracovala na mnoha mezinárodních tanečních projektech na Slovensku, USA, Německu i Holandsku. Je členkou uměleckého spolku Neskorý zber, kde se spolupodílela jako tanečnice i choreografka na tvorbě několika představení. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Babyfit, které se věnuje vzdělávání v oblasti vývinového pohybu kojenců a malých dětí.

Cena semináře: 1200 Kč, studenti 800 Kč

Přihlašování a informace: martina.filinova@tanecpraha.eu
 

Předběžný harmonogram:

21. 9., sobota

9.00 – 9.30 – registrace, ZŠ Cimburkova
9:30 – 10.00 - ukázka výuky Tanec školám
10.00 – 13.00 – Workshop Anna Sedláčková
13.00 – 14.30 – Přesun do divadla PONEC, oběd
14:30 – 17:30 - Workshop Mirka Eliášová
17.30 – 18.30 - Diskuse

22. 9., neděle

9:30 – 12:30 – Workshop Anna Sedláčková
12:30 – 13.30 - oběd
13:30 – 16:30 – Workshop Mirka Eliášová
16:30 - 17:00 – zakončení, refle

Vzdělávací a tvořivý seminář byl určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ. Již pátý z řady seminářů se zaměřil na inspiraci z oblasti bodypercussion (Lenka Pospíšilová, Česká Orffova společnost) a kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou (Mirka Eliášová). Nechybělo ani sdílení zkušeností, vzájemné konzultace a ukázková lekce programu Tanec školám. Harmonogram: Pátek 18. 1. 13:00 – 14:00 Úvod a ukázka pohybové lekce 14:00 – 17:00 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou 17.15 – 18.30 Diskuse: přítomnost kontaktu a doteku v hodinách Taneční a pohybové výchovy Sobota 19. 1. 9.30 – 12.30 Lenka Pospíšilová: bodypercussion a jiné hudební inspirace pro taneční lektory 13:30 – 16:30 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou 17.00 – 18.30 Diskuse: sdílení zkušeností z výuky a motivace pro tuto práci

V pořadí čtvrtý seminář vedla inspirativní osobnost, nizozemský lektor intuitivní pedagogiky působící v Německu, Thomas Pedroli. Workshop byl zaměřen na pedagogickou práci s pohybem v třídním kolektivu, nebo větší skupině dětí. „Během intenzívního třídenního workshopu projdeme širokou škálou cvičení a her. Tento druh hraní se vyznačuje nesoutěživými prvky, nutností vzájemné spolupráce, probouzející se intenzivní radostí. Typické je také střídání emocí od vzrušení po klid a vnitřní disciplína, která se rodí ze zdánlivě pohybového chaosu.“ Thomas Pedroli Thomas Pedroli je hudebník, intuitivní kouč, lektor seminářů na témata intuitivní komunikace a intuitivní pedagogika. Studoval waldorfský vzdělávací systém a hudbu. Učitelství a výuce hudby se věnoval 34 let na různých školách v Nizozemsku a v Německu. V roce 1998 Thomas inicioval semináře pro intuitivní pedagogiku s Pär Ahlbomem. V současnosti působí jako kouč a lektor v několika zemích Evropy a v Japonsku. https://www.thomas-pedroli.com Partneři: MHMP, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Praha 3 a Goethe Institut

#tanecpraha