Vzdělávací semináře

Pořádáme zážitkově vzdělávací semináře pro zájemce z okruhu umělců, tanečních pedagogů a učitelů. Série seminářů je realizována v rámci projektu Tanec školám, který třináctým rokem přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře neposkytují samotné vzdělávání lektorů Taneční a pohybové výchovy, ale jsou zaměřeny na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit tuto výuku.

Za podpory:

             

Sobota, 19. 9. 2020 - Mirka Eliášová – Kreativní tanec a prostor
Seminář bude zaměřený na využití tématu prostoru v kreativním dětském tanci. Prostřednictvím pohybových her, cvičení a improvizací se seznámíme, prozkoumáme a „osaháme“ využití prostoru podle Rudolfa Labana.

Neděle, 20.9. 2020 - Jiří Bouda: Body music - Body percussion
Dostaň se do rytmu a nech rytmus, aby se dostal do tebe.
Body percussion je hudební styl hry na tělo čerpající z mnoha kultur. Je jedním z nejstarších hudebních umění na světě, při kterém se k vytváření zvuků používá vlastní tělo. Body percussion spojuje hudbu a tanec do jednoho. Od té chvíle, kdy používáš určité pohyby za účelem vzniku rytmu, jsi současně i tanečníkem... a navíc bez jakéhokoli hudebního nástroje.
Hra na tělo rozvíjí smysl pro rytmus, postřeh, koordinaci, kooperaci a komunikaci. Body percussion současně zlepšuje motorické schopnosti a zapojením různých částí mozku působí pozitivně na paměť a koncentraci.
Více: https://www.denbaya.cz/kurzy-workshopy/body-percussion/

Harmonogram: 10.00 – 17.00 (pauza na oběd, 13.00-14.00)
Cena semináře za oba dny je 1.400 Kč (studenti 1.000 Kč). Bonus pro účastníky semináře: workshop s Tomášem Žižkou v rámci festivalu Čtyři dny (10. - 11. říjen 2020) v secesní budově nové strašnické školy! Více informací - níže Workshop “KOM... EN.. SIÍÍ?”

Přihlašování, informace a kontakt: martina.filinova@tanecpraha.eu
---
Mirka Eliášová

Tanečnice, pedagožka, choreografka. Absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze, kde obhájila i disertační práci a v současné době zde působí jako pedagog. Vytvořila více než 20 autorských choreografií, spolupracovala na operních představeních a podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Její díla jsou uváděna na festivalech v ČR i zahraničí a získala nejedno ocenění. Věnuje se i tvůrčím aktivitám pro děti jako pedagožka ZUŠ a lektorka pohybových dílen. Je autorkou dětských interaktivních představení Svět z papíru a Momo, které jsou pravidelně uváděny v divadle PONEC.

Jiří Bouda
Hudební lektor a hráč na řadu melodických a perkusních nástrojů. Od roku 2001 aktivně vystupuje v různých hudebních uskupeních a projektech. Na africkou harfu koru, djembe a balafon se učil u mistrů v západoafrické Guineji a poté v Anglii, Francii a Španělsku. Mezi jeho učitele rytmu a melodie patří Epina Bagoura, Djakali Kone, Famadou Konate, Mohamed Bangoura, Adam Dougty a další. V současné době hudbu skládá, učí děti i dospělé a koncertuje po celé Čr. Vystupuje s bubenickou show Ritmo Factory, skupinou Korajunglejazz, body percussion skupinou Bd beat a podílí se na řadě hudebních projektů Denbaya.

Lektor: MgA. Tomáš Žižka, scénograf, režisér, pedagog DAMU
10. – 11. 10. 2020
Budova Nové strašnické školy
 

Doplňujícím / navazujícím programem pro účastníky zářijového víkendu je workshop s originálním umělcem, pedagogem a realizátorem sice-specific projektů, Tomášem Žižkou, s nímž mohou účastníci rozvíjet téma prostoru jinou formou. Tvořivé objevování různých prostor opuštěné budovy Nové strašnické školy (tělocvična, jídelna, třídy, chodby, zahrada aj.) tanečně-pohybovým, hudebním a výtvarným projevem, což bude pro účastníky nepochybně velkým inspiračním zdrojem pro další práci ve školním prostředí. Workshopu je možné zúčastnit se i samostatně, není nutná návaznost na seminář Prostor a rytmus.

Workshop organizuje Tanec Praha ve spolupráci s festivalem 4+4 dny v pohybu. Je to výjimečná příležitost obohatit zkušenost ze zářijového semináře dalším úhlem pohledu – termín je stanoven s ohledem na disponibilitu přednášejícího (v září nemohl).

Obsah workshopu:
Téma:
 zážitek a příběhovost místa, tedy speciální secesní budovy základní školy, kde se “Já-tanečník” - účastník právě nacházím, s čím se konfrontuji, co si odnáším. Přijít na to, co mne formovalo a formuje při stálém procesu výuky i tvorby tady a teď.
Klíčová slova: inovace pohledu ve vzdělávání tancem, zásadní role rozvoje kreativity a originálního přístupu pro budoucí osobnostní vývoj pedagogů, žáků, sebe sama
Umělecký směr: syntéza tanečního, výtvarného umění - konceptu, dramatického umění, happening a art-komunitní aktivismus
Využití v předmětech: český jazyk, matematika, vlastivěda

Kontext: v současnosti probíhá výuka na základních školách většinou po předmětech a epochová výuka neboli projektová práce je jen ojediněle akceptována. Chceme nabídnout zážitkovou metodu jako způsob celostního vnímaní témat.

Popis workshopu: tématem je cirkulace života v opuštěném prostoru, účastníci budou zkoumat vnitřní i vnější prostory školy a akcentovat jejich výpovědní možnosti. Bodou hledat své místo a svůj čas jak s prostorem a prostředím komunikovat a jak jej zapojit. Záměrem je vytvořit z budovy mentální krajinu – kinetickou sochu vzpomínek každého účastníka a pak spojit ve skupinovou dispozici a choreografickou strukturu, zážitek transformovat v plán a projekt se závěrečným společným projevem.

Teorie v interakci: kreativní aktivita vs. přednáška zaměřená na originální metody skupinové tvorby se záměrem na postoupnost a interakci s prostorem (výtvarné a divadelní techniky k zážitkovosti a animaci prostoru)

V úvodu povede Jiřina Jiřičková z České Orffovy Společnosti interaktivní workshop určený zvláště pro vzdělávání dětí mladšího školního věku na základních školách. Účastníci se seznámí s rozmanitými možnostmi využití boomwhackerů v hudebně pohybové výchově dětí.

Zaměříme se také na inkluzi - možnosti práce s integrovanými dětmi v rámci pohybových lekcí a jejich zapojení do společných aktivit budete moct konzultovat se speciální pedagožkou Klárou Janů.

V neděli se budeme ve dvou blocích věnovat hlasu. Hlasová pedagožka Alena Tichá zasvětí účastníky do principů hlasové hygieny, poradí jak šetřit svůj hlas a starat se o něj. Zpěvačka a autorka Ridina Ahmedová povede workshop  zaměřený na hlasová cvičení a hry pro práci s dětmi a mládeží, které rozvíjí jejich fantazii.

Již tradičně můžete zažít i ukázku z hodiny projektu Tanec školám. Přijďte se inspirovat, sdílet, dobít baterky!

Cena semináře za oba dny je 1300 Kč (studenti 900 Kč)
Přihlašování: http://bit.ly/SeminarTanecSkolam2020
Informace a kontakt: martina.filinova@tanecpraha.eu

Program:
Blok Jiřiny Jiřičné
Pojďme si zabouchat! Metodika hry na boomwhackery
Interaktivní workshop určený zvláště pro vzdělávání dětí mladšího školního věku na základních školách. V průběhu workshopu se účastníci seznámí s rozmanitými možnostmi využití boomwhackerů v hudebně pohybové výchově dětí. Zahrají si aktivizační hry s boomwhackery, vyzkoušejí různé možnosti doprovodů písní, realizaci jednoduchého zápisu melodie a doprovodu a elementární improvizaci na tyto nástroje.

Blok Kláry Janů
Mluvit budeme o možnostech podpory dětí se specifickými potřebami, stejně jako o možnostech, jak tyto nároky zohlednit v rámci skupinové dynamiky. Společně se detailněji seznámíme s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a jejich projevy. Lehce se dotkeneme i možností spolupráce lektora s asistentem pedagoga. Druhá část bloku bude zaměřena na možná řešení modelových situací a na vaše dotazy

Lektoři
PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD.
Pedagog, sbormistryně, lektorka Společnosti pro Hudební výchovu ČR a České Orffovy společnosti. Vyučuje na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Orffovy nástroje a pohybová výchova), působí zde jako tajemnice katedry. V roce 2005 založila a od té doby vede dětský pěvecký sbor Jiřičky, působící při ZUŠ Mladá Boleslav. Sbor v letošním roce získal řadu ocenění, mj. v září 2019 tři zlatá pásma na Mezinárodním festivalu Canco Mediterranea v Lloret de Mar (Španělsko) a v listopadu 2019 zlaté pásmo a cenu absolutního vítěze na Mezinárodním festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů v Pardubicích. Jiřina Jiřičková vyučuje hudební nauku na Hudební škole hl.m. Prahy. Lektoruje semináře s komplexním přístupem k hudební výchově pro učitele MŠ, ZŠ i středních škol. Je organizátorkou Hudební olympiády ČR a členkou komité Mezinárodní hudební olympiády.

PaedDr. Alena Tichá, PhD.
Přední hlasová poradkyně, pedagog katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK Praha, lektorka České společnosti pro hudební výchovu ČR, autorka učebnic a odborných textů. Vyučuje zpěv a didaktiku na PedF UK Praha, zpěv na ZUŠ, externě vyučovala na DAMU. 15 let vyučovala hudební výchovu na 1. stupni ZŠ a vedla dětský pěvecký sbor při ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Odborně se zabývá tématikou Metodika hlasové výchovy a práce s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími. Vede praktické kurzy (pracovní semináře) na téma: Hlasová výchova dětí, Práce s nezpěváky, Hlasová výchova ve sboru a Profesní únava hlasu. Externě působí jako hlasový poradce u několika dětských, gymnaziálních a dospělých smíšených sborů. Podrobněji zde.

Klára Janů
Vystudovala speciální pedagogiku, věnuje se problematice vzdělávání a sociálního začleňování. Šest let spolupracovala s dětskými domovy a azylovými domy v oblasti vzdělávacích a volnočasových aktivit. Učila na prvním stupni, působila jako asistentka pedagoga integrovaných žáků. Spolupracovala s neziskovými organizacemi v oblasti vzdělávání a vzdělávání žáků se socio-kulturním znevýhodněním. Ve své praxi využívá Feuersteinovu metodu Instrumentálního obohacování. Má dvě děti - Lujzu a Cyrila.

Ridina Ahmedová
Zpěvačka a autorka. Vedle sólových koncertů vystupuje spolu s kontrabasistou Petrem Tichým jako oceňované duo "HLASkontraBAS". Je součástí a capella interaktivního projektu ŘEKNI MI pro publikum a tři hlasy. Vede hlasové dílny, založila centrum pro práci s lidským Hlasohled a také vytvořila projekt Zpěvomat, který přináší živý zpěv do veřejných prostor ve městech.
Hlasové dílny vedu už téměř 20 let. Prošly jimi už tisíce lidí, amatérů i profesionálů různých souvisejících oborů. Je to pro mě smysluplná cesta jak sdílet to, co mě samotnou na práci s hlasem fascinuje a baví.
Více info: www.ridina.cz

Harmonogram:

Sobota 25. 1.:
9.30 – 12.30
PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD
. – Pojďme si zabouchat! Metodika hry na boomwhackery
Interaktivní workshop určený zvláště pro vzdělávání dětí mladšího školního věku na základních školách. Účastníci se seznámí s rozmanitými možnostmi využití boomwhackerů v hudebně pohybové výchově dětí. Zahrají si aktivizační hry s boomwhackery, vyzkoušejí různé možnosti doprovodů písní, realizaci jednoduchého zápisu melodie a doprovodu a elementární improvizaci na tyto nástroje.
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.00
Tanec školám
- krátká ukázka z lekce projektu Tanec školám, lektoři Jan Bárta, Jitka Hradilková, Romana Packová
14.00 – 17.00
Klára Janů
– Budeme mluvit o možnostech podpory dětí se specifickými potřebami, stejně jako o možnostech, jak tyto nároky zohlednit v rámci skupinové dynamiky. Společně se detailněji seznámíme s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a jejich projevy. Lehce se dotkeneme i možností spolupráce lektora s asistentem pedagoga. Druhá část bloku bude zaměřena na možná řešení modelových situací a na vaše dotazy.

Neděle 26.1.:
9.30 – 12.30
Alena Tichá, PaedDr., Ph.D.
: Profesní únava hlasu - možnosti prevence a nápravy
Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníků.
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 16.30
Ridina Ahmedová:
Hlasové hry a techniky vhodné pro děti i pro dospělé, podporující muzikalitu a hravost, rozvíjející cit pro melodii, harmonii a rytmus, podporující v odvaze improvizovat a tvořit. Součástí odpoledne budou také sebezkušenostní hlasové techniky pro samotné lektory.

 

 

Vzdělávací a tvořivý workshop určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ. Již šestý ze série seminářů v rámci projektu Tanec školám, který třináctým rokem přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře neposkytují samotné vzdělávání lektorů Taneční a pohybové výchovy, ale jsou zaměřeny na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit tuto výuku. Nyní vás čekají inspirace z techniky Body Mind Centering (Anna Sedláčková) a kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou (Mirka Eliášová).

Workshop Anky Sedláčkové bude zaměřený na jednotlivá témata z oblasti zkušenostní anatomie a vývojového pohybu s možnostmi využití v kreativním pohybu s dětmi školního věku. Prezentovaná témata budou zkoumána v improvizovaném pohybu i pohybových zadáních. Přístup BMC je přístupem, který vnímá člověka (učitele a dítě) jako komplexní osobnost a prostředním pohybu a dotyku nabízí možnost projevení mysli prostřednictvím těla a naopak. Vytváří prostor pro pohybové sdílení.

Lektorka Mirka Eliášová naváže svým blokem na předchozí seminář, kde představila základy kontaktní improvizace v práci s dětmi. Nyní se zaměří na možnosti využití předmětu jako mediátora kontaktu v improvizaci, ale také jako další podnět pro tvořivou práci dětí.

Nebude chybět ani sdílení zkušeností, vzájemné konzultace a ukázková lekce programu Tanec školám.

Lektorky: Anka Sedláčková a Mirka Eliášová

Místo konání: PONEC – divadlo pro tanec

Mirka Eliášová

Tanečnice, pedagožka, choreografka. Absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze, kde obhájila i disertační práci a v současné době zde působí jako pedagog. Vytvořila více než 20 autorských choreografií, spolupracovala na operních představeních a podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Její díla jsou uváděna na festivalech v ČR i zahraničí a získala nejedno ocenění. 

Věnuje se i tvůrčím aktivitám pro děti jako pedagožka ZUŠ a lektorka pohybových dílen. Je autorkou dětských interaktivních představení Svět z papíru a Momo, které jsou pravidelně uváděny v divadle PONEC.

Anna Sedláčková

 Slovenská tanečnice, pedagožka a choreografka. Od r. 1996 působí jako tanečný pedagóg na Katedře taneční tvorby VŠMU, kde založila Ateliér pohybu Dvorana. Věnuje se celostnímu přístupu k člověku v umění a pohybové terapii. Pracovala s významnými osobnostmi pohybové terapie v USA, je držitelkou certifikátu Body-Mind Centering ® Teacher, Body-Mind Centering Practitioner® a Infant Developmental Movement Educator (Pedagog dětského vývinového pohybu) a Somatic Movement Educator metódy BMC.  Specializuje se na aplikaci BMC pro rozvoj malých dětí.   
Současně působí jako aktivní umělec, pracovala na mnoha mezinárodních tanečních projektech na Slovensku, USA, Německu i Holandsku. Je členkou uměleckého spolku Neskorý zber, kde se spolupodílela jako tanečnice i choreografka na tvorbě několika představení. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Babyfit, které se věnuje vzdělávání v oblasti vývinového pohybu kojenců a malých dětí.

Cena semináře: 1200 Kč, studenti 800 Kč

Přihlašování a informace: martina.filinova@tanecpraha.eu
 

Předběžný harmonogram:

21. 9., sobota

9.00 – 9.30 – registrace, ZŠ Cimburkova
9:30 – 10.00 - ukázka výuky Tanec školám
10.00 – 13.00 – Workshop Anna Sedláčková
13.00 – 14.30 – Přesun do divadla PONEC, oběd
14:30 – 17:30 - Workshop Mirka Eliášová
17.30 – 18.30 - Diskuse

22. 9., neděle

9:30 – 12:30 – Workshop Anna Sedláčková
12:30 – 13.30 - oběd
13:30 – 16:30 – Workshop Mirka Eliášová
16:30 - 17:00 – zakončení, refle

Vzdělávací a tvořivý seminář byl určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ. Již pátý z řady seminářů se zaměřil na inspiraci z oblasti bodypercussion (Lenka Pospíšilová, Česká Orffova společnost) a kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou (Mirka Eliášová). Nechybělo ani sdílení zkušeností, vzájemné konzultace a ukázková lekce programu Tanec školám. Harmonogram: Pátek 18. 1. 13:00 – 14:00 Úvod a ukázka pohybové lekce 14:00 – 17:00 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou 17.15 – 18.30 Diskuse: přítomnost kontaktu a doteku v hodinách Taneční a pohybové výchovy Sobota 19. 1. 9.30 – 12.30 Lenka Pospíšilová: bodypercussion a jiné hudební inspirace pro taneční lektory 13:30 – 16:30 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou 17.00 – 18.30 Diskuse: sdílení zkušeností z výuky a motivace pro tuto práci

V pořadí čtvrtý seminář vedla inspirativní osobnost, nizozemský lektor intuitivní pedagogiky působící v Německu, Thomas Pedroli. Workshop byl zaměřen na pedagogickou práci s pohybem v třídním kolektivu, nebo větší skupině dětí. „Během intenzívního třídenního workshopu projdeme širokou škálou cvičení a her. Tento druh hraní se vyznačuje nesoutěživými prvky, nutností vzájemné spolupráce, probouzející se intenzivní radostí. Typické je také střídání emocí od vzrušení po klid a vnitřní disciplína, která se rodí ze zdánlivě pohybového chaosu.“ Thomas Pedroli Thomas Pedroli je hudebník, intuitivní kouč, lektor seminářů na témata intuitivní komunikace a intuitivní pedagogika. Studoval waldorfský vzdělávací systém a hudbu. Učitelství a výuce hudby se věnoval 34 let na různých školách v Nizozemsku a v Německu. V roce 1998 Thomas inicioval semináře pro intuitivní pedagogiku s Pär Ahlbomem. V současnosti působí jako kouč a lektor v několika zemích Evropy a v Japonsku. https://www.thomas-pedroli.com Partneři: MHMP, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Praha 3 a Goethe Institut

#tanecpraha