Vzdělávací semináře

Pořádáme zážitkově vzdělávací semináře pro zájemce z okruhu umělců, tanečních pedagogů a učitelů. Série seminářů je realizována v rámci projektu Tanec školám, který třináctým rokem přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře neposkytují samotné vzdělávání lektorů Taneční a pohybové výchovy, ale jsou zaměřeny na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit tuto výuku.

Vzdělávací a tvořivý workshop určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ. Již šestý ze série seminářů v rámci projektu Tanec školám, který třináctým rokem přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře neposkytují samotné vzdělávání lektorů Taneční a pohybové výchovy, ale jsou zaměřeny na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit tuto výuku. Nyní vás čekají inspirace z techniky Body Mind Centering (Anna Sedláčková) a kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou (Mirka Eliášová).

Workshop Anky Sedláčkové bude zaměřený na jednotlivá témata z oblasti zkušenostní anatomie a vývojového pohybu s možnostmi využití v kreativním pohybu s dětmi školního věku. Prezentovaná témata budou zkoumána v improvizovaném pohybu i pohybových zadáních. Přístup BMC je přístupem, který vnímá člověka (učitele a dítě) jako komplexní osobnost a prostředním pohybu a dotyku nabízí možnost projevení mysli prostřednictvím těla a naopak. Vytváří prostor pro pohybové sdílení.

Lektorka Mirka Eliášová naváže svým blokem na předchozí seminář, kde představila základy kontaktní improvizace v práci s dětmi. Nyní se zaměří na možnosti využití předmětu jako mediátora kontaktu v improvizaci, ale také jako další podnět pro tvořivou práci dětí.

Nebude chybět ani sdílení zkušeností, vzájemné konzultace a ukázková lekce programu Tanec školám.

Lektorky: Anka Sedláčková a Mirka Eliášová

Místo konání: PONEC – divadlo pro tanec

Mirka Eliášová

Tanečnice, pedagožka, choreografka. Absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze, kde obhájila i disertační práci a v současné době zde působí jako pedagog. Vytvořila více než 20 autorských choreografií, spolupracovala na operních představeních a podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Její díla jsou uváděna na festivalech v ČR i zahraničí a získala nejedno ocenění. 

Věnuje se i tvůrčím aktivitám pro děti jako pedagožka ZUŠ a lektorka pohybových dílen. Je autorkou dětských interaktivních představení Svět z papíru a Momo, které jsou pravidelně uváděny v divadle PONEC.

Anna Sedláčková

 Slovenská tanečnice, pedagožka a choreografka. Od r. 1996 působí jako tanečný pedagóg na Katedře taneční tvorby VŠMU, kde založila Ateliér pohybu Dvorana. Věnuje se celostnímu přístupu k člověku v umění a pohybové terapii. Pracovala s významnými osobnostmi pohybové terapie v USA, je držitelkou certifikátu Body-Mind Centering ® Teacher, Body-Mind Centering Practitioner® a Infant Developmental Movement Educator (Pedagog dětského vývinového pohybu) a Somatic Movement Educator metódy BMC.  Specializuje se na aplikaci BMC pro rozvoj malých dětí.   
Současně působí jako aktivní umělec, pracovala na mnoha mezinárodních tanečních projektech na Slovensku, USA, Německu i Holandsku. Je členkou uměleckého spolku Neskorý zber, kde se spolupodílela jako tanečnice i choreografka na tvorbě několika představení. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Babyfit, které se věnuje vzdělávání v oblasti vývinového pohybu kojenců a malých dětí.

Cena semináře: 1200 Kč, studenti 800 Kč

Přihlašování a informace: martina.filinova@tanecpraha.eu
 

Předběžný harmonogram:

21. 9., sobota

9.00 – 9.30 – registrace, ZŠ Cimburkova
9:30 – 10.00 - ukázka výuky Tanec školám
10.00 – 13.00 – Workshop Anna Sedláčková
13.00 – 14.30 – Přesun do divadla PONEC, oběd
14:30 – 17:30 - Workshop Mirka Eliášová
17.30 – 18.30 - Diskuse

22. 9., neděle

9:30 – 12:30 – Workshop Anna Sedláčková
12:30 – 13.30 - oběd
13:30 – 16:30 – Workshop Mirka Eliášová
16:30 - 17:00 – zakončení, refle

Vzdělávací a tvořivý seminář byl určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ. Již pátý z řady seminářů se zaměřil na inspiraci z oblasti bodypercussion (Lenka Pospíšilová, Česká Orffova společnost) a kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou (Mirka Eliášová). Nechybělo ani sdílení zkušeností, vzájemné konzultace a ukázková lekce programu Tanec školám. Harmonogram: Pátek 18. 1. 13:00 – 14:00 Úvod a ukázka pohybové lekce 14:00 – 17:00 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou 17.15 – 18.30 Diskuse: přítomnost kontaktu a doteku v hodinách Taneční a pohybové výchovy Sobota 19. 1. 9.30 – 12.30 Lenka Pospíšilová: bodypercussion a jiné hudební inspirace pro taneční lektory 13:30 – 16:30 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou 17.00 – 18.30 Diskuse: sdílení zkušeností z výuky a motivace pro tuto práci

V pořadí čtvrtý seminář vedla inspirativní osobnost, nizozemský lektor intuitivní pedagogiky působící v Německu, Thomas Pedroli. Workshop byl zaměřen na pedagogickou práci s pohybem v třídním kolektivu, nebo větší skupině dětí. „Během intenzívního třídenního workshopu projdeme širokou škálou cvičení a her. Tento druh hraní se vyznačuje nesoutěživými prvky, nutností vzájemné spolupráce, probouzející se intenzivní radostí. Typické je také střídání emocí od vzrušení po klid a vnitřní disciplína, která se rodí ze zdánlivě pohybového chaosu.“ Thomas Pedroli Thomas Pedroli je hudebník, intuitivní kouč, lektor seminářů na témata intuitivní komunikace a intuitivní pedagogika. Studoval waldorfský vzdělávací systém a hudbu. Učitelství a výuce hudby se věnoval 34 let na různých školách v Nizozemsku a v Německu. V roce 1998 Thomas inicioval semináře pro intuitivní pedagogiku s Pär Ahlbomem. V současnosti působí jako kouč a lektor v několika zemích Evropy a v Japonsku. https://www.thomas-pedroli.com Partneři: MHMP, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Praha 3 a Goethe Institut

#tanecpraha