tYhle a kolektiv

Lukáš Karásek

Lukáš Karásek byl posluchačem Pierra Nadaud v ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na JAMU v Brně, předtím odmaturoval na Waldorfském lyceu v Ostravě. Během studií zakusil tvorbu s Alešem Janákem a Irinou Andrejevou z Teatr Novogo Fronta či Karin Ponties z Dam de Pic. Zúčastnil se stáže Commedia dell’arte s Giovannim Fusetti ve Florencii a pak o tématu herectví v komedii a herectví s maskou napsal bakalářskou práci. Absolvoval (2013) s inscenací Tešlon a Frkl, kterou vytvořili společně s Florentem Golfier. Po studiích společně s Florentem založil uskupení tYhle, kterému se věnují společně s Marii Gourdain a Zuzanou Režnou. Mimo tYhle vystupuje či tvoří dramaturgii v pohybových inscenacích (Viktor Černický, Cécile da Costa), věnuje se vzdělávání na školách a dva roky tesařil.

Felix Baumann

Sean Henderson

Johana Pocková

Zuzana Režná

Lukáš Palán

Sára Šimek Arnstein
#tanecpraha