Tantehorse

 

Soubor Tantehorse se kontinuálně zabývá autorskou tvorbou tanečně-pohybových, multižánrových a dokumentárních projektů se silným důrazem na aktuální společenskou problematiku. Jeho doménou je přesah do dalších uměleckých žánrů (film, výtvarné umění, performativní umění, instalace a happeningy), experiment s formou (např. varianty tanečních site-specific, dokumentární únikové hry, propojení storytellingu a tance, přednášek a představení) a snaha o permanentní vývoj a hledání nových výrazových prostředků v současném divadelním prostředí.

 

Miřenka Čechová je performerka, režisérka, choreografka, vytvářející autorské projekty na poli docu-dance, multimédií, cross-over. Dlouhodobě experimentuje s žánrovými přesahy, angažovanými tématy a autobiograficky laděným materiálem, jak v režijní, tak v performerské roli. Se souborem Tantehorse podporuje začínající performery kurátorovanou sérií Emergency Dances a dlouhodobými laboratořemi Tantelab. Je také spoluzakladatelkou souboru Spitfire Company a dramaturgyní Laterny Magiky. 

Markéta Vacovská je choreografka, tanečnice a performerka. V Česku spolupracovala např. s Divadlem Kolonie, Studiem Hrdinů, souborem Tantehorse, Cirkusem Mlejn, Cirkusem TeTy či Žongléros ansámblem. Je členkou souboru Spitfire Company, s nímž jako interpretka či choreografka vytvořila přes desítku inscenací. Za inscenaci One Step Before the Fall obdržela mnohá česká i zahraniční ocenění. V roce 2020 uvedla svůj autorský projekt Odloučení, který vznikl z autorčiny potřeby mluvit o tabuizovaném tématu, jakým je ztráta dítěte. Za inscenaci získala v roce 2021 ocenění v rámci festivalu ČTP, a to za výjimečný počin a interpretaci. Projekt byl zařazen do širších nominací cen Thálie 2021.

 

www.tantehorse.cz

​  ​  

 
#tanecpraha