Tanečně-výtvarné dílny bez hranic - otevřená lekce

Tanec Praha pokračuje v organizaci tanečních a výtvarných kurzů pro děti pocházející z Ukrajiny ve věku od 6 do 13 let. A protože roste nejen zájem o účast, ale i úroveň češtiny našich lektorek, zveme nyní děti všech národností, aby se ke kurzům připojily.

Úvodní ukázková hodina, kde si děti mohou vyzkoušet pedagogický přístup tanečnice Yany Reutové a výtvarnice Olexandry Hontar, proběhne 14. 9. od 17 hod v divadle PONEC. Po lekci bude prostor na vaše dotazy a zpětnou vazbu v krátké moderované debatě. Své místo si, prosím, předem rezervujte.

 

Kreativní tanec
Lektorky: Yana Reutova, Anastasiia Pavlovska
Taneční dílna vychází z přirozeného pohybu, její součástí je živá hudba, pohybové hry a improvizace.

Výtvarná dílna
Lektorka: Oleksandra Hontar
Tvořivá dílna rozvíjí schopnost vyjadřovat emoce a myšlenky skrze práci s různými materiály a technikami.

Účast nevyžaduje žádné taneční ani kreslířské dovednosti, pouze vlastní chuť a zájem.

Samotný kurz bude probíhat ve studiu TEP39 (Řehořova 33/39), a to od 21.9. do května 2024 v čase 16:00-18:00. Jedná se o dvouhodinovou lekci: výtvarná dílna 60 min + taneční dílna 60 min.

Děti jsou rozděleny do dvou věkových skupin (6-9 / 10-13 let).

Vstupenky

#tanecpraha