Open Call na intenzivní víkendový workshop s Monicou Gillette IN FOCUS 2. a 3. září pro taneční profesionály, zástupce tvůrčích týmů z ČR.

For the full text version about IN FOCUS in English click HERE.

 

Během workshopu se budeme zabývat dramaturgickými postupy vycházejícími z potřeb, přání a podnětů účastníků*nic. Půjde o kolektivní praxi vytvářenou v reálném čase a dialogu s konkrétními příklady, které přítomní uvedou. Možnými návrhy mohou být fyzické materiály z tvůrčího procesu, rozpracovaný koncept, ukázka kurátorské praxe, výzkumný návrh projektu atd. Podle preferencí zúčastněných vybereme, na co se konkrétně optikou dramaturgie zaměříme.

Každému návrhu se budeme věnovat zhruba dvě až tři hodiny. Můžete se přihlásit jednotlivě nebo ve dvojici. V závislosti na typech obdržených návrhů bude vybráno 6-8 osob / tvůrčích dvojic.

 

Monica Gillette je dramaturgyně, choreografka a facilitátorka se zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti participativních projektů, umělecky řízených sítí a vícegenerační kulturní výměny. Zapojila se do několika projektů financovaných z evropských fondů – Migrant Bodies – Moving Borders (2017-2019), Empowering Dance (2018-2023), Dancing Museums – The Democracy of Beings (2020-2021) a Dance Well (2022-2025). Jako dramaturgyně spolupracuje s několika umělci a soubory, například Yasmeen Godder Company a jejím projektem Practicing Empathy, Emi Miyoski a souborem Shibui Collective, Mia Habib Productions a Temporary Collective.

Její přístup k dramaturgii spočívá v doprovázení a budování vztahů, jak mezilidských, tak vztahů mezi myšlenkami, hodnotami, touhami a souvislostmi. Využívá dovedností aktivního naslouchání, které si léty praxe osvojila, a hledá proces spolupráce, který vede k vytvoření slovní zásoby, organické pro každý jednotlivý námět.

 

Monica Gillette: Moje praxe

,,Můj osobní přístup k dramaturgii spočívá v doprovázení a budování vztahů - jak mezilidských, tak vztahů mezi myšlenkami, hodnotami, touhami a souvislostmi. Využívám dovedností aktivního naslouchání, které jsem si léty praxe osvojila, a hledám proces spolupráce, který vede k vytvoření slovní zásoby, organické pro každý jednotlivý námět. 

Během workshopu budu čerpat z nástrojů vyvinutých s jednotlivými umělci v obdobích tvorby i dlouhodobé projektové spolupráce, kdy jsem jako facilitátorka měla možnost podpořit tok myšlenek a přispět k identifikaci obsahu a témat daných projektů.”

 


Workshopy se budou konat ve Studiu Krenovka vždy od 10:00 do 17:00 s přestávkou na oběd.

Poplatek za workshop: 400 Kč

Workshopy se budou konat v angličtině.

Zájemce prosíme o vyplnění FORMULÁŘE – závazné přihlášky do 14. 8. 2023.

 

Kontakt: zuzana.bednarcikova@tanecpraha.eu

 

Workshopy jsou financované Ministerstvem kultury České republiky, Národním plánem obnovy.

#tanecpraha