LEGOrytmus | LEGOритм

tYhle / Marie Gourdain & kol. (CZ/FR/SK)

Režie | Режисер:
Marie Gourdain | Марі Гурден

Účinkují | Виконавці:
Florent Golfier, Jaroslav Lambor, Lukáš Karásek, Štěpánka Mancová | Флоран Гольфіє, Ярослав Ламбор, Лукаш Карасек, Штепанка Манцова

Hudba | ​Музика:
Aid Kid

Scénografie | ​Сценограф:
Marie Gourdain | Марі Гурден

Kostýmy | ​Костюми:
Marie Gourdain, Martina Steiglerová | Марі Гурден, Мартіна Штайглерова

Technická podpora | Технічна підтримка:
Štěpán Hejzlar | Штепан Хейзлар

Produkce | Виробництво:
Marie Rotnáglová | Марі Ротнаглова

Koprodukce | Спільне виробництво:
Studio ALTA | Студія ALTA

Inscenace vznikla s podporou | Постановка створена за підтримки:
MČ Praha 7, Nadace Život umělce | Район Прага 7, Фонду «Життя художника»

Délka | Тривалість:
30 minut | 30 хвилин

S finanční podporou | ​За фінансової підтримки:
MKČR | MKЧР

Představení je součástí projektu Tanec Praha Ukrajině. Akci pořádá Tanec Praha z.ú./PONEC - divadlo pro tanec ve spolupráci se souborem tYhle a Městem Milovice. | Спектакль в рамках проекту Tанець Прага Українi. Oрганізовує Tанець Прага / PONEC - театр танцю у співпраці з ансамблем tYhle та містом Міловице.

Představení pro celou rodinu. LEGOrytmus nám skrze téma sportu nabízí cesty, jak přemýšlet o naší společnosti.

Představení se inspiruje olympiádou, spartakiádou i aerobikem, aby přes pohybový slovník, který všichni známe, zobrazilo zvláštní partu sportovců, kteří se snaží dosahovat svých sportovních cílů nečekaným způsobem.

Představením se chceme dotknout absurdna, pokusit se veselým způsobem uvolnit od přísných řádů, abychom se přiblížili k pohybu bez cíle - je to ale vůbec povolené?

Forma, formace, povinnost, řád, konvence, poddajnost, konformita, rytmus, výkon...pravá, levá, pravá, levá, raz, dva, tři, čtyři: Mír a tanec!

Ve více a více křehké Evropě, kde totalitarismus není tak daleko, jak se zdálo chce česko-francouzský soubor s pomocí humoru vyvolávat společné otázky, které jsou pro nás teď znovu důležité.

Místo konání: Milovice, Prostranství nad Hakenovým stadionem vedle radnice


 

Виступ для всієї родини. LEGOритм пропонує нам способи подумати про наше суспільство через тему спорту.

Спектакль натхненний Олімпіадою, Спартакіадою та аеробікою, щоб показати особливу групу спортсменів, які намагаються досягти своїх спортивних цілей несподіваним чином, через знайомий нам словник рухів.

Ми хочемо доторкнутися до абсурду виступом, спробувати розслабитися звільнитися заборон від заборон щоб наблизитися до руху без мети – але чи це взагалі дозволено?

Форма, формування, обов’язок, порядок, порядок, умовність, поступливість, відповідність, ритм, виконання ... праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, один, два, три, чотири: Мир і танок!

У все більш тендітній Європі, де тоталітаризм не такий далекий, як здавалося, чесько- французький ансамбль за допомогою гумору хоче підняти спільні питання, важливі для нас зараз.

Місце проведення: Міловице, Площа над Хакеновíм стадіонем поряд з ратушею

Vstupenky

Foto: Hedvika Drenčeni
Foto: Linda Průšová
Foto: Hedvika Drenčeni
Foto: Hedvika Drenčeni

#tanecpraha