Komunitní projekty

Tančit o Žižkov

Komunitní umělecký projekt Tančit o Žižkov! realizoval Tanec Praha z.ú. na základní škole Cimburkova v průběhu školního roku 2016/2017. Za myšlenkou projektu a uměleckou koncepcí jednotlivých akcí stojí taneční umělkyně Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková. Díky projektu se v prostorách školy jednou měsíčně konaly akce Bláznivé tance o přestávce, které přinášely ukázky z různorodých tanečních a pohybových děl a workshopy pro děti, jejich rodiče a učitele.

Od září 2016 tančilo a hrálo pro žáky na škole celkem 26 umělců, tanečníků a hudebníků z Čech, Slovenska, Tibetu, africké Ghany a Nizozemí. Projekt má za cíl obohatit kulturní příležitostí žáků, komunitní život školy a pomoci začleňování dětí ze sociálně znevýhodněných skupin do společnosti.

Projekt byl podpořen grantem T-Mobile Mluvme spolu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Videa z projektu najdete zde

#tanecpraha