Jan Bárta

Věnuje se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii. Studoval na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze, pak přešel na Pražskou státní konzervatoř, obor hudebně-dramatický. V roce 2009 absolvoval v Amsterodamu čtyřleté studium na divadelní akademii – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten.
V roce 2017 absolvoval pětiletý drama/arte-terapeutický výcvik se zaměřením na metodu DvT- Developmental transformation (Vývojové proměny).
Je spoluzakladatelem  Crewcollective z.s. – www.crewcollective.cz – s cílem pořádat kulturní a vzdělávací akce, systematicky propojovat umělce z jiných oborů a zprostředkovávat produkci jednotlivých umělců v Čechách i zahraničí. Zabývá se prací s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu, a to i v kontextu dramaterapie.




#tanecpraha