Florent Golfier, Lukáš Karásek

 

Florent Golfier

Francouzský performer a transformer se narodil v Nancy ve Francii, kde studoval nejdříve činohru a pak se dostal do Ateliéru klaunské, scénické a filmové tvorby na JAMU v Brně, kde se začal věnovat fyzickému divadlu a modernímu tanci. Kromě sólového autorského představení Umbilicus (2014) spolupracuje od roku 2013 s Lukášem Karáskem. Spolu dávají vzniku inscenacím Tešlon a Frkl, Les Fantômes a Pierer, která jsou uváděna nejen na českých scénách, ale i v zahraničí. Dále se jako interpret objevuje v inscenacích, jako jsou Pisum Sativum (Karine Ponties, 2012), Anatomie těla v tanci (Carlo Locatelli 2014), Mimo provoz (Vít Nezval, 2015), „12“ (Kitt Johnson, 2015) a v rámci spolku tYhle v představení Un (Marie Gourdain, 2016).
 

Lukáš Karásek

Byl posluchačem Pierra Nadaud v ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na JAMU v Brně, maturitu složil na Waldorfském lyceu v Ostravě. Během studií zakusil tvorbu s Alešem Janákem a Irinou Andrejevou z Teatr Novogo Fronta či Karin Ponties z Dam de Pic. Zúčastnil se také stáže Commedia dell’arte s Giovannim Fusetti ve Florencii. O tématu herectví v komedii a herectví s maskou napsal bakalářskou práci. Absolvoval (2013) inscenací Tešlon a Frkl, kterou vytvořil společně s Florentem Golfierem. Po studiích společně s Florentem Golfierem založil uskupení tYhle, kterému se věnují společně s Marii Gourdain a Zuzanou Režnou. Spolupracoval s režiséry a choreografy Pierre Nadaud, Dominique Boivin, Katharina Schmitt či Roberto Margo. Mimo tYhle vedl dílny masek v ateliéru, který vystudoval, dále dramatické lekce na školách, účinkuje v anglickém vzdělávacím divadle a dva roky tesařil.
#tanecpraha