Babel. The resonance of language

Bartosz Ostrowski

V představení se mluví anglicky.

koncept & performance:

Bartosz Ostrowski

spolupráce:

Alina Ruiz Folini, Romain Beltrão Teule

světelný design:

Zuzana Režná

Poděkování: 

Espaço Alkantara Lisabon, Sinara Suzin, Companhia Olga Roriz, Daniel Pizamiglio, Florent Golfier, AINO, Zuzanna Berendt & Anna Majewska (Pracownia Kuratorska), prof. dr. Barbara Mertins, dr. hab. Joanna Pędzisz, studenti psycholingvistických seminářů z Technické univerzity v Dortmundu a Aleksandra & Zdzisław Ostrowští

Foto:

Jakub Wittchen

Představení je součástí večerů tématicky věnovaným choreografiím zkoumajícím řeč a jazyk: Zápas s jazykem a Babel. The resonance of language. Během obou večerů bude možné ve foyer divadla zhlédnout výstavu, která dokumentuje průběh jejich vzniku. Po představení bude následovat diskuze s autory a vizuální umělkyní Suzanne Kass. Vstupenky lze zakoupit zvlášť nebo jako balíček s 30% slevou.

 

Jak poznáte, že znáte jazyk?
Em que momento se sabe que se conhece uma língua?
Jak to poznáte v sobě?
Dostane tím vaše tělo nový smysl?

Tato přednášková inscenace představuje choreografický experiment na téma fyzikální rysy řeči. Vychází z hypotézy, že každý nový jazyk odkrývá v našem těle novou strukturu (...), respektive že každý člověk si při osvojování cizích jazyků vytváří novou anatomii(...) Jaké jsou vlastně mocenské vztahy ve styku s novou jazykovou realitou uvnitř vás a okolo vás?
 

Než cokoliv řeknete. Než zformulujete své myšlenky do slov. Než je formulujete prostřednictvím řeči, věty, řetězce slov. Předtím než „předtím” vyplyne jako „předtím”. Před tím vším vaše tělo spustí osobitý přípravný režim. Způsobí mírné vibrace v určitých částech vaší fyzické bytosti. Aktivuje vnitřní strukturu, která
se svým umístěním, vnímáním a cítěním podobá nervové soustavě, oběhovému nebo endokrynnímu systému. Řekl bych: „Tělo aktivuje anatomickou konfiguraci jazyka”. Forma této vnitřní struktury vašeho těla se liší v závislosti na tom, jakým jazykem chcete mluvit.
Výzkumný projekt “Babel – Rezonance jazyka” rozvíjí hypotézu, že každý jazyk má v těle jiné rezonanční body. Tato místa se aktivují, když v daném jazyce mluvíme, přemýšlíme, posloucháme nebo čteme. Zapojení těchto bodů vede ke změnám ve vnímání vlastní fyzické přítomnosti. Domnívám se, že s každým jazykem se pohybujeme na jiné komunikační frekvenci. Tyto rozdílné jazykové struktury nám umožňují pojmenovat realitu v celé její osobitosti.
Přednášková inscenace “bbl.rêssonância da linguagem” přichází jako druhý performativní díl cyklu. Zatímco v první části autor zkoumal francouzštinu,
druhý díl je věnovaný portugalštině.

 

Susanne Kass pracuje s řadou médií, často v kontextu divadla a performance. Zabývá se rozmanitými způsoby komunikace, vytvářením smyslu a vztahů mezi útržky informací. Ve své praxi rozvíjí inscenace a instalace, které zkoumají dynamiku a emocionální rozměry jazyka ve vztahu ke každodennímu použití, jeho politické i právní moci, stejně jako vlastnosti různých forem jazyka zaznamenaných zvukem či písemně. Žije a tvoří v Praze. Její inscenace o zpracovávání emocí hromadně vymírajících menších jazyků nese název Lingua Varia.

Vstupenky

#tanecpraha