tYhle / Florent Golfier (CZ/FR)

 

Florent Golfier je tanečník, performer a choreograf narozený ve Francii, v současnosti působící v České republice. Studoval činohru v Nancy a následně v ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na brněnské JAMU. Spolu s Lukášem Karáskem, Marií Gourdain a Zuzanou Režnou založili kolektiv fyzického divadla tYhle, v němž jako performer a choreograf vytvořil devět představení. Spolupracoval s choreografy jako Karine Ponties, Kitt Johnson, Vít Neznal, Linda a Mathias Straub a Ondřej Holba. Jako umělec se soustředí na křehkost, kterou máme každý v sobě a ze které čerpáme inspiraci, upřímnost a sílu. Vede své okolí k tomu, aby křehkost přijalo jako cennou součást sebe sama. S tímto uměleckým přístupem hledá způsoby, jak propojit iniciativy napříč obory s cílem pracovat na přijetí a upřesnění současných a budoucích identit každého z nás. Jeho poslední projekt Babylonská trilogie pokračuje sérií pohybově-lingvistických laboratoří, která vzniká ve spolupráci s česko-německou psycholingvistkou Barbarou Mertins Ph.D.
#tanecpraha