Tomáš Kerle

Tomáš Kerle

Hráč na bicí nástroje, perkuse, tvůrce elektronické a experimentální hudby, rytmický lektor. Vyučuje děti, dospělé i pedagogy na africké bubny, cajony a rozmanité perkuse v rámci  specializovaných seminářů Cesta rytmu a Tamburína. 

Absolvoval roční stipendijní pobyt na Západní Sumatře, kde se zabýval výzkumem lokálních tanečních a hudebních tradic a podobná témata jezdil opakovaně studovat i do subsaharské Afriky (Guinea, Mali). Vystudoval na FHS UK obor Studium humanitní vzdělanosti.  Zúčastnil se řady workshopů pod vedením hudebníků a pedagogů z celého světa (Franki B. Frank, Louis Cesar Ewande, Joe Laviolette, Monika Rebcová, Hearn Gadbois, Thomas Guei, Natascha Noack, Anita Daulne, Taketina, Letní jazzová škola).

V průběhu své hudební kariéry působil v mnoha tanečně-divadelních projektech jako živý hudební doprovod, založil skupiny Marimba Mama, Soundokan, Pararingapatam a Barati Squad, zabývá se experimentální zvukově-performativní tvorbou v rozmanitých vnitřních i venkovních prostorech v rámci ansámblu Topos Kolektiv. Se svou ženou Terezou založili audiovizuální  projekt Zóna.

Jako hudebník Tance školám se angažuje od roku 2017.
#tanecpraha