Tanec školám – seminář 2021

Kdy:

27. - 28. 11. 2021
9:30 - 18:00

Kde:

ZŠ Cimburkova, Praha 3

Cena semináře (oba dny)

1.500 Kč / 1.000 Kč studenti 

Přihlašovací formulář: 

https://bit.ly/SeminarTanecSkola2021

Více informací: 

martina.filinova@tanecpraha.eu

Pořádá:

PONEC – divadlo pro tanec

Za Podpory:

MKČR, MHMP, Praha 3, Státní fond kultury

 

Pro účast na semináři je potřebné splňovat podmínku TNO (test – nemoc – očkování).
Kapacita workshopu je omezena, přihlašování možné do 20.11. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!​

 

              

   

Tanec Praha z.ú. zve na vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční a hudební lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ a studenty příslušných oborů zajímající se o práci s dětmi.

Seminář je součástí projektu Tanec školám, který od roku 2006 přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku, kterou školy mohou zařadit například v rámci doplňujícího předmětu Taneční a pohybová výchova (TPV). Semináře nezajišťují kvalifikaci lektorů TPV, zaměřují se primárně na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit výuku a vůbec tvořivou pohybovou práci ve větším dětském kolektivu.

Tentokrát se můžete těšit na inspirativní osobnosti Kateřinu Šobáňovou z Divadla Continuo, Lenku Pospíšilovou z České Orffovy společnosti a tanečnici, choreografku a pedagožku Mirku Eliášovou. Budeme se zabývat tématem doteku v prostoru a čase a využitím body percsussion či hry na boomwhackers v pohybové výuce dětí. S Mirkou Eliášovou se budeme věnovat specifikům práce s chlapeckou skupinou. Rádi vám představíme i program Tanec školám formou ukázkové lekce či diskuse.

 


Program:

Sobota, 27. 11.

Kateřina Šobáňová – divadelní umělkyně, herečka, režisérka, pedagožka, členka Divadla Continuo a programová ředitelka kulturního centra Švestkový dvůr

Dotek v prostoru a čase

Dotek je prvotním zdrojem poznání okolního světa a mezilidské komunikace. Je nositelem lidskosti a humanity, či naopak brutality a strachu. A právě otázky, které stojí mezi těmito krajními póly a tvoří základní archetypy lidského bytí, budou tématem divadelně pohybové dílny, kterou povede Kateřina Šobáňová, lektorka a herečka mezinárodního divadelního souboru Divadlo Continuo. Během workshopu budou účastníci skrze fyzický kontakt a materiál hledat příběhy, které se odehrávají v každém z nás. Hlavní zaměření bude na vnímání pohybu, který vychází z centra těla, na jeho osy a impulzy, které reagují na partnerův tlak či tah. Práce s papírem pak bude inspirací pro tělesnou partituru jako jedna z možností pro uchopení pohybových principů v divadelní tvorbě a pedagogické činnosti.

 

Neděle, 28. 11.

Lenka Pospíšilová - předsedkyně České Orffovy společnosti, pedagožka na ZŠ, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, lektorka vzdělávacích seminářů pro pedagogy nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě, http://www.orff.cz/

Body percussion a hra na boomwhackery v pohybové výuce dětí

Body percussion je jedním z nejstarších hudebních umění na světě, při kterém se k vytváření zvuků používá vlastní tělo. Body percussion spojuje hudbu a tanec v jedno. Hra na tělo rozvíjí smysl pro rytmus, postřeh, koordinaci, kooperaci a komunikaci.

Pojďme si zahrát s boowhackery! Seznámíte se s rozmanitými možnostmi využití těchto barevných trubek v hudebně-pohybové výchově dětí. Vyzkoušíme si zahrát některé melodie, ale především objevíme možnosti improvizace, harmonického doprovodu k písničkám a realizaci jejich notového zápisu. Neopomeneme ani aktivní poslech, při kterém se boomwhackery mohou stát i součástí symfonického orchestru.

Mirka Eliášová - tanečnice, choreografka, pedagožka na HAMU, se zaměří na specifikou práci s chlapeckou skupinou, zejména na pohybové hry, rozvíjení spolupráce, využití předmětů a náčiní pro rozvíjení tvořivého pohybu a muzikality.

 


Lektoři:

Mgr. Kateřina Šobáňová

divadelní umělkyně, herečka, režisérka, pedagožka. Vystudovala Pedagogickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně (učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na literaturu a dramatickou výuku). Poté absolvovala Divadelní fakultu na AMU v Praze (katedra výchovné dramatiky). Po studiu pracovala jako učitelka na ZŠ a vedla seminář na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od roku 2008 je členkou mezinárodní divadelní skupiny Divadlo Continuo (Švestkový Dvůr, Malovice), kde se během svého působení podílela na vzniku asi 20 představení. Své dlouholeté zkušenosti získané při práci s tělem, pohybem, materiálem, loutkou, hlasem, zvukem, živou hudbou, vizuální stylizací a jejich vzájemné přesahy kromě hraní a režie využívá i v pedagogické činnosti. Jako lektorka již řadu let vede workshopy pro děti, studenty a dospělé v ČR i zahraničí. Od roku 2020 je také programovou ředitelkou uměleckého, pedagogického a kulturního centra Švestkový Dvůr.

 

PaeDr. Lenka Pospíšilová 

Předsedkyně České Orffovy společnosti. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, praxi absolvovala u Pavla Jurkoviče, se kterým později učila na stejné škole. On ji přivedl k orffovským principům výuky HV. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovu institutu v Salzburku. Dnes učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr i rodičovský sbor. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé ČR, Evropě, Americe a Asii. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa.

 

Mgr. Bohumíra Eliášová, PhD. 

Tanečnice, pedagožka, choreografka. Absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze, kde obhájila i disertační práci a v současné době zde působí jako pedagog. Vytvořila více než 20 autorských choreografií, spolupracovala na operních představeních a podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Její díla jsou uváděna na festivalech v ČR i zahraničí a získala nejedno ocenění.

Věnuje se i tvůrčím aktivitám pro děti jako pedagožka ZUŠ a lektorka pohybových dílen. Je autorkou dětských interaktivních představení Svět z papíru, Momo a Škatulení, která vznikla v koprodukci divadla PONEC.

Vstupenky

#tanecpraha