SPOLK

 

SPOLK je kolektiv umělců tvořící na poli současného tance a fyzického divadla. SPOLK, založený v roce 2020, se skládá z absolventů Konzervatoře Duncan centre a studentů HAMU.  Jeho vznik byl reakcí na dlouhodobý zájem o společnou tvorbu. Tematicky se ve své tvorbě věnuje a reaguje především na nejrůznější společenská a sociální témata. Zajímá se i o experimentální nejevištní formy a čerpá z různorodých zkušeností jednotlivých členů od současného tance přes divadelní formy až po streetové styly.

Kateřina Jabůrková, Adam Kmenta, David Králík, Žaneta Musilová, Ester Trčková.
#tanecpraha