Soňa Ferienčíková (SK), Mária Júdová (SK), Alexandra Timpau (RO/CZ)

 

INBETWEEN tvoří mezinárodní ženský kolektiv - tanečnice a choreografka Soňa Ferienčíková (SK), digitálně-vizuální umělkyně Mária Júdová (SK) a zvuková umělkyně a architektka Alexandra Timpau (RO/CZ). Prostřednictvím ambiciózní cross-žanrové tvorby společně redefinují hranice tance. 

Soňa Ferienčíková spolupracovala s množstvím uznávaných choreografů, divadelních režisérů a souborů a vystupovala po celém světě. Je také zakladatelkou občanského sdružení BOD.Y. Mária Júdová přes deset let zkoumá tvůrčí potenciál technologií. Její tvorba sahá od virtuální reality přes interaktivní instalace po audiovizuální vystoupení. Alexandra Timpau se po ukončení studia architektury a urbánního plánování v Rumunsku přestěhovala do Prahy, kde se čím dál více věnuje live-codingu zvuku.

 
#tanecpraha