Setkáme se v tanci

Setkáme se v tanci - Bláznivé tance o přestávce

komunitní taneční projekt, který probíhá od října 2019 na dvou pražských školách - ZŠ Cimburkova na Praze 3 a ZŠ Trávníčkova na Praze 13. V rámci tohoto projektu spolek Ostružina ve spolupráci s Tancem Praha/ divadlem PONEC přináší do škol jednou měsíčně ukázky tanečních a pohybových představení, které se konají během velké přestávky na chodbě školy. Ve stejný den se pak koná tvořivý ateliér s umělci a jednou ze tříd, která o projekt projeví zájem.

Setkáme se v tanci - Bláznivé tance o přestávce navazují a rozvýjí původní projekt Tančit o Žižkov!, který byl ve škol. roce 2016/17 podpořen grantem T - mobile Mluvme spolu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Během školního roku 2019 jsme o přestávce uvedli tato představení a k nim následující ateliéry:
Boxinbox 9.10. 2019 ZŠ Trávníčkova, 18.10. 2019 ZŠ Cimburkova
V choreografii Bohumíry Eliášové a v interpretaci Jany Novorytové, Michaely Reisové a Lucie Charouzové

Jáma Lvová 6.11. 2019 ZŠ Cimburkova, 7.11. 2019 ZŠ Trávníčkova,
V choreografii Johany Pockové a Sabiny Bočkové, interpretaci obou autorek a Lukáše Palána v hudební režii

Legorytmus 18.12.2019 ZŠ Cimburkova, 19.12. 2019 ZŠ Trávníčkova,
V choreografii Marie Gourdain a tYhle v interpretaci Sabiny Bočkové, Štěpánky Mancové, Lukáše Karáska a Tomáše Janypky

 

Ve školním roce 2020 bude uvedeno:

Viktor Černický, PLI
19.3.Trávníčkova
20.3. Cimburkova

Cecile Da Costa, Roselyne
14. 4. ZŠ Trávníčkova
21.4.  ZŠ Cimburkova

Markéta Sránská, LeŤ
21.5. Trávníčkova
22.5. Cimburkova
 

Koncept: OSTRUŽINA z.s. - Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková
Dramaturgie projektu: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková (Ostružina, z.s.), Yvona Kreuzmannová, Markéta Perroud (Tanec Praha z.ú.)
Produkce: OSTRUŽINA z.s.- Lucie Račková (Ostružina z.s.), Martina Filinová (Tanec Praha z.ú.)
Video: Pavel Havrda
Fotodokumentace: Lucia Račková, Martina Filinová

Koproducenti: OSTRUŽINA z.s. a Tanec Praha z.ú.
Partneři: ZŠ Cimburkova, Praha 3, ZŠ Trávníčková, Praha 13
Za finanční podpory: SFK, MHMP, Praha 3, MŠMT
Poděkování: Mgr. Ilona Žd’árská, Mgr. Zuzana Felixová

#tanecpraha