Seminář Tanec školám

Vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ a studenty příslušných oborů.
Seminář realizujeme v rámci projektu Tanec školám, který již 13 let přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře tak mohou obohatit výuku taneční a pohybové výchovy a jsou zaměřeny primárně na doplňující poznatky a nové inspirace.

Na co se můžete těšit teď?

V úvodu povede Jiřina Jiřičková z České Orffovy Společnosti interaktivní workshop určený zvláště pro vzdělávání dětí mladšího školního věku na základních školách. Účastníci se seznámí s rozmanitými možnostmi využití boomwhackerů v hudebně pohybové výchově dětí.
Zaměříme se také na inkluzi - možnosti práce s integrovanými dětmi v rámci pohybových lekcí a jejich zapojení do společných aktivit budete moct konzultovat se speciální pedagožkou Klárou Janů.
V neděli se budeme ve dvou blocích věnovat hlasu. Hlasová pedagožka Alena Tichá zasvětí účastníky do principů hlasové hygieny, poradí jak šetřit svůj hlas a starat se o něj. Zpěvačka a autorka Ridina Ahmedová povede workshop zaměřený na hlasová cvičení a hry pro práci s dětmi a mládeží, které rozvíjí jejich fantazii.

Již tradičně můžete zažít i ukázku z hodiny projektu Tanec školám. Přijďte se inspirovat, sdílet, dobít baterky!

Cena semináře za oba dny je 1300 Kč (pro studenty 900 Kč)
Přihlašování: http://bit.ly/SeminarTanecSkolam2020
Informace a kontakt: martina.filinova@tanecpraha.eu

Harmonogram:

Sobota 25. 1.:
9.30 – 12.30
PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD
. – Pojďme si zabouchat! Metodika hry na boomwhackery
Interaktivní workshop určený zvláště pro vzdělávání dětí mladšího školního věku na základních školách. Účastníci se seznámí s rozmanitými možnostmi využití boomwhackerů v hudebně pohybové výchově dětí. Zahrají si aktivizační hry s boomwhackery, vyzkoušejí různé možnosti doprovodů písní, realizaci jednoduchého zápisu melodie a doprovodu a elementární improvizaci na tyto nástroje.
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.00
Tanec školám
- krátká ukázka z lekce projektu Tanec školám, lektoři Jan Bárta, Jitka Hradilková, Romana Packová
14.00 – 17.00
Klára Janů
– Budeme mluvit o možnostech podpory dětí se specifickými potřebami, stejně jako o možnostech, jak tyto nároky zohlednit v rámci skupinové dynamiky. Společně se detailněji seznámíme s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a jejich projevy. Lehce se dotkeneme i možností spolupráce lektora s asistentem pedagoga. Druhá část bloku bude zaměřena na možná řešení modelových situací a na vaše dotazy.

Neděle 26.1.:
9.30 – 12.30
Alena Tichá, PaedDr., Ph.D.: Profesní únava hlasu - možnosti prevence a nápravy
Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníků.
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 16.30
Ridina Ahmedová:
Hlasové hry a techniky vhodné pro děti i pro dospělé, podporující muzikalitu a hravost, rozvíjející cit pro melodii, harmonii a rytmus, podporující v odvaze improvizovat a tvořit. Součástí odpoledne budou také sebezkušenostní hlasové techniky pro samotné lektory.

Vstupenky

#tanecpraha