Score #44. Methods of excavation

Thomas SteyaertDOT504

Koncept, choreografie

 Thomas Steyaert

Účinkující

 DOT504 - Davide Sportelli, Justyna Kalbarczyk

Hudba

Raul Maia, Thomas Steyaert

Světelný design

Martin Hamouz

Zvuk

Tomáš Novotný

Umělecký ředitel

Lenka Ottová

Manažer produkce

Jana Martinů

Projekt zkoumá uměleckou praxi a systém mnohostranných možností neformální fyzické komunikace mezi umělci. Vzájemná závislost pohání vnímání a zpracovávání podnětů, které se tak v reálném čase pokoušíme pojmenovat. Vznikající a neustále se obnovující tok pohybových informací vytváří pro diváka četné významy, úrovně pokynů a pocitů.

Místo předvádění předem dohodnutého děje se tak umělci pomocí jakési fyzické diskuse svých těl snaží vyjádřit to, co o svých protějšcích z jejich pohybů chápou - a nebo také nechápou.

Tato tělesná zkušenost může být viděna jako analogie k vnitřním společenských pohybům – různým hnutím, která zkoušejí, mapují a mění specifickou existující společenskou strukturu v určitém časovém okamžiku, vytváří možnosti různého chápání, stejně jako uznávání základních lidských hodnot a aspektů vzájemných vztahů.

 

Tři otázky pro Thomase Steyaerta:

Můžete nám říct něco víc k názvu představení, který zní Score #44?

Název odkazuje k samotnému tvůrčímu procesu, metodě, kterou jsme zvolili. Každý den vytvoříme jednu nebo víc sestav, struktur (anglicky score) a ty ten daný den zkoušíme. Tento repetitivní vzorec nám umožňuje důkladně prozkoumat a pojmenovat určité způsoby pohybového vyjádření. Tanečníci se oddávají fyzickému dialogu v reálném čase a z těchto tanečních módů neustále “dolují” nové pohybové formy.

Na scéně se objeví velmi výrazné, leč velmi odlišné taneční osobnosti. Jakou roli v představení hraje právě jejich interakce?

Hnacím motorem interakce interpretů je tu závislost. Jakýkoli podnět je vnímán a zpracován v reálném čase. Tento proces neustále generuje a regeneruje nové pohybové informace, které nesou mnohoznačné významy, pocity a podněty - jak pro tanečníky, tak pro diváka. 

Jde převážně o taneční, pohybové nebo divadelní představení?
Score #44 je představením se silnou performativní a pohybovou složkou. 

Vstupenky

( Photo: Vojtěch Brtnický)
( Photo: Vojtěch Brtnický)

#tanecpraha