RootlessRoot / Linda Kapetanea & Jozef Fruček (GR/SK)

Rootlessroot company se za deset let své existence prosadila na světové scéně svou neodbytně experimentální, fyzicky radikální a emocionálně naléhavou tvorbou. Pro její díla je typický chaotický, syrový pohyb a hrdinská tematika; autoři v inscenacích často reflektují aktuální společensko-politické dění. Jádro souboru tvoří Slovák Jozef Fruček a řecká tanečnice a choreografka Linda Kapetanea, kteří ale spolupracují s umělci z celého světa, včetně Česka a Slovenska. Významnou součástí jejich práce je výzkum  a pedagogická činnost. Kromě mnoha ocenění, získala loni Fručekova choreografie Collective Loss of Memory hlavní cenu ČESKÉ TANEČNÍ PLATFORMY.

web: www.rootlessroot.com/
#tanecpraha