Ran Jiao & Company (CZ): SPIDER, TURTLE, WE (work-in-progress)

BAZAAR FESTIVAL

Koncept, režie:

Ran Jiao

Kostýmy:

Anne-Catherine Kunz

Hrají:

Ran Jiao, Debora Štysová, Sai Psyn, Magdalena Malinová

Zvuk:

Elia Moretti

Instalace, objekty:

Mara Ingrea

Scénografie:

Susana Botero Santos

Produkce:

Lamija Čehajić

Délka:

45 min

Jazykově bezbariérové

Tiché pozorování drobných druhů mění naši perspektivu. Pavouk v koupelně. Všední realita se kříží s imaginárním světem, ve kterém pavouk tančí, aby přežil, kde přehlížené bytosti oslavují svou existenci, kde se najednou objeví želva. Představení s kostýmovanými těly a pohyblivými instalacemi vede diváky na cestu, na níž přestávají být lidmi a představují si životy jiných druhů. V konfrontaci s těmito stvořeními se ocitají v ohromujícím rozporu pocitů – zvědavost zahaluje strach z neznámého, zmatek přechází v empatii a vše se sbíhá v introspektivních otázkách: Kdo je skutečné monstrum? Čí strach je skutečný a čí ne?

 

Představení je součástí festivalu BAZAAR.


Ran Jiao je performerka a režisérka žijící v Praze. Zajímá se o dočasná místa, zejména o místa, která vznikají mezi těly a interakcemi. Ke vztahům přistupuje prostorově a k prostoru jako ke vztahům relevantním. Její práce se soustředí na site-specific, je dialogická a zabývá se tím, jak může performance zasáhnout a oživit prostředí. Ovlivněna ekofeminismem a domorodými způsoby poznání používá performance jako nástroj k přehodnocení sociální a environmentální provázanosti.

 

Projekt byl iniciován v Česku působící performerkou Ran Jiao ve spolupráci s Anne-Catherine Kunz, belgickou kostýmní výtvarnicí. Projekt prošel výzkumnou fází a byl odprezentován v 15ti minutové ukázce během Bazaar Festivalu 2022.  Projekt se uskutečňuje v rámci programu Live Performance Bazaar Residencies za finanční podpory Evropské unie.

Vstupenky

Foto: Vojtěch Brtnický

#tanecpraha