PULSAR / SPOLK

 

Pulsar z. s. vytváří platformu pro realizaci děl v oblasti současného tance a pracuje s jasně vymezenou dramaturgií, která je kontinuální. V oblasti tvorby se zabývá hledáním tanečního výrazu v propojení se zcela konkrétními tématy: ve středu zájmu stojí vždy člověk jako mikrokosmos, ve kterém se promítají všechny roviny života, do kterých je začleněn. On sám je utváří a ony zároveň utváří jeho. Umělecky se tvorba pohybuje na ose minimalismu, civilního projevu a strohé čisté vizuality přibližující diváka k jeho transcendentálnímu vědomí. Prioritně se jedná o tvorbu nových představení ve všech formách, se kterými svět současné taneční tvorby pracuje. 

V dosavadních dílech choreografa Michala Záhory se odrážejí společensko-historická témata (Koncert pro NI, Výročí – sto let české státnosti, Slavnost – taneční pouť krajinou, Generace X – pocity dnešních čtyřicátníků a výročí 30 let od politického převratu, Obrat konce – téma společné Evropy).

Ideovým záměrem Pulsaru se zabývá jeho umělecký šéf Honza Malík a dramaturgyně Tereza Krčálová. Společně vytvářejí zázemí pro širší tvůrčí práci, jako např. umělecká setkávání Ulov realitu!1-6, konference 30 let tance Příští přísliby a konference Role umělce dnes,  online minisérie Tanec okem kamery a roadshow série Choreograf v ringu 1st-6th round.

Tvůrčí tým Pulsaru tak komentuje otázky spojené s vývojem naší společnosti prostřednictvím tance, a tím i posouvá hranice možností tanečního výrazu. Uskupení zajišťuje kontinuální činnost v rámci ČR a zahraničí (vedle sousedních států také Chorvatsko, Irsko, Itálie, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie).

 

SPOLK je umělecké uskupení mladých tanečníků, jeho členy jsou studenti a absolventi pražské taneční Konzervatoře Duncan centre a HAMU. Jeho vznik byl reakcí na dlouhodobý zájem jednotlivých členů o společnou tvorbu. Tematicky se ve své tvorbě věnují a reagují především na nejrůznější společenská a sociální témata. V tvorbě čerpají z různorodých tanečních zkušeností jednotlivých členů a propojují tak jejich jednotlivé taneční přístupy ve společném procesu.

V roce 2021 představili svoje první společné dílo S dovolením! Trailer ve spolupráci s organizací Taneční aktuality k tomuto představení získal ocenění za nejlepší minutový taneční film platformy Ork_Kota_Platform 2022. SPOLK také vystoupil na zahájení 20. sezóny divadla Ponec (2020), v ulicích Prahy uvedl performance Rush (festival Za dveřmi, 2020) a Kostničák (TANEC PRAHA, 2021) a účastnil se večerů Nová generace (divadlo DISK, 2020) a NU Dance festivalu v Bratislavě (2022). V květnu 2022 uvedl premiéru The Miners v divadle Ponec a v listopadu představí nový experimentální projekt v galerii Club 3. břeh.
#tanecpraha