Pulsar

Pulsar

Pulsar z.s. (zal. 2017) vytváří platformu pro realizaci děl Michala Záhory v oblasti současného tance.  Kurátorem činnosti a umělecké práce je Honza Malík. Oba umělci působili dříve v souboru Nanohach (2004-2016). Prioritně se jedná o tvorbu nových představení ve všech formách, se kterými svět současné taneční tvorby pracuje. Dalším záměrem uskupení je zajistit kontinuální činnost v rámci České Republiky a uvádět díla i v zahraničí. Třetí oblastí, kterou si spolek vytyčuje za cíl, je práce na poli vzdělávání. To jak v rovině profesionální, poloprofesionální, tak čistě amatérské.

webwww.praguepulsar.cz/

 
#tanecpraha