Děkujeme divákům, že v divadle PONEC dodržují vzhledem k aktuální situaci s pandemií Covid-19 tato pravidla:  

 • používají roušku s výjimkou konzumace v divadelním baru (v případě účasti na akci přesahující ve stejný čas 100 osob je používání roušky v prostorách divadla povinností)
   
 • používají dezinfekční prostředky (k dispozici u vstupu do divadla a dalších prostorách - toalety, bar, foyer) 
   
 • dodržují rozestupy 2m ve všech prostorách divadla kromě hlediště (nejste-li členy jedné domácnosti či osoby blízké)
   
 • volí online nákup vstupenek, případně platbu kartou (pokud je to možné)
   
 • řídí se pokyny organizátora (uvaděči, produkce)
   
 • pozorují-li u sebe příznaky onemocnění, či vědí, že byli v kontaktu s osobou, jíž byl diagnostikován COVID-19, zůstávají doma 
   
 • zváží svoji návštěvu v případě, že patří do rizikové skupiny obyvatel
   
 • poskytnou organizátorovi jméno a telefonní kontakt pro případné trasování ze stran hygieniků 
   
 • žádáme diváky, kteří zjistí do 5 dnů od návštěvy divadla, že mají potvrzenou nákazu covid-19, aby nám tuto zprávu neprodleně sdělili na adresu office@tanecpraha.eu

 

Jak dbáme na bezpečnost diváků:

 • pravidelně dezinfikujeme místa a povrchy ve všech prostorách divadla, kde dochází k častému kontaktu (kliky, madla, zábradlí, toalety apod.)
   
 • mezi účinkujícími umělci a publikem je zajištěn povinný odstup 2m
   
 • prostory divadla větráme v maximální možné míře
   
 • personál vstřícně upozorňuje diváky/ návštěvníky na pravidla
   
 • personál nosí po dobu otevření divadla veřejnosti roušky

 

Hygienická opatření se mohou měnit dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády. Tyto informace budou vyvěšeny také ve foyer divadla.

V souladu se stanoviskem vlády Tanec Praha z.ú. v případě nákazy nenese odpovědnost – návštěvník bere na vědomí riziko a jeho rozhodnutí o návštěvě je dobrovolné. 

 

#tanecpraha