THIS PLAY, Trio la Femme, Defekt bytí, Excel sheep

Večery studentů HAMU

  • THIS PLAY

Choreografie

Natálie Matysková a kolektiv

Interpretace

Lucie Hrzalová, Markéta Jedličková, Anežka Stráníková, Jaroslav Lambor, Marek Strýček

Zvuková režie a tvorba

Jan Vaniš

Light design

Tomáš Morávek

Pedagogické vedení

Bohumíra Eliášová, Tomáš Morávek

 

  • Trio la Femme

Choreografie

Eva Rezová

Interpretace

Julie Kubrychtová, Natalia Metodijeva, Veronika Krbcová

 

  • Defekt bytí

Choreografie

Natálie Vacková

Interpretace

Anna Benháková, Patrik Miker, Natálie Vacková

Konzultant práce

Jan Malík

Hudba

Luboš Fišer - 15 listů podle Dürerovy apokalypsy, Igorrr – Viande

Délka

10 min

 

  • Excel sheep

Choreografie

Jan Razima

Interpretace

Natálie Podešvová, Eva Rezová, Patrik Miker, Jan Razima

Zvuková režie

Jan Vaniš

Kostým

Jan Razima  

 

THIS PLAY

Vynikat. Zaujmout. Kontrolovat. Fotit. Hledat. Seznamovat se. Mít názor. Zírat. Číst. Natáčet. Vyjádřit se. Sdílet. Šílet. Jednoduše. Rychle. Veškeré bytí. Odevzdáno. Mobilním telefonům.

#tahlehra #neníhra

 

Trio la Femme

“Cítit, milovat, trpět, obětovat se…“

 

Defekt bytí

DEFEKTIVITA je důsledkem defektu, který se projevuje poruchami ve funkční a psychické výkonnosti, poruchami ve vztahu k sobě a prostředí.

 

Excel sheep

Přesně tímto odstavcem je tvůrce donucen definovat své dílo předem. Jen proto, aby systém mohl včas nakrmit Excely, Facebooky a programy jsme nuceni neurčitě tlachat o stále ještě nepojmenovaném, odhadovat výsledek a psát prázdné, vyhýbavé anotace.

Vstupenky

( THIS PLAY)
( Trio la femme, photo: Michal Horáček)
( Excel sheep)
( Defekt bytí, photo: N. Vacková)
( Defekt bytí, photo: N. Vacková)

#tanecpraha