Orchestr BERG

 

Orchestr BERG je špičkové české těleso zaměřené na uvádění a popularizaci současné hudby. Podporuje české skladatele především mladších generací, za dobu svého působení objednal a ve světové premiéře uvedl již více než dvě stovky nových děl. Hudbu kombinuje také s filmem, tancem, divadlem nebo výtvarným uměním, své posluchače zve i do netradičních prostor, spolupracuje se špičkovými umělci i organizacemi, domácími i zahraničními. Představuje inovativní formáty jako Slyšet 2x, prostorové nebo scénické koncerty, zvukové procházky, site-specific akce atd. Věnuje se také edukativním aktivitám pro všechny věkové kategorie. V roce 2021 získal prestižní cenu Prix Italia za projekt Hudba k siréně. 

www.berg.cz 

 

Jana Vöröšová (*1980) studovala skladbu na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU v Praze. Absolvovala roční stáž na Královské konzervatoři v Bruselu a tříměsíční tvůrčí pobyt v Paříži. Je vítězkou skladatelské soutěže České filharmonie (2018), zvítězila také dvakrát v soutěži NuBERG pořádané Orchestrem BERG. Její skladby jsou hrány na festivalech v Česku (Pražské jaro, Contempuls, Forfest ad.) i v zahraničí (mj. Présences nebo Wien Modern). Spolupracuje s domácími i zahraničními orchestry a soubory (Orchestr BERG, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Brno Contemporary Orchestra, Konvergence, Klangforum Wien, Nederlands Blazers Ensemble…). Pedagogicky působí na Konzervatoři Duncan centre a ve sdružení Roztoč. Je spoluzakladatelkou spolku Tušení, který pořádá kulturně vzdělávací aktivity, koncerty, představení, výstavy a semináře. Vede tvůrčí hudební kurzy a semináře pro děti i dospělé, jejichž náplní je vytváření neobvyklých zvukových krajin.
Nejbližší akce

Stále stejný příběh

Eli a kol. / Mirka Eliášová, Orchestr BERG
10:00
PONEC - divadlo pro tanec

Stále stejný příběh

Eli a kol. / Mirka Eliášová, Orchestr BERG
18:00
PONEC - divadlo pro tanec

#tanecpraha