Na začátek prosince připravujeme poslední z letošní série workshopů Dramaturgie v tanci. Tentokrát povedou třídenní sezení zkušení dramaturgové Rodia Vomvolou (GR/NL) a Yasen Vasilev (BG/BE). Mentorská setkání, workshopy a diskuse se budou konat od 1. do 3. prosince 2023 ve Studiu Krenovka a Arthubu Krenovka a budou vedeny v angličtině.

Všechny programy jsou otevřené profesionálním tanečníkům, dramaturgům, choreografům, některé také kurátorům, moderátorům, kreativním producentům a lidem se zvláštním zájmem o současný tanec.

Přihlásit se můžete na jednotlivé workshopy nebo celý program.

 

Přihláška ZDE.

Uzávěrka přihlášek 23. 11. 2023

Potvrzení o účasti vám zašleme do 28. 11. 2023

Cena workshopů: 1 workshop/100 Kč, 2 workshopy/200 Kč, 3 workshopy/300 Kč

 

Rodia Vomvolou je taneční dramaturgyně a výzkumnice působící v Nizozemí a Řecku. Jako dramaturgyně, mentorka a lektorka na volné noze pracuje s institucemi, evropskými domy tance a univerzitami (Dance House Lemesos, PERA School of Performing Arts, Vysokou školou múzických umění v Bratislavě, DansBrabant Tilburg, Circustruction Rotterdam, Onassis Stegi, ZfinMalta a dalšími). Stejně tak se věnuje i práci s nezávislými umělci na Kypru, v Německu, Nizozemí a Řecku. Od roku 2019 působí na Kypru, v rámci instituce Dance House Limassol, jako mentorka a kurátorka uměleckého rozvojového programu Moving the New. Mezi roky 2021-2022 se jako dramaturgyně zapojila do evropského projektu Micro and Macro Dance Dramaturgies ve spolupráci s organizacemi Dans Brabant (NL), Tanec Praha (CZ), Anghiari Dance Hub & Marche Teatro (IT), Bora Bora - Dans og visuelt teater (DK) a Dance House Lemesos (CY). V roce 2018 získala magisterský titul ze současného divadla, tance a dramaturgie na Univerzitě Utrecht. Zároveň je také absolventkou bakalářského oboru teorie, historie a analýzy dramatu a performance na Aristotelově univerzitě v Soluni. V současné době se věnuje doktorandskému výzkumnému projektu zaměřenému na vnímání vlastní role jakožto taneční dramaturgyně pod vedením profesorky doktorky Maaike Bleeker na Univerzitě Utrecht.

 

Yasen Vasilev je doma v Bruselu a Sofii, ale jako dramaturg, tvůrce a kritik působí na poli současného tance mezinárodně. Je součástí dlouhodobého výzkumného projektu NUTRICULA/IMPOSSIBLE ACTIONS, který založil v roce 2015 v Šanghaji a 2019 v Tchaj-peji. Projekt rozvíjí a prezentuje na mezinárodní scéně prostřednictvím workshopů a vystoupení, jejichž cílem je zkoušet limity těla a přetvářet pohled na ně, stejně jako vytvářet horizontální pracovní modely. Pravidelně přispívá do digitálního tanečního zpravodaje Springback Magazine a aktivně se zajímá o tematiku pracovních podmínek v různých organizacích. V poslední době jako spoluautor otevřeného dopisu A Fair New Idea, který vznikl na vlámském kulturním institutu Kunstenpunt, vyzývá k férovému zacházení na mezinárodní úrovni. Mezi jeho spolupracovníky patří belgičtí choreografové Ehsan Hemat, Milo Slayers a Julien Carlier, s nimiž pracuje jako taneční dramaturg. V období 2023-2024 působí jako výzkumník na Královské konzervatoři v Antverpách a se svým projektem o rozdělení úloh v rámci kolektivního těla získal stipendium na akademii Akademii Schloss Solitude ve Stuttgartu.

 


DEN 1: 1. 12. 2023

INDIVIDUÁLNÍ MENTORINGOVÁ SETKÁNÍ PRO UMĚLCE
Rodia Vomvolou a Yasen Vasilev povedou mentoringové bloky, každý o délce 90 minut. Konzultace jsou určeny umělcům, kteří se právě nacházejí v tvůrčím procesu a uvítají dramaturgickou zpětnou vazbu na již hotovou práci. Celkem proběhne 6 mentoringových bloků.

Setkání jsou otevřena dramaturgům, tvůrcům, tanečníkům, choreografům.

10:00 – 11:30  Studio Krenovka
12:00 – 13:30  Studio Krenovka
14:30 – 16:00  ArtHUB Krenovka

DISKUSE

17:00 – 19:00 ArtHUB KrenoKA

Rodia Vomvolou: Rozbor úlohy tanečního dramaturga - genealogie a současné přístupy
Na úvod této přednášky se podíváme na stručný historický přehled vzniku dramaturgie a role tanečního dramaturga. Následně budeme pokračovat diskusí o současných přístupech a praxi taneční dramaturgie. Jak a kdy vstoupili dramaturgové na taneční scénu? Co vlastně povolání tanečního dramaturga obnáší? Jaké má dramaturg v taneční oblasti možnosti a funkce?

Yasen Vasilev: Dramaturgická partitura – probíhající výzkum (30 min)
V této přednášce bude Yasen mluvit o své praxi a práci s dramaturgickými partiturami. O tom, jak můžeme s využitím stejných konceptů a struktur dojít k rozmanitým výsledkům, v závislosti na různých souborech a organizacích a odlišném sociálně-politickém kontextu. Zrekapituluje vývoj své praxe od zaujetí a zkoumání pohybu jako odporu přes používání partitur jako cvičení pro horizontální pracovní modely až po pojetí ztělesnění kolektivní dramaturgie a rozdělení úloh.

Diskuse je určena všem se zájmem o taneční dramaturgii.

 

DEN 2: 2. 12. 2023

WORKSHOP DRAMATURGICKÉHO MYŠLENÍ A KONÁNÍ S RODIOU VOMVOLOU
Jak může dramaturgie otevřít společnou půdu skýtající dost prostoru pro zkoumání, spekulace a neznámo? Jak můžeme dramaturgicky myslet a jednat z pozice různých rolí a úloh, které v procesu zastáváme? Po těchto otázkách na začátek se na workshopu budeme věnovat praktickým nástrojům a cvičením, které zahajují dramaturgický dialog. Účastníci budou zkoumat dramaturgii jako tvorbu specifických rámců, které svou formou, pravidly a limity spouští všestranné procesy (umělecké produkce, bloky zpětné vazby, kurátorskou činnost a organizaci akcí, diskuse s tvůrci po představení atd.). Během workshopu si budeme klást otázky, stejně tak zapojíme představivost, vyjadřování, vizualizaci a odstup, což nám umožní otevřít rozmanité formáty. Účastníci si tak rozšíří dramaturgické myšlení a přijdou na různé cesty, jak sdílet a komunikovat své myšlenky, otázky, úvahy a zkušenosti.

Určeno pro dramaturgy, tvůrce, tanečníky, choreografy.

10:00 – 13:00  Studio Krenovka
13:00 – 14:00 Lunch break
14:00 – 17:00  ArtHUB Krenovka

 

DEN 3: 3. 12. 2023

ZTĚLESNĚNÍ KOLEKTIVNÍ DRAMATURGIE S YASENEM VASILEVEM
Jak naslouchat tělu a nechat ho vyjevit jeho vnitřní dramaturgii? Můžeme v rámci jedno kolektivního těla koordinovat těla jednotlivá a rovnoměrně mezi ně rozdělit úkoly? Na tomto interaktivním workshopu si účastníci vyzkouší řadu úkolů a cvičení, které budou provádět sami, ve dvojicích, trojicích i větších skupinách. Zadání jsou zaměřena na: zkoumání blízkosti a osobního prostoru; body scan, vnímání vlastního těla a hledání pohybů; rozhodování, skupinovou dynamiku a impulsy; sladěný společný rytmus dechu, naslouchání a pohybu; vytváření kolektivního těla a zkoumání prostoru viděním tohoto těla. Některá cvičení si vypůjčíme od různých umělců a inspirujeme se rozmanitými metodami, například autentické pohyby nebo technika Viewpoints. Další úlohy vznikly z dramaturgické praxe. Během workshopu se budeme věnovat dialogu sami se sebou, zapisovat si poznámky a úvahy, společně se bavit o probíraných tématech, dávat si zpětnou vazbu, sdílet své zkušenosti a vyjadřovat dojmy.

Workshop je určený pro tanečníky, performery, choreografy, dramaturgy, ale také pro neprofesionály, kteří se zajímají o pohyb. Účastníci by měli počítat s tím, že se budou vzájemně dotýká. Workshopu je také možné se zúčastnit jako pozorovatel.

10:00 – 13:00 Studio Krenovka
13:00 – 14:00 Lunch break
14:00 – 17:00 Studio Krenovka

 

       

#tanecpraha