Natálie Vacková (Katedra tance HAMU)

Natálie Vacková je tanečnice, choreografka a absolventka čtyřletého oboru současného tance a tvorby na konzervatoři Duncan Centre. Od roku 2018 je studentkou choreografie HAMU (Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění) v Praze. V rámci svého studia absolvovala SNDO Intensive Course na Amsterdam University of the Arts a mnoho dalších pohybových workshopů v Česku i zahraničí. Je jednou ze zakládajících členek skupiny Dočasné Company z.s. Natálie se navíc věnuje i produkci malých projektů a je členkou produkčního týmu divadla PONEC a Tanec Praha.

Dočasná Company je prvořadě uskupení tvůrců v oblasti současného tance a fyzického divadla, kteří různými způsoby přesahují do jiných uměleckých stylů, žánrů a forem. Sdružují kolem sebe skupinu lidí, jež vytváří platformu propojující umělce z oblasti hudby, fotografie, filmu a výtvarného umění. Aktivně se také zapojují do lektorské a pedagogické činnosti. Cílem Dočasné Company je rozmělnit hranice mezi tvorbou pro širokou veřejnost a intelektuálním uměním pro odborné publikum, stejně jako nachází přesahy divadelních a nedivadelních forem. Momentálně vyvíjí aktivitu na několika uměleckých projektech převážně v Praze, ale působí také v regionech.
#tanecpraha