MONSTRUM_and here I am blind

Sara Bocchini, Divadlo Continuo

Koncept, režie, masky

Sara Bocchini

Hrají

Sara Bocchini, Elia Moretti, Jakub Štourač

Hudba

Elia Moretti, Jakub Štourač

Výtvarná spolupráce a kostýmy

Helena Štouračová

Světelný design

Jiří Šmirk

Produkce

Petr Hromek

Délka představení

45 min

Premiéra

22. 2. 2020 Švestkový dvůr, Malovice; pražská premiéra 23. 4. 2020 Divadlo Ponec

Vážení diváci, 

vzhledem k aktuálním vládním opatřením se ruší veškeré kulturní aktivity. Náhradní termíny jsou v jednání. 
Zakoupené vstupenky zatím zůstávají v platnosti. Pokud vám tento postup nevyhovuje nebo máte dotazy ohledně vstupenek, kontaktujte nás, prosíme, na: 
michaela.danova@tanecpraha.eu

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás po pauze! 

*

Být vzhůru v době, kdy člověk obvykle spí. Během bezesné noci je smyslové vnímání posunuto. Bolest je prudší. Samota je absolutní. Na prahu mezi vědomím a usnutím se dějí zvláštní věci: myšlenky vstupují do říše, do které se v denním světle neodváží; střípky snů rozmazávají obrysy objektů; tělo se stává terénem, ve kterém se snaží projevit skrytá napětí. Smrtelnost je skutečnost tak opravdová jako to tělo neschopné odevzdat se spánku.

MONSTRUM_and here I am blind se zabývá spánkem, sněním, nespavostí a prolnutím všech těchto tří stavů. Stavem existence, ve kterém není už možné jasně říci, zda jste zažili něco skutečného nebo jste o tom pouze snili. Opravdu “pouze”? Cožpak není noční sen opravdový? Jak se to, co považujeme za realitu, projeví v nejtemnější noční hodině? Co zůstává za blížícím se a postupujícím strachem, nadějí, rozčarováním, štěstím, smutkem? Jak dlouho jsme schopni snášet toto nahlédnutí do temnoty?

Monstrum popisuje anatomii nespavosti: neklidný proud tlaků pod kůží, zhroucení, hlodání, změn. Ztělesňuje toulání a nutkání zmatených vjemů. Vyčerpání způsobené neschopností vypnout a ubírat se do snů či do nicoty. Popisuje úzkost z pokračování. Představení testuje podvědomý přístup k dramaturgii a snaží se znovu vyvolat neuchopitelnou logiku, kterou zažíváme během snění. Zdá se, že věci se náhle vynoří z chaotického magmatu, leží jedna vedle druhé a dožadují se zviditelnění. Pohyb tímto magmatem je proud vědomí, shluk fragmentů, neviditelná bytost, která neustále přetváří svou úroveň existence v čase a prostoru.

Vstupenky

#tanecpraha