Mezinárodní den tance připadá na 29. 4. a po celém světě se slaví od roku 1982 z iniciativy Mezinárodního divadelního ústavu (ITI - International Theatre Institute). Každý rok je k tomuto dni vydáno poselství, které se zamýšlí nad hodnotou a důležitostí tance jako umělecké formy a upozornit na význam divadla vlády, politiky a instituce, které zatím neuznaly jeho hodnotu pro lidská společenství i jednotlivce a jeho potenciál pro ekonomický růst.

"...Tančíme pomocí svých těl, která se valí prostorem a vzájemně proplétají, a tím získáváme sílu, sílu pohybu, která poutá srdce, dotýká se duší a poskytuje lék, jehož je tak zoufale zapotřebí. Výsledkem je pak jeden mnohohlavý, nepřemožitelný a nerozlučný tanec. Teď je jen třeba tančit dál a víc!!!" / Gregory Vuyani Maqoma, tanečník, choreograf a režisér 

Celé poselství můžete najít zde.

#tanecpraha