Lenka Kniha Bartůňková

Tanečnice, choreografka a taneční pedagožka Lenka Kniha Bartůňková, absolventka pražské konzervatoře Duncan centre a Folkwang Hochschule v Essenu, má bohaté zkušenosti z dlouhodobého působení v Německu a Španělsku.
Spolupracovala s řadou českých i zahraničních choreografů a umělců (Robert Olivan, Lorca Renoux, Samir Akika, La Fura dels Baus, Norbert Steinwartz, Ioana Mona Popovici či Chikako Kaido). Dodnes intenzivně pracuje s německou skupinou Renegade theater, která se zabývá propojením současného a pouličního tance, break dance a vizuálního umění.
V roce 2005 získala první cenu v choreografické soutěži Jarmily Jeřábkové. Dvakrát byla nominována na hlavní cenu za objev v tanci choreografické soutěže Cena Sazky, kterou v roce 2008 obdržela za choreografii Knihovna. V roce 2010 reprezentovala Českou republiku na mezinárodní výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.
Cílem Lenky Knihy Bartůňkové je pokračovat v mezinárodní výměně a rozšiřování zkušeností v tanečním a uměleckém světě. Za tímto účelem založila v roce 2010 občanské sdružení FARO o.s.
#tanecpraha