Karen Foss

Foss je etablovaná taneční a divadelní tvůrkyně a filozofka. Jako autorka předkládá nepohodlná a důležitá společenská témata, vyvolává mnohé otázky a úvahy, často neklidné, které v divákovi dlouho rezonují. Foss přináší na taneční scénu specifický způsob přemýšlení o tanci, který není v mezinárodním kontextu obvyklý. Její projekty v sobě nesou punc hledačství a novátorství. Foss nepřestává otevírat prostor k diskuzi nad tím, co je či není představení současného tance a jak můžeme posouvat hranice tohoto pojmu společně s diváky a dalšími umělci dále.
#tanecpraha