Věc: Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob, v Praze dne 11. 3. 2020

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás za oblast tanečního a pohybového umění v návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR a připojujeme se tímto ke stanovisku AND – Asociace nezávislých divadel zveřejněnému v Otevřeném dopise ze dne 10. 3. 2020.

Situace umělců a dalších profesí pečujících o nezávislou taneční a pohybovou scénu je o to složitější, že řada z nich je součástí mezinárodních projektů, které jsou postupně rušeny nebo odkládány, a kromě problémů popsaných ze strany AND tak čelí i odlivu pracovních příležitostí v zahraničí, což spolu s dopady uzavření škol v celé ČR může mít až likvidační následky. Mnozí profesionální umělci se věnují komunitní práci na školách nebo učí v rámci volnočasových aktivit, z nichž je rovněž celá řada rušena.

Divadla, resp. produkční domy hledají způsob, jak alespoň částečně kompenzovat honoráře za zrušená představení a zachovat akce pro omezenou diváckou obec do 100 osob. Budeme Vám velmi zavázáni, když pomůžete společně hledat další možnosti kompenzace nastalých problémů s důvěrou v limitované trvání daného stavu.

Domníváme se, že nejlepší bude celou situaci řešit v kooperaci s hejtmany, primátory a starosty, ale i s kulturními partnery na mezinárodní úrovni. Vize tance je v tomto připravena poskytnout maximální součinnost, stejně tak Institut umění – Divadelní ústav a další naši partneři.

Samozřejmě jsme si vědomi závažnosti situace a budeme nadále sledovat efektivnost přijatých opatření.

Děkujeme za Vaše pochopení, jsme připraveni účastnit se konstruktivních jednání v co nejbližší době.

S veškerou úctou

Marie Kinsky, Předsedkyně Vize tance
Yvona Kreuzmannová, Tanec Praha z.ú.
Adriana Světlíková, Nová síť z.s.
Lúcia Kašiárová, ALT@ART / Studio ALTA
Ewan McLaren a Lucia Šimášková, Live Performance Bazaar, z.s. a Bazaar Festival Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA z.s.

Jana Návratová, Nadační fond pro taneční kariéru

VIZE TANCE z.s., c/o IDU, Celetná 17, 110 00 Praha 1, e-mail: vize@vizetance.org, www.vizetance.org

 

Dopis ve formátu PDF najdete ZDE

#tanecpraha