Ostružina / Lenka Jabůrková, Barbora Látalová, Anna Línová, Anna Romanovská, Marika Smreková

 

Anna Línová vystudovala osmiletou Taneční konzervatoř, následně VŠMU v oboru pedagogika klasického tance a pár let později obor Infant Developmental Movement Education ve škole Body-Mind Centering®. Výrazný kontrast v obsahu, ale zejména v přístupu ke vzdělávání na těchto školách výrazně ovlivnil její postoje a myšlení o vztazích různého druhu, a tím i její interpretační,  pedagogickou a osobní praxi. Věnuje se somatické pohybové a dotykové práci s dospělými ve studiu DanceLab. V mezioborových projektech se opakovaně věnuje somatickému zpracovávání tématu oddechu pro pedagogy a rodiče. 

  

Marika Smreková vystudovala činoherní režii na JAMU, kde momentálne dokončuje doktorské studium. Ve své disertační práci reflektuje její umělecký výzkum v rámci festivalu UM UM, v rámci kterého hledala různé participativní umělecké formy, které by podpořily nehierarchický dialog jak mezi umĕlci a diváky, tak mezi lokální majoritou a jejími národnostními menšinami. V rámci vysokoškolského výměnného programu Erasmus studovala na Lotyšské kulturní akademii v Rize a absolvovala stáž v opeře La Monnaie De Munt v Bruselu.
Marika je také matka, aktivistka, zakladatelka a kurátorka Komunitního festivalu současného divadla a umění UM UM, který deset let dobrovolnicky vytvářela společně s přáteli, rodinou a obyvateli města v rodné Starej Ľubovni na severovýchodě Slovenska. Svojí divadelní prací se snaží odpovídat na jednu ze základních uměleckých otázek: „Může umění vést k pozitivní proměně společnosti?“ Momentálně se ve své tvorbě věnuje hlavně tématům spojeným s emancipačním mateřstvím, feminismem, inkluzí, nehierarchií a sociální a klimatickou spravedlností.

 

Barbora Látalová vystudovala konzervatoře Duncan Centre v Praze se stáží na Hunter College a  NYU v New Yorku.  Barbora je tanečnice, choreografka a pedagožka, iniciátorka a spoluzakladatelka uměleckého spolku Ostružina. Jako interpret a tvůrce se podílela na mnoha českých i mezinárodních projektech. Dlouhodobě vede Dětské studio divadla PONEC a věnuje se projektu Tanec školám. “ Hledám širší využití tance jako umělecké formy pro společnost a život s přesvědčením, že pohyb a taneční projevy jsou nástroji komunikace, pohody těla i mysli s mnoha možnostmi a respektem k osobním potřebám“.

 

Lenka Jabůrková vystudovala scénografii na Janáčkově Akademii múzických umění v Brně. Lenka je vizuální umělkyně, scénografka, matka a ilustrátorka. Její divadelní práce byla od počátku spojena s HaDivadlem a jeho uměleckým šéfem Ivanem Burajem. (Strýček Váňa, Maloměšťáci, Vnímání a jiné). V pravidelné spolupráci se společně věnují realisticky koncipovaným projektům, často s prvky live cinema. Její tvorbou se také prolínají témata - spoluautorství, mateřství a inkluze - např. princip tvůrčího tandemu nebo spolupráce s dcerou Evelínou (ilustrace knihy či společná rodinná tvůrčí intervence v pasáži HaDivadla.) Ilustraci uplatňuje v divadle, ve veřejném prostoru i v grafické a knižní tvorbě.

 

Anna Romanovská vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři a obory housle a hudební výchova na PedF UK v Praze. V rámci programu Erasmus studovala na St. Patrick’s College of Dublin a absolvovala stáž na univerzitě v Moskvě. Od svých studií se souvisle věnuje interpretaci soudobé hudby. Je stálou členkou komorního orchestru Berg a spolupracuje s Petrem Kotíkem na projektech Ostrava New Orchestra a New Opera Days Ostrava. V 2009 se Anna začala učit hrát na japonský nástroj koto. V současné době Anna využívá hru na koto především ve volných improvizacích s Triem Romanovská Tichý Hrubý. Trio vydalo letos své již čtvrté CD a pravidelně vystupuje s hosty širokého uměleckého spektra. Anna vyučuje hru na housle a hudební teorii na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a spolupracuje s Dětským studiem divadla Ponec.
#tanecpraha