Lukáš Zahy

Lukáš Zahy, titulovaný tanečný performer. V jeho 17 ročnom tanečnom živote si vyskúšal čokoľvek, ale zatiaľ najviac počas štúdia na Vysokej Škole Muzických Umení v Bratislave. Spolupracoval a nechal sa ovplyvniť divadlami a ľuďmi ako Marta Polákova, Juraj Korec, Andrej Petrovič, Peter Šavel, Andrej Dúbravský, Debris Company, Neil Curtis a iní. Rád experimentuje s vizuálnymi umelcami a tieto skúsenosti ďalej využíva vo vlastnej choreografickej tvorbe. Prešiel si cez štandardné a latinsko-americké tance, balet, jazz, graham, limon, vogue, a najväčšiu slobodu a sebavyjadrenie nachádza v súčasnom tanci. Miluje sa tanečne zdokonaľovať a objavovať možnosti pohybu a tanca, pretože verí v to, že je našou povinnosťou sa starať o dar ľudského tela a tancom ho, aj samého seba spoznávať.
#tanecpraha