Tvořivé pohybové dílny s ukrajinskou taneční lektorkou

Tanečně-pohybové dílny pro děti s pohybovými hrami a improvizacemi, které rozvíjí jejich kreativitu, vnímání hudby, spontánní sebevyjádření a spolupráci s ostatními dětmi. Pohyb, jako prostředek pro uvolnění a spojení s vlastním tělem. Dílny vycházejí z přirozeného pohybu dětí a jsou proto dostupné všem dětem. Lekce povede zkušená taneční lektorka z Ukrajiny, Yana Reutova ve spolupráci s tanečnicí Anastasii Pavlovskou, případně i živým hudebníkem. Vstup na dílny je zdarma.

Art 4 People - Place 4 People
Vlkova 821/23, 130 00 Praha 3-Žižkov
https://www.art4people.cz/place-4-people/

Termín: Od 19. 7. v úterý dopoledne pravidelně každý týden (26. 7., 2. 8., 16.8., 23.8., 30.8.). V čase tábora 9. 8. se lekce nekoná.
Čas: 9.00 - 10.00 / 10.00 - 11.00
Věk: 4 - 6 let / 6 - 11 let
Kapacita: 7 dětí / 15 dětí
Kontakt: Martina Filinová, martina.filinova@tanecpraha.eu

Projekt realizuje Tanec Praha z.ú./PONEC – divadlo pro tanec v úzké spolupráci s agenturou Art4People, které děkujeme za poskytnutí prostor studia Place4People. Letní aktivity pro ukrajinské děti pod názvem Tanec dětem z Ukrajiny se konají díky finanční podpoře Nadace Via v rámci programu Z Ukrajiny mezi nás. Jsou také součástí projektových aktivit IDU v rámci evropského projektu Create to Connect a Create to Impact podpořeného z programu Kreativní Evropa, a to v rámci aktivity Adapt to Connect. Děkujeme!

 


 

Творчі рухові майстерні з українським вчителем танцю

Танцювально-рухові майстерні для дітей з рухливими іграми та імпровізаціями, які розвинуть їхню креативність, музичне сприйняття, самовираження та взаємодію з іншими дітьми. Рух, як спосіб розслаблення та зв’язку із власним тілом. Лекції проводитиме досвідчений вчитель танцю Яна Реутова разом із Анастасією Павловською, можливо навіть із використанням живої музики. Майстерні базуються на природних рухах, тому доступні для усіх дітей. Вхід безкоштовний.

Art 4 People - Place 4 People
Vlkova 821/23, 130 00 Praha 3-Žižkov
https://www.art4people.cz/place-4-people/

Коли: З 19.07 у вівторок зранку регулярно щотижня (26.07., 2.08., 16.08., 23.08., 30.08.). У табірний час 9 серпня заняття не проводиться.
Час: 9.00 - 10.00 / 10.00 - 11.00
Вік: 4 - 6 років / 6 - 11 років
Кількість: 7 дітей / 15 дітей
Контакт: Martina Filinová, martina.filinova@tanecpraha.eu

Проєкт реалізовує Tanec Praha z.ú./PONEC – театр танцю у співпраці з агентурою Art4People, яким висловлюємо подяку за надання приміщення студії Place4People. Літні заходи для дітей з України під назвою Tanec dětem z Ukrajiny проводяться завдяки фінансовій підтримці Nadace Via у межах програми Z Ukrajiny mezi nás. Дякуємо!

 

     .                     

#tanecpraha