Zajímá Vás, jak to na Dětském studiu divadla PONEC vypadá?

Děti se v Dětském studiu divadla PONEC setkávají od října do května v pravidelném čase, celý rok je rozdělen do tematicky koncipovaných bloků, které jsou vedeny vždy dvojicí lektorů za doprovodu živé hudby. Vybraní lektoři jsou osvědčení tanečníci a pedagogové, někteří z nich dlouhodobě pracují s PONCEM na projektu Tanec školám.

Přihlášky a více informací na office@tanecpraha.eu. 

Dětské studio PONEC

 

Praktické informace

Dětské studio probíhá pravidelně každou středu:
15:30 - 16:15 děti 4 - 6 let
16:30 - 17:30 děti 6 - 8 let

Kreativní lekce Dětského studia probíhají ve dvou skupinách:
středa, 15:30 – 16:15 pro děti ve věku 4 – 6 let
středa, 16:15 – 17:30 pro děti ve věku 6 – 8 let

Lektoři:
Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková a Jan Bárta, hudební doprovod: George Cremaschi, Tomáš Mika

Informace a registrace:
Ilona Daňková: office@tanecpraha.eu

 

 

Lektoři

 Barbora Látalová 

Barbora Látalová_Dětské studio

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Ukončila konzervatoř Duncan Centre, absolvovala stáže na Hunter College of City University of New York (tanec a taneční terapie). Učila pohyb na herecké fakultě vysoké školy HINT v Norsku. Jako interpret a tvůrce se podílela na mnoha českých i mezinárodních projektech. Autorka úspěšného představení Margareta vypravuje a interaktivních tanečních inscenací pro děti Fg = G [(m₁m₂)/r²] / Tanec a fyzika (2010) a Karneval zvířat (2013). Díky těmto inscenacím začala její dlouhodobá spolupráce s umělkyní Zdenkou Brungot Svítekovou, se kterou vytvořili představení DIFFERENT? (2016), vedou tvořivé dílny pro školy a společně s Janem Bártou i Dětské studio divadla Ponec. Učila tanec také v mateřské školce. V roce 2014 byla aktivně zapojena do iniciativy Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. V rámci projektu Tanec školám učí TPV na základních školách již osm let (v současnosti ZŠ Cimburkova, Praha 3). V červnu 2016 byla lektorem v projektu Škola tančí (SE.S.TA) ve Žďáru nad Sázavou.

Zdenka Brungot Svíteková

Zdenka Brungot Sviteková_Dětské studio

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Absolventka oboru pedagogika tance na VŠMU v Bratislavě, studium si doplnila na CND Paris, danceWeb ve Vídni, SITI Co. v USA, programu Prototypes Fondation Royaumont (FR), seanse HiVolda (N) a pravidelně pokračuje formou různých seminářů. Jako interpretka, tvůrce či asistentka choreografie spolupracovala s mnoha domácími i evropskými umělci, ale taky se soubory z USA, nebo z Východní Azie. Zajímají jí přesahy do jiných uměleckých oborů, zvláště spolupráce s hudebními a výtvarnými umělci. Věnuje se vlastní autorské tvorbě, improvizaci a výzkumu pohybu. Je spoluzakladatelkou festivalu ImproEvents Prague. Od roku 2009 je v intenzivním tvůrčím dialogu s Barborou Látalovou, se kterou spolupracovala jako interpret i spoluautorka na několika inscenacích a jiných aktivitách. Vede workshopy a semináře pro všechny věkové kategorie, hodiny v Dětském studiu Divadla Ponec a dílny k představením na školách. Lektor v projektu Škola tančí (SE.S.TA) ve Žďáru nad Sázavou (2016).

Jan Bárta

Divadelní performer a tvůrce, lektor TPV a dramatické výchovy. Studoval na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze, pak přešel na Pražskou státní konzervatoř obor hudebně-dramatický. Absolvent divadelní akademie – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten v Amsterdamu. V současné době dokončuje DvT - pětiletý drama-terapeutický výcvik. Je spoluzakladatelem kreativního a produkčního sdružení Crewcollective. Spolupracoval jako autor i interpret s různými českými a holandskými divadelními i tanečními soubory. Věnuje se také vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii (Tak přesně o ráji...to není!, A je to!, STICKER aj.). Zabývá se prací s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu a to i v drama-terapeutickém kontextu. Učí také v Dětském studiu divadla Ponec. Lektor projektu Škola tančí (SE.S.TA) v Žďáru nad Sázavou.

George Cremaschi

George Cremaschi_Dětské studio

Narodil se v New Yorku, kde také studoval hudbu, skladbu a kontrabas. Napsal kompozice pro tanečníky, rockové skupiny, tvůrce instalací, improvizátory, básníky, filmy, divadla, orchestry a s mnoha z nich rovněž hrál. V současnosti žije v Praze, kde založil Pražský improvizační orchestr a kde působí mimo jiné jako pedagog na FAMU a Prague College.

www.georgecremaschi.com

TOMÁŠ MIKA

Tomáš Mika Dětské studio

Narozen v Praze, vystudoval jsem VOŠ Jaroslava Ježka - obor Jazzová kytara. Momentálně působím např. v orchestru BERG nebo v Pražském improvizačním orchestru (PIO).  Ve spolupráci se ZUŠ Music Art pomáhám každoročně organizovat dětský hudební tábor ve vesnici Přebytek, kde učím hudební nauku. Na práci s dětmi miluji jejich bezprostřednost a otevřenost, s jakou přistupují k novým hudebně-zvukovým podnětům.