Pohybový workshop pro širokou veřejnost

Délka: 90 min.

Kapacita 20 os.

Mistr taneční formy lengger ze Střední Jávy Rianto vyvinul jedinečný slovník ztělesňující jak mužství, tak ženství. Během workshopu Rianto provází účastníky základy klasické jávské techniky, tradicemi jávského tance masek, filosofií a odhaluje svůj jedinečný přístup k plynulosti. Skrz plynulost překračuje hranice mezi pohlavími a klasickým stylem, současnými technikami a venkovskými tradicemi. Intenzivní fyzický výkon se prolíná s prozkoumáváním vztahu mezi Riantovým náboženským, společenským, politickým a tradičním tělem. Jako představitel současného tance Rianto blízce spolupracoval s osobnostmi jako Choy Ka Fai, Sen Hae Ha, Akiko Kitamura a naposledy s Akramem Khanem v díle Until the Lions.

Vstupenky

#tanecpraha