Toto je testovací zpráva

Anotace:

Congenita

(… ) Kdyžžádám o pomoc, natáhnu ruku. Co se ale děje ve chvíli, kdy se mé paže nemůže nikdo dotknout bez následných stop? Nechci mávat křídly jako anděl, přesto jím jsem. Má kůže je tenká jako pavoučí síť, ale ani moucha si na ni sednout nemůže. Jsem jiná, nejsem jako vy.(…)

Taneční choreografie nahlíží do zákoutí nemoci motýlích křídel a rozpracovává situaci postižené osoby, která stojí o začlenění do společnosti, ale naráží na neviditelnou bariéru. Je to boj s nezměnitelnou životní situací, která zná jen jednu cestu k proražení vnější slupky a tou jsou projevy mezilidské blízkosti a pocit rovnocennosti. Udržet krok se zdravým člověkem je motivace, která napomáhá k psychickému zdraví a dává nemocnému sílu, stát se alespoň v duši potřebným jedincem.

 

KoloЯRamA

KoloЯRamA je něco jako kaleidoskop nebo paleta, hra a přehlídka barev. Uvnitř tohoto seskupení se odehrává příběh. 

 

Pukání

Být v davu. Být davem. Jít s nimi nebo proti nim? Být sám sebou, nebo dělat to, co očekávají ostatní? Kdo jsem? Já? Jen já. Jen odraz v zrcadle. Já versus společnost. Nastavit si mantinely, zóny blízkosti. Pustit k sobě někoho. Otevřít se. Být upřímný. Najít spřízněnou duši. Nebýt osamělý.

Osamělost je stav jedince, který zažívá mocnou touhu po kontaktu s jinou osobou nebo lidmi. Člověk může být obklopen lidmi, a přesto se cítit osamělý.