Toto je testovací zpráva

Anotace:

Projekt zkoumá uměleckou praxi a systém mnohostranných možností neformální fyzické komunikace mezi umělci. Vzájemná závislost pohání vnímání a zpracovávání podnětů, které se tak v reálném čase pokoušíme pojmenovat. Vznikající a neustále se obnovující tok pohybových informací vytváří pro diváka četné významy, úrovně pokynů a pocitů.

Místo předvádění předem dohodnutého děje se tak umělci pomocí jakési fyzické diskuse svých těl snaží vyjádřit to, co o svých protějšcích z jejich pohybů chápou - a nebo také nechápou.

Tato tělesná zkušenost může být viděna jako analogie k vnitřním společenských pohybům – různým hnutím, která zkoušejí, mapují a mění specifickou existující společenskou strukturu v určitém časovém okamžiku, vytváří možnosti různého chápání, stejně jako uznávání základních lidských hodnot a aspektů vzájemných vztahů.