Toto je testovací zpráva

CreWcollective

Anotace:

Moving Orchestra
25 - 75 minut
3-5 tanečníků, 3-5 hudebníků

Netradiční procházka veřejnými či nedivadelními prostory.  Průvodce komentující proměnlivé těleso. Divák prochází prostorem a potkává různé hudebně-taneční situace, sleduje dění v tempu, které mu vyhovuje. Krátká představení v různých formacích se volně přemisťují a přeskupují, inspirují se prostorem a jeho atmosférou.

Divákovi se tak v jednom večeru otevírají různé vrstvy a asociace různých míst. Každá akce Moving Orchestra funguje jako živá součást veřejného prostoru a je jakýmsi prostředníkem mezi „geniem loci" a divákem. Poodkrývá různé asociace, specifika a krásy míst, které se v normálním městském rytmu člověku snadno skrývají.